آمادگی آزمون TEF (سطح b2)

آمادگی آزمون TEF (سطح b2)


پکیج آمادگی آزمون TEF سطح B2 شامل فیلم های آموزشی و کتاب آموزشی می باشد که به دانشپذیران کمک می کند تا در آین آزمون سطح B2 موفق شوند.

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

پکیج آمادگی آزمون TEF سطح B2 شامل فیلم های آموزشی و کتاب آموزشی می باشد که به دانشپذیران کمک می کند تا در آین آزمون سطح B2 موفق شوند.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره آمادگی آزمون TEF (سطح b2)

Listening : Ecoute en francais Niveau B1

Reading: lecture en
 francais Niveau B1

Writing : Ecrire en francais Niveau B2