مدیریت فروش خدمات آنلاین بیمه

دوره مدیریت فروش بیمه


مدیریت فروش و خدمات آنلاین بیمه   خرید و فروش بیمه اینترنتی از طریق بهره¬گیری از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی میسر می¬شود. بيمه آنلاین در واقع  جمعآوری، اجراي سياست¬ها و قوانين و مقررات لازم براي عملکرد جامعه اطلاعاتي در صنعت بيمه  همراه با توسعه و به کار گرفتن زيرساخت هاي اطلاعاتي می¬باشد.استفاده از اینترنت در تولید و ارائه خدمات بیمه ای مفهو عام بیمه آنلاین می باشد، و تامین پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه آنلاین، درخواست، مذاکره و قرارداد آن مفهوم خاص بیمه آنلاین...

توضیحات بیشتر...

مدیریت فروش و خدمات آنلاین بیمه  
خرید و فروش بیمه اینترنتی از طریق بهره¬گیری از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی میسر می¬شود. بيمه آنلاین در واقع  جمعآوری، اجراي سياست¬ها و قوانين و مقررات لازم براي عملکرد جامعه اطلاعاتي در صنعت بيمه  همراه با توسعه و به کار گرفتن زيرساخت هاي اطلاعاتي می¬باشد.استفاده از اینترنت در تولید و ارائه خدمات بیمه ای مفهو عام بیمه آنلاین می باشد، و تامین پوشش بیمه ای از طریق بیمه نامه آنلاین، درخواست، مذاکره و قرارداد آن مفهوم خاص بیمه آنلاین می باشد.با توجه به اینکه  تمام مراحل بیمه نامه (پرداخت حق بیمه ، توزیع بیمه نامه و  پراخت خسارت )  می تواند از طریق آنلاین انجام گیرد، ولی در برخی کشورها به دلیل محدودیت¬های مقرراتی و فنی که وجود دارد انجام خدمات بیمه¬ای آنلاین انجام نمی شود.در سطح بین¬المللی مقررات براي پشتيباني از تحقق پرداخت حق بيمه و توزيع بيمه نامه به صورت آنلاین مدام در حال تغییر می باشد. قوانين تدوین شده در خصوص تجارت الکترونيک برای بیمه آنلاین ضروری می باشد، زیرا  به بيمه گر و بيمه گذار این اجازه را می¬دهد تا  به طور امن و صحيح به مبادله اطلاعات بپردازند.
موارد زیر در کارایی بيمه آنلاین تاثیر گذار است:
1. بيمه آنلاین  ضمن بهبود اطاعات مدیریتی، هزینه¬های مدیریتی را از طريق فرآیند اتوماسيون کسب و کار کاهش می¬دهد. 
2. افزايش نفوذ بيمه همگاني به دلیل کاهش قیمت و هزينه ها در فضاي رقابتي.
3. کاهش کارمزد پرداختی به واسطه ها به دلیل فروش مستقيم بيمه نامه به مشتري.
4. انتشار گسترده اطلاعات از طریق اینترنت . 
5. کاهش موانع وررد به بازر و افزايش رقابت بین نمایندگیهای بیمه.

اینترنت این امکان را فراهم می¬کند که فرآيند پرهزينه و طولاني راه¬اندازي شبکه¬هاي سنتي فروش کاهش یابد.  شرکتها براي اضافه کردن کالاهاي بيمه¬اي به مجموعه کالاهاي موجود خود از اینترنت استفاده می¬کنند. فروش اینترنتی برای  محصولات بیمه¬ای که به مشاوره کمی نیاز دارند مناسب است، اما فروش اینترنتی محصولات بيمه¬اي پيچيده و با ارزش معاملاتي بالا که مشتري نیازمند به مشاوره بیشتر است مناسب نمی باشد.


مزاياي بيمه آنلاین  
مهمترین  مزاياي  استفاده از بيمه آنلاین  در بازار خدمات بيمه اي به شرح زیر می باشد: 
1.به دلیل دقت بیشتر رایانه از انسان استفاده از بیمه آنلاین نه تنها منجر به افزايش دقت در فعاليت¬هاي پردازشي و محاسباتي می شود بلکه در جلب اعتماد بیشتر مشتریان هم تاثیر زیادی دارد.

2. مشتري مداري 
3. استفاده از بيمه آنلاین  بهره¬برداري از منابع درآمدی جديدتر و کانال هاي نوين توزيع را فراهم مي آورد، و منجر به  کاهش هزينه¬ها و افزایش کارايي درون سازماني فرايندهاي بيمه ای می شود.
4. ارائه خدمات به صورت آنلاین و  24 ساعته. 
5. فعاليت¬های بيمه¬اي به صورت آنلاین منجر به افزایش درآمدها و کاهش خطاهاي اجرايي و هزينه¬هاي عملياتي میگردد،       و مراحل صدور بيمه نامه ها را تسری می بخشد.   
6. ايجاد تنوع در محصولات بيمه اي و ارائه نرخ های جدید.
7. شفافيت در انجام کارها، حذف واسطه ها و کاهش يا رفع فساد اداري
8. بهبود ارتباط بين شرکتهاي بيمه با  نمايندگي و مشتریانشان. 

•    بیمه به عنوان مستعدترين بازار بهره برداري از اينترنت، در نهايت باعث ارتقاي رضايت مشتريان و افزايش سود ارائه دهندگان خدمات بيمه¬اي در بازار می شود. 


ضرورت پياده سازي بيمه آنلاین 
١- ديدگاه فشار محيطي 

در دنیای کسب و کار بیمه به دلیل رقابت زیاد، شرکتها  برای موفقیت در بازار بایداز فاکتورهایی بازار، اقتصاد و فناوري بهره بگیرند. ولی این فاکتورها به سرعت در حال تغییر هستند و قدرت انتخاب مصرف کنندگان هر روز بیشتر می شود، بنابراین شرکتهای بیمه¬ای نیازمند واکنش سریع به این تغییرات هستند.لذا شرکت¬های بیمه به دلیل عدم¬اطمینان بازار رقابتی و حجم گسترده  تغییرات، ناگزیرند با سرعت ومنابع کمتری به سمت ارائه خدمات و محصولات بیمه ای بیشتر حرکت کنند. اين رفتار حاصل رقابت زیاد بین شرکتهای بیمه و تغييرات سريع مؤلفه هاي دنياي تجارت است که  باعث ايجاد فرصت ها و تهديدات زیاد در بازار به شدت رقابتی دنياي نوين  تجارت می-شود. 

٢- ديدگاه نوع مکان شناسي شرکت¬هاي بيمه 
در این دیدگاه دلايل ضروري پياده سازي بيمه آنلاین در اين صنعت مورد بررسي  قرار می گیرد و شرکتهای بیمه ای  با توجه به نوع فعالیتی که انجام میدهند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. محور فعاليت¬ شرکت¬هاي بيمه را مي¬توان به ٣ حوزه پردازش، توزيع و مديريت داده¬ها، تقسيم بندی کرد.  

- پردازش 
جمع آوری  و پردازش اطلاعات از منابع  مختلف در یک مکان، به  دلیل مکتوب بودن اطلاعات بسیار مشکل است، و این بدان معنی است که انتقال اطلاعات باید از طرق تلفن، فاکس و پست صورت بگيرد که اين امر باعث جمع آوري بعضي اطلاعات به صورت تکراري مي شود. به دلیل اهميت پديده فناوري اطلاعات، لزوم استفاده از يک استاندارد بين¬المللي براي انتقال اطلاعات در شرکت هاي بيمه ضرورت دارد. 

- توزيع / بازاريابي 
توزیع و بازاریابی محصولات بیمه¬ای با شرایطی که در حال حاضر وجود دارد برای شرکتهای بیمه بسیار پرهزینه است. فروش آنلاین منجر به کاهش هزینه¬های بیمه و صرفه جويي در هزينه از طریق حذف واسطه ها می¬گردد.

- مديريت داده 
مديريت داده يکي از ارکان اساسي صنعت بيمه می باشد.  موفقيت در اندازه گيري و پذيرش يک ريسک  تا حد زیادی وابسته به ابزار مورد استفاده براي تجزيه و تحليل اين اطلاعات است.  این موضوع  اهميت شبکه هاي کامپيوتري در دستيابي به پايگاه هاي داده ها، مرتب سازي و غربال کردن را نشان می دهد.بنابراین شرکت هاي بيمه مي توانند با استفاده از فناوري، اطلاعات را جمع آوري و تجزيه تحليل کنند و  در فرآيندهاي بازاريابي،، کاهش هزينه هاي اداري  و بهبود پذيرش ريسک از آن استفاده کنند. 

به هر حال صحبت درباره مدیریت فروش خدمات آنلاین بیمه  بسیار گسترده و پیچیده است و برای دانستن آن می¬توان در دوره¬های موسسه آموزش عالی فن¬پردازان  شرکت کرد. موسسه آموزش عالی فن پردازان  همواره در تلاش است تا در جهت استانداردهای جهانی آموزشی گام بردارد. این موسسه در راستای آموزش مدیران و علاقه مندان به حوزه  صنعت بیمه اقدام به ارائه  دوره مدیریت فروش خدمات آنلاین بیمه  نموده است.  برخی از امکاناتی که در این دوره آموزشی قرارداده شده عبارتند از:
•    استفاده از فیلم¬های آموزشی روز دنیا و دوبله توسط موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
•    به روز رسانی محتوای آموزشی هر دوره متناسب با بازارجهانی
•    محتوا یکتا و سرفصل¬های جامع
•    مشاوره تخصصی از ابتدا تا انتهای دوره
•    محتوای ساده و روش آموزشی شفاف

در این دوره با هدف افزایش تخصص در این زمینه  روش ها و تکنیک های نوین را به صورت کاملا علمی مورد بررسی قرار می¬دهد. هدف این دوره بالا بردن تخصص و توانایی دانشپذیران در آشنایی با مباحث  مدیریت فروش خدمات آنلاین بیمه  است. تنها با داشتن اطلاعات پایه درمورد اصول مدیریتی، مدیریت بیمه تقریبا هر کسی میتواند در دوره شرکت نماید. ضمنا دانشپذیران با گذراندن این دوره آموزشی امکان اخذ مدرک  دوره مدیریت فروش خدمات آنلاین بیمه   دارای مهر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را دارا می باشند.

چشم انداز دوره  مدیریت فروش خدمات آنلاین بیمه  
•    آشنایی با اصول بیمه
•    آشنایی با فروش خدمات آنلاین بیمه
•    شناخت انواع خدمات فروش

اهداف دوره ی مدیریت فروش خدمات آنلاین بیمه 
هدف از این دوره آموزشی ارتقای سطح دانش دانشپذیران در زمینه مدیریت فروش خدمات آنلاین بیمه است.  مهم¬ترین مباحثی که با گذراندن این دوره به آنها دست خواهید یافت شامل موارد زیر می باشد:
•    آشنایی با مبانی بیمه
•    شناخت اصول خدمات آنلاین بیمه
•    آشنایی با مبانی فروش
•    شناخت مزایای بیمه
•    شناخت انواع بیمه
•    آشنایی با اصول فروش بیمه
•    آشنایی با مدیریت بیمه


مخاطبین دوره ی مدیریت فروش خدمات آنلاین بیمه
•    کارشناسان و مدیران شرکت ها بیمه   
•    مدیران و کارکنان کارگزاری رسمی بیمه،  
•    متقاضیان اخذ نمایندگی شرکت های بیمه 
•    علاقمندان به اشتغال در صنعت بیمه  
•    دانشجویان مدیریت   
•    کلیه علاقه مندان به این حوزه


 

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان