مدیریت حرفه ای کسب و کار MBA حقوق بین الملل

مدیریت حرفه ای کسب و کار MBA حقوق بین الملل

 • person مدرسین دوره
    محمد رضا بیکیان
    ناصر خانی
    دکتر سید امیر حسین میرقادری
    عباس کیانوشی
    مریم سورچیان
 • cast_for_education نوع برگزاری دوره حضوری
 • scheduleمدت دوره ۴۰۰ ساعت
 • verifiedگواهینامه پایان دوره سازمان وزارت علوم
 • attach_moneyشهریه ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • categoryدسته بندی مدیریت کسب و کار

ثبت نام

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار MBA حقوق بین الملل

درباره دوره

بدون شک همه شما در مورد مدیریت حقوق بین الملل زیاد شنیده اید، اما ممکن است تصوری که در ذهن تان وجود دارد، اندکی با دیگری متفاوت باشد. اما جای نگرانی نیست زیرا در دوره آموزشی حقوق بین الملل، صفر تا صد تمامی اطلاعات در اختیار تان قرار داده می شود. اگر قصد دارید به صورت تخصصی در مدیریت حقوق ب...
مشاهده بیشتر
خدماتی که شما در این دوره دریافت میکنید
 • بسته آموزشی مالتی مدیا
  بسته آموزشی مالتی مدیا
 • گواهینامه پایان دوره معتبر
  گواهینامه پایان دوره معتبر
 • لوح ویژه گواهینامه
  لوح ویژه گواهینامه
 • کتاب کامل محتوای دوره
  کتاب کامل محتوای دوره
مدرسین دوره
(Master of Business Management (MBA in International Law
محمد رضا بیکیان دکتری رشته حقوق خصوصی از دانشگاه شیراز مشاهده رزومه keyboard_backspace
(Master of Business Management (MBA in International Law
ناصر خانی دکترای مدیریت از دانشگاه UTM مالزی مشاهده رزومه keyboard_backspace
(Master of Business Management (MBA in International Law
دکتر سید امیر حسین میرقادری دکتری تخصصي (Ph-D) از دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد اصفهان مشاهده رزومه keyboard_backspace
(Master of Business Management (MBA in International Law
عباس کیانوشی دکتری روبط بین الملل از دانشگه آزاد اسلامی واحد شهرضا مشاهده رزومه keyboard_backspace
(Master of Business Management (MBA in International Law
مریم سورچیان کارشناسی ارشد زبان انگلیسی از دانشگاه شیخ بهایی اصفهان مشاهده رزومه keyboard_backspace

امکان پرداخت اقساطی این دوره:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.


تمام جلسات این دوره به صورت محتوای ویدئویی آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد

 • 1 دروس عمومی (50 ساعت)

  مدیریت منابع انسانی ویژه mba

  •  تئوری مدیریت و منابع انسانی
  •     تکامل و اهداف مدیریت منابع انسانی
  •     وظایف مدیریت منابع انسانی
  •     سیستم های اطلاعات مدیریت
  •     برنامه‌ريزي استراتژيك
  •     ارزيابي و مديريت عملكرد     
  •     تاثیر فناوری اطلاعات برمدیریت منابع انسانی      
  •     سطوح و الگوهای شایستگی
    

   فلسفه علم و روش‌های پژوهشی نوین

  •     انواع تحقیق                 
  •     روش تحقیق در مدیریت    
  •     مقایسه مورد‌کاوی با موردپژوهی    
  •     نظریه‌پردازی هدف نهایی موردپژوهی    
  •     روش‌شناسی استنباط و استنتاج آموزه‌ها    
  •     نظریه‌پردازی از طریق موردپژوهی    
  •     وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ                                                            
  •     نگارش مناسب فرضیه    
  •     معیار «بطلان‌پذیری» فرضیه            
  •     دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري    
  •     تحلیل داده‌های تحقیق    
  •     مراحل آﻣﺎده ﺳﺎزي داده‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ    
  •     اﻫﺪاف اﺳﺎسی در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌ﻫﺎ    
  •     نقش تحلیل داده‌ها در یک تحقیق    
  •     طبقه‌بندی و کدگذاری داده‌ها    
  •     نمایش و تحلیل داد‌ه‌ها    
  •     فهرست‌ها، نوع‌شناسی و شبکه‌ها        
  •     تشخیص و کشف زمینه‌ها و الگوهای کلیدی    
  •     تطابق الگو و ساختن نظریه    
  •     استفاده از نرم‌افزار برای تحلیل داده‌های کیفی    
  •     انواع‌ گزارش پژوهش            
  •     شیوه‌های استناد درون‌متنی
    

     نظریه سازمان و مدیریت

  •       مطالعه تئوری سازمان
  •     سطوح و لایه‌هاي نظريه‌پردازي و تئوري‌سازي
  •     تئوریزه کردن سازمان‌ها
  •      سیر تاریخی نظریه سازمان
  •     مراحل سه‌گانه صنعت‌گرايي
  •     نظریه سیستم‌های اجتماعی-فنی
  •     تأثير ديدگاه پست مدرن بر تئوري سازمان
  •     سازمان و محیط
  •     نظریه اقتضایی: سازمان‌های ماشینی و ارگانیکی
  •     نظریه نهادی
  •     ساختار اجتماعی سازمان
  •     چرخه‌ی حیات سازمانی
  •     فرهنگ سازمانی
  •     فرهنگ از نظر مدرنيست‌ها
  •     ساختار فیزیکی سازمان‌ها
  •     فن‌آوری و سازمان
  •     نگاه پويا به فناوري
  •     امیتای اتزیونی و ساختار كنترل سازمانی
    

   زبان تخصصی مدیریت

  •     MARKS QUESTION AND ANSWERS
  •     Define Management and what do you mean by Business Management
  •     Discuss various functions of management
  •     Distinguish between administration and management
  •     What is Planning and State the components of planning
  •     Explain the purpose or importance of planning
  •     Explain the types of planning
  •     Elucidate and discuss importance or benefits or advantages of Planning
  •     Define Organization
  •     Define authority
  •     Explain the importance of organizing
  •     Explain the role of money as a motivational tool
  •     Explain the different Channels of communication in an organization
  •     Explain the different training methods

   

   

 • 2 دروس تخصصی (50 ساعت)

  حقوق بین الملل

  •     منابع و موضوعات حقوق بین الملل خصوصی
  •     حقوق بین الملل عمومی
  •     حقوق بین المللی در کسب و کار
  •     سازمانها
  •     روند تصمیم گیری در سازمان های بین المللی
  •     کلیات و مفاهیم حقوق بین ‌الملل
  •     مکاتب حقوق وضعی یا ارادی
  •     محدودسازی ارادی
  •     مکتب اراده ‌گرایی (پوزیتویسم)
  •     سیر تاریخی تحولات حقوق بین ‌الملل
  •     مبانی و مکاتب حقوق بین ‌الملل
  •     رابطه حقوق بین‌ الملل و حقوق داخلی
  •     منابع حقوق بین ‌الملل
  •     عرف بین‌ المللی
  •     اصول کلی حقوق بین ‌الملل
  •     رویه قضایی بین‌ المللی
  •     دکترین (Doctrine)
  •     آشنایی با منابع جدید حقوق بین ‌الملل
  •     اعمال یک جانبه دولت‌ ها
  •     تصمیمات سازمان های بین ‌المللی
  •     سازمان های بین ‌المللی دولتی و غیر دولتی
    

  حقوق بین الملل اسلامی

  •    عقد استیمان قرداد تحت الحمایه
  •     قرارداد متارکه جنگ، مهادنه یا ترک مخاصمه موقت
  •     قرارداد ذمه، پیمان اتحاد ملی
  •     دیپلماسی طرفدار سیاسی در اسلام
    

  حقوق دریاها

  •     خطوط مبداء و موضوعات مربوط به آن
  •     نحوه تحدید حدود قلمرو دریایی و حاکمیت سرزمینی1
  •     قلمرو دریایی و حاکمیت سرزمینی2 درياي سرزميني و ماوراها
  •      قلمروی دریایی ماورای صلاحیت ملی و منطقه نظارت
  •     تحدید حدود دریایی و فلات قاره
  •     حل و فصل مسالمت آمیز مخاصمات بین المللی
    

  سازمان های بین المللی

  •     تعریف، ‌طبقه بندی، ‌ایجاد و انحلال سازمان‌های بین‌المللی
  •     شخصیت حقوقی
  •     ساختار، تصمیم گیری و صلاحیت‌های سازمان‌های بین المللی
  •     ابزار و منابع مالی (بودجه) سازمان‌های بین المللی
  •     سازمان ملل متحد
  •     سازمانهای جهانی با صلاحیت عام
  •     سازمانهای جهانی با صلاحیت خاص
    

  حقوق بشر

  •     پيشينه تاريخي نظام بين الملل حقوق بشر
  •     نسل‌های اول، دوم و سوم و نهادهای حقوق بشر
  •     نظام هاي منطقه اي رسيدگي به حقوق بشر و جهان شمولی حقوق بشر
  •     حقوق بشر دوستانه و اجرا در سطح ملی
  •     کارسازمان هاي غيردولتي
  •     حقوق بشر از ديدگاه نظام‌های مختلف و محاکم بین‌المللی

بدون شک همه شما در مورد مدیریت حقوق بین الملل زیاد شنیده اید، اما ممکن است تصوری که در ذهن تان وجود دارد، اندکی با دیگری متفاوت باشد. اما جای نگرانی نیست زیرا در دوره آموزشی حقوق بین الملل، صفر تا صد تمامی اطلاعات در اختیار تان قرار داده می شود. اگر قصد دارید به صورت تخصصی در مدیریت حقوق بین الملل موفق شوید، شرکت در دوره MBA حقوق بین الملل یک ساله را از دست ندهید.

خرید دوره MBA حقوق بین الملل

 

حقوق بین الملل چیست؟

در حالت کلی حقوق بین الملل به معنای حقوقی است که همه کشورها روی آن توافق داشته و بر مواردی که در بینشان است، متعهد باشند. شاید این موارد کم باشد اما دانستن جزء به جزء آن ها الزامی است. به زبان ساده تر، اگر کاری در جهان به عنوان عرف پذیرفته شده باشد و تعداد بیشماری از کشورها آن را انجام دهند، می تواند یکی از منابع حقوق بین الملل شمرده شود. 

شاید به عنوان یک تازه وارد، درک این موارد باشد اما اگر آموزش MBA حقوق بین الملل در موسسه ای مناسب صورت گیرد، دشواری از سر راه برداشته خواهد شد.

دوره MBA  مدیریت حقوق بین الملل یکی از رشته های پر طرفدار در موسسات آموزشی همچون فن پردازان است که سه گرایش اصلی دارد. دوره حقوق بین الملل باعث می شود تا بتوانید روابط بین کشورها را کنترل کنید. برای اینکه فرصت شرکت در این دوره جذاب را از دست ندهید، دوره حقوق بین الملل را خریداری نمایید.

•    حقوق بین المللی عمومی: معمولا به ارتباط بین نهاد های فراملی و دولت ها با یکدیگر می پردازد.
•    حقوق بین الملل خصوصی: به صلاحیت رسیدگی به امور کیفری، استرداد مجرمین و اجرای قانون بین مرزی می پردازد.
•    حقوق فراملی: به موضوعات فراملی مانند صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و اتحادیه اروپا اشاره دارد.

 

معرفی آموزش آنلاین MBA حقوق بین الملل  

دانش پذیران با شرکت در  کلاس آنلاین MBA حقوق بین الملل با مواردی همچون قانونگذاری و داوری بین المللی، تحریم های اقتصادی، تجارت بین المللی، دفاع متقابل، تاریخ حقوق بین الملل و دادگاه های بین المللی آشنا می شوند. دوره آنلاین MBA حقوق بین الملل، ترکیبی از مسائل واقعی کسب و کار و حقوق بین الملل است و به دانش پذیران کمک می کند تا تخصص مورد نیاز در زمینه کسب و کار بدست آورند و با استفاده از دانش کسب شده  در دوره آنلاین حقوق بین الملل، مشکلات کسب و کار را شناسایی کنند و برای آنها راه حل هایی ارائه دهند. شایان توجه است که این دوره آموزشی یکساله می باشد.

مواردی که به آموزش mba حقوق بین الملل می پردازد

 

اهمیت اخذ مدرک MBA حقوق بین الملل

پس از اتمام این دوره، مدرک MBA حقوق بین الملل برای شما صادر خواهد شد. از آنجایی که همه به دنبال مدارک معتبر و با ارزش هستند، گواهینامه MBA حقوق بین الملل مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و از اعتبار علمی بالایی برخوردار است. این مدرک قابلیت ترجمه رسمی نیز دارد و می توانید از مزایای آن در مهاجرت به کشورهای دیگر نیز بهره مند شوید. موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان شرایط مناسبی را برای اخذ گواهینامه دوره حقوق بین الملل فراهم آورده تا دانش پذیران بتوانند توانایی درک مسائل حقوقی خود را بالا ببرند.

اگر قصد دارید نظر کارفرمای خود را جلب کنید، فرصت شرکت در دوره MBA مدیریت حقوق بین الملل را از دست ندهید.

 

آشنایی با بازار کار حقوق بین الملل

افرادی که دارای مدرک حقوق هستند، معمولا از فعالان حوزه هایی همچون وکیل شرکت در امور بین الملل، پژوهشگر حقوق بین الملل، داور و مشاور حقوقی می باشند. موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان با ارائه دوره های MBA آموزشی استاندارد و حرفه ای، موفقیت در بازار کار حقوق بین الملل در ایران را برای دانش پذیران تضمین می کند. 

آشنایی با بازار کار حقوق بین الملل 

نکته جالب آن است که حتی بازار کار حقوق بین الملل در خارج از کشور دارای تنوع شغلی بسیاری است که شامل فعالیت در شرکت های تجاری، به جز مسائل اداری اعم از امور مالی، اتوماسیون و بخش فناوری اطلاعات، می گردد زیرا کارفرمایان به دنبال افراد توانا و مسلط در این حوزه هستند.

 

سوالات متداول:

 • آیا برای شرکت در دوره MBA حقوق بین الملل باید مدرک تحصیلی خاصی داشته باشیم؟

  یکی از ویژگی های اصلی دوره های موسسه آموزش عالی فن پردازان این است که تمام آموزش ها از صفر آغاز می شود و برای شرکت در این دوره ها نیازی به پیش زمینه و مدرک تحصیلی خاصی ندارید.

 • آیا مدرک دوره MBA حقوق بین الملل برای مهاجرت مناسب است؟

  بله نه تنها دوره MBA حقوق بین الملل برای مهاجرت مناسب است بلکه امکان ترجمه گواهینامه به صورت رسمی وجود دارد.

 • طول مدت برگزاری دوره MBA حقوق بین الملل چقدر است؟

  این دوره در طول مدت 400 ساعت برگزار می شود و توسط تیمی از مدرسین مختلف مباحث متنوعی به دانشپذیران آموزش داده می شود..

 • آیا از دوره MBA حقوق بین الملل برای استخدام در نهادهای دولتی استفاده می شود؟

  از آنجایی که تمامی مدارک موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور است، با خیال راحت می توانید از اعتبار آن مدرک استفاده کنید.

  این دوره دارای 10 ساعت فیلم آموزشی و 109 صفحه محتوی متنی می باشد

دوره های مرتبط
 • (Master of Business Management (MBA in International Law
 • (Master of Business Management (MBA in International Law
 • (Master of Business Management (MBA in International Law
 • (Master of Business Management (MBA in International Law
 • (Master of Business Management (MBA in International Law
 • (Master of Business Management (MBA in International Law
نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close