آمادگی آزمون TEF (سطح a1)

آمادگی آزمون TEF (سطح a1)


پکیج آمادگی آزمون TEF سطح B1 شامل فیلم های آموزشی و کتاب آموزشی می باشد که به دانشپذیران کمک می کند تا در آین آزمون سطح a1 موفق شوند.

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

پکیج آمادگی آزمون TEF سطح B1 شامل فیلم های آموزشی و کتاب آموزشی می باشد که به دانشپذیران کمک می کند تا در آین آزمون سطح a1 موفق شوند.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره آمادگی آزمون TEF (سطح a1)

 • Alphabet    
 • Voyelles    
 • Voyelles composées    
 • Accent….    
 • Les Nombres    
 • Les pronoms sujets    
 • Être……..    
 • Les nationalités    
 • Les formules de salutation    
 • Prendre congé    
 • Saluer…..    
 • Présentation    
 • S’appeler    
 • Les Nombres    
 • Genre des noms    
 • Les articles définis    
 • Les Nombres    
 • Dialogue    
 • Comprendre    
 • Entraînement     
 • Les pays    
 • Les villes    
 • Avoir    
 • Liaison    
 • Parler  
 • Les langues    
 • Entraînement     
 • Préposition des pays    
 • Les jours de la semaine    
 • Les mois de l’année    
 • Les saisons    
 • Numéro de téléphone    
 • Pouvoir    
 • Connaître   شناختن    
 • Venir    
 • Entraînement     
 • Les adjectifs possessifs    
 • Parler de ses goûts et de ses centres d’intérêt    
 • Préférer    
 • Vouloir.    
 • Vouloir, c’est pouvoir    
 • Demander / Répondre poliment    
 • Les articles indéfinis    
 • Les couleurs    
 • La négation    
 • Les pronoms toniques    
 • Les professions    
 • Faire   
 • L’adresse    
 • Donner des coordonnées    
 • Entraînement     
 • L’habitat, le logement    
 • Les pièces d’un logement    
 • L’équipement d’un logement    
 • S’informer sur un logement    
 • Les nombres ordinaux    
 • Prendre    
 • L’impératif    
 • La bonne direction    
 • Descendre    
 • les prépositions de lieu    
 • Partir   
 • Les moyens de transports    
 • L’adverbe y    
 • Entraînement     
 • Choisir    
 • Entraînement     
 • Décrire quelqu’un physiquement    
 • Les parties du corps    
 • L’apparence générale    
 • La taille    
 • La silhouette    
 • Les yeux    
 • Les cheveux    
 • Décrire quelqu’un psychologiquement    
 • Les activités quotidiennes    
 • Les verbes pronominaux    
 • Les tâches ménagères    
 • Écrire
 • Quand   
 • Se lever    
 • Lire   
 • Savoir   
 • Eentraînement     
 • Les repas    
 • Manger    
 • Boire   
 • L’article partitif    
 • Mettre.    
 • Les autres aliments    
 • Le menu    
 • Les ustensiles    
 • Au restaurant    
 • Commander au restaurant    
 • Demander l’addition    
 • Donner son appréciation    
 • S’exprimer à table    
 • Acheter    
 • Payer 
 • Pronom "en"    
 • Entraînement     
 • Les adjectifs démonstratifs    
 • Les adverbes de fréquence    
 • Les vêtements et accessoires    
 • Dans une boutique    
 • Entraînement     
 • Devoir….    
 • La météo    
 • Imparfait    
 • (Complément d’objet direct (COD    
 • (Pronoms complément d’objet direct (COD    
 • Entraînement     
 • Le futur simple    
 • (Complément d’objet indirect (COI    
 • (Pronoms complément d’objet indirect (COI    
 • Vivre   
 • Les membres de famille    
 • Le passé récent    
 • Entraînement