دوره مدیریت پروژه با نرم افزار MSP

مدیریت پروژه با نرم افزار MSP


دوره مديريت پروژه با نرم افزارMSP چه دوره اي است ؟ دوره مديريت پروژه با نرم افزار MSP دوره اي است که علاوه بر آموزش تکنيک ها و روش هاي مورد نياز به منظور مديريت يک پروژه روش استفاده از نرم افزار کاربردي و تخصصي حوزه مديريت پروژه MSP  را نيز به فراگيران آموزش مي دهد و به همين جهت مي توان ادعا کرد اين دوره يکي از کامل ترين دوره هاي آموزشي مديريت پروژه به شمار مي رود. مديريت پروژه يکي از گرايش هاي حوزه مديريت است  که به دليل کاربرد بسيار زياد و گسترده آن در زمره پر مخاطب ترين دوره...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

دوره مديريت پروژه با نرم افزارMSP چه دوره اي است ؟

دوره مديريت پروژه با نرم افزار MSP دوره اي است که علاوه بر آموزش تکنيک ها و روش هاي مورد نياز به منظور مديريت يک پروژه روش استفاده از نرم افزار کاربردي و تخصصي حوزه مديريت پروژه MSP  را نيز به فراگيران آموزش مي دهد و به همين جهت مي توان ادعا کرد اين دوره يکي از کامل ترين دوره هاي آموزشي مديريت پروژه به شمار مي رود. مديريت پروژه يکي از گرايش هاي حوزه مديريت است  که به دليل کاربرد بسيار زياد و گسترده آن در زمره پر مخاطب ترين دوره هاي آموزشي حوزه مديريت قرار گرفته است. همچنين با توجه به اين مهم که دوره هاي آموزش مديريت پروژه فراگيران را به صورت کلي و جامع با تکنيک هاي مديريت پروژه و استفاده از نرم افزار هاي کاربردي در اين حوزه آشنا مي کند اين دوره مي تواند افراد را براي سرپرستي ، هدايت و مديريت پروژه در حوزه هاي مختلف آماده کند. 

کنترل درحوزه مديريت پروژه شامل بررسي و نظارت دقيق بر روند اجراي برنامه هاي از پيش تعيين شده است

از اين رو مي توان ادعا کرد  دوره هاي آموزشي مديريت پروژه با نرم افزار MSP يک دوره کاملا تخصصي و در عين حال کاملا عمومي مي باشد و افراد با هر گرايش تحصيل و هر زمينه شغلي مي توانند به منظور افزايش کيفيت کار خود در حوزه مديريت در اين دوره آموزشي شرکت نمايند و از مزايا و منافع آن بهره مند شوند. شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت پروژه علاوه بر ارتقاي رزومه آموزشي و قابليت هاي افراد به واسطه استفاده از تکنيک هاي اصولي و پياده سازي روش هاي مديريت پروژه در روند اجراي پروژه هاي مختلف مي تواند منجر به افزايش حسن سابقه و حسن اعتبار افراد در حوزه کاري خود می شود.

مفهوم مديريت پروژه چيست؟ 

مديريت پروژه به مفهوم برنامه ريزي ، هدايت ، ارزيابي کنترل و نظارت بر روند پيشرفت پروژه هاي مختلف به منظور پيشبرد آن ها  در مسير مورد نظر با در نظر گرفتن  فاکتورهاي زمان ، انرژي و هزينه مي باشد  . در روند اجراي  هر پروژه هر چقدر محدود  و کوچک عوامل و فاکتورهاي متعددي دخيل هستند تا پروژه مورد نظر در مسير مورد نظر حرکت کرده و کليه اهداف و نتايج مورد انتظار بر اساس برنامه اي از قبل تعيين شده حاصل شوند و در صورت عدم توجه به هريک از اين عوامل و بروز هر گونه ناهماهنگي ميان اين عوامل دسترسي به اهداف مورد نظر بسيار دشوار و در پاره اي موارد حتي غير ممکن نيز خواهد شد . بنابراين اجراي يک  پروژه به مفهوم انجام يک ليست از برنامه ها و طرح هاي مورد نظر به صورت کاملا هماهنگ ، به موازات هم  و در يک برهه زماني مشخص مي باشد که تنها بواسطه  ايجاد هماهنگي ميان کل اجزاي پروژه موفقيت حاصل خواهد شد و پر واضح است که  ايجاد هماهنگي ميان اجزاي مختلف و متعدد  يک پروژه نيازمند مديريت صحيح و اصولي توسط يک فرد متخصص با دانش و تجربه کافي است. 
در روند مديريت پروژه با توجه به نوع پروژه مورد نظر اصول و مباني زيادي مي بايست مد نظر قرار گيرند اما آنچه در همه انواع پروژه از اهميت و حساسيت بالايي برخوردار است دو فاکتور مشترک برنامه ريزي و کنترل است . اهميت اين دو فاکتور تا جايي است که مي توان ادعا کرد  بخش عظيمي از موفقيت پروژه در گرو برنامه ريزي صحيح و اصولي  و کنترل دقيق  پروژه مي باشد . به همين دليل در ادامه دو مبحث برنامه ريزي و کنترل را به صورت مجزا تعريف خواهيم کرد.

برنامه ريزي

مفهوم برنامه ريزي در روند اجراي يک پروژه تعيين ترتيب و توالي زماني به منظور انجام فعاليت هاي مربوط به پروژه با در نظر گرفتن  اولويت بندي آن ها است . برنامه ريزي در روند اجراي پروژه از اهيمت بسيار زيادي برخوردار است زيرا با توجه به اين مهم که در روند اجراي هر پروژه عدم اولويت بندي انجام کارها مي تواند منجر به ايجاد وقفه در انجام کليه امور شود.

کنترل

مفهوم کنترل درحوزه مديريت پروژه  شامل بررسي و نظارت دقيق بر روند اجراي برنامه هاي از پيش تعيين شده  در مراحل قبلي مي باشد . کنترل در حوزه مديريت پروژه مستلزم برخورداري از دقت و حساسيت بالا مي باشد. کنترل منجر به ايجاد اطمينان خاطر از انجام کليه مراحل کار بر اساس اصول و مباني از پيش تعيين شده مي باشد . 

همین حالا در دوره دوره مدیریت پروژه با نرم افزار MSP شرکت کنید

اهميت مديريت پروژه  در روند اجراي پروژه چيست ؟

هدف از اجراي پروژه هاي کوچک و بزرگ نيل به اهداف از قبل پيش بيني شده بر اساس برنامه زمانبندي شده مي باشد. کليه  امکانات ، تجهيزات ، نيروي انساني و هزينه هاي مورد نظر در راستاي نيل به هدف نهايي پروژه مورد بهره برداري قرار مي گيرند و در صورت عدم موفقيت پروژه در دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده  مي توان ادعا کرد کليه  تجهيزات ، انرژي و  هزينه هاي مورد استفاده  به هدر رفته اند. 
برخورداري  از بهترين امکانات ، پيشرفته ترين و به روز ترين تجهيزات در کنار نيروي انساني متخصص همه و همه از ملزومات کسب موفقيت در يک پروژه ه شمار مي روند اما همه اين موارد از ملزومات لازم به شمار مي روند اما براي موفقيت پروژه کافي نيستند.

به اين مفهوم که برخورداري از هريک از اين فاکتورها براي موفقيت يک پروژه شرط لازم است اما شرط کافي نيست ، به اين معنا که  بدون مديريت صحيح ، اصولي و تخصصي برخورداري از همه اين عوامل هم  نمي تواند ضامن دستيابي به موفقيت پروژه شود و در نهايت منجر به هدر رفتن کليه منابع مالي و انساني مورد استفاده در روند اجراي ناموفق پروژه خواهد شد ، از سوي  ديگر در بسياري موارد با استفاده از تکنيک هاي مديريت پروژه و با استفاده از قابليت هاي افراد متخصص و متبحر در زمينه مديريت پروژه  برخي از کاستي ها و کمبودهاي موجود در تجهيزات ، منابع مالي و انساني به واسطه برخورداري از مديريت متخصص و متبحر  جبران شده و در نهايت عليرغم همه کمبود ها در نهايت پروژه هاي مورد نظر با موفقيت به پايان رسيده اند . از اين رو مي توان ادعا کرد  موفقيت و بازدهي پروژه در گرو به کارگيري تکنيک هاي مديريت پروژه با استفاده از افراد متخصص ، متبحر و کارآزموده است . 

نرم افزارهای مدیریت پروژه چگونه نرم افزارهایی هستند؟

مديريت پروژه که به عنوان يکي از پست هاي کليدي و بسيار حساس در حوزه اجراي پروژه ها به شمار مي رود  نيز در سال هاي اخير مانند ساير حوزه هاي کاري به واسطه پيشرفت علم و تکنولوژي دستخوش تغييرات چشمگير بسيار زيادي شده است . با در نظر گرفتن اين نکته که در روند اجراي يک پروژه فاکتورها و عوامل دخيل متعدد و متنوعي مي بايست مورد بررسي ،  ارزيابي ، کنترل و نظارت قرار بگيرند و عدم اجراي هر يک از اين موارد مي تواند منجر به توقف روند اجراي ساير موارد شود و اين رويه نيازمند دقت و حساسيت بسيار زياد است و به همين جهت در سال هاي اخير نرم افزارهاي مديريت پروژه به کمک مديران پروژه آمده تا روند مديريت پروژه هاي مختلف را براي اين مديران تسهيل و تسريع نمايند. نرم افزار هاي مديريت پروژه يا برنامه هاي مديريت پروژه برنامه هايي هستند که به صورت کاملا تخصصي به منظور کمک به روند مديريت پروژه هاي مختلف طراحي ، توليدو پس از سنجه شدن به بازار ارائه شده اند . اين نرم افزارها با استفاده از قابليت هاي مختلفي که براي آن ها طراحي شده است مديران پروژه را در روند اجراي يک پروژه از زمان آغاز تا زمان تحويل پروژه همراهي مي کنند . يکي از محبوب ترين و پر کاربرد ترين نرم افزار هاي مديريت پروژه نرم افزار مديريت پروژه MSP  است . اين نرم افزار که در ادامه به طور مفصل آن را معرفي خواهيم کرد به واسطه کاربرد ساده و قابليت هاي بالا ان يکي از پر کاربرد ترين نرم افزار ها در حوزه مديريت پروژه به شمار مي رود . 
به عبارت ديگر مي توان گفت در روند اجرا و مديريت يک پروژه به فاکتورهاي مختلفي نياز داريم که مهم ترين آن ها عبارتند از دانش ، مهارت ، تکنيک و ابزار و نرم افزارهاي مديريت پروژه ابزارهاي مورد نياز به منظور اجرا و مديريت يک پروژه به شمار مي روند . و هرچه ابزار کار شما تخصصي تر ، کاربردي تر و کارا تر باشد روند اجرا و مديريت پروژه با دقت و کيفيت بيشتري انجام خواهد شد . 

نرم افزار مدیریت پروژه MSP چگونه نرم افزاری است ؟

 MSP  شکل  مخفف شده عبارت  Microsoft Project است. MSP نرم افزار ي ساده و پر کاربرد از خانواده مايکرو سافت آفيس مي باشد که براي مديريت پروژه هاي مختلف و در ابعاد مختلف طراحي و توليد و به بازار عرضه شده است. نرم افزارMSP با به تصوير کشيدن پروژه پيش روي کاربران امکان بررسي و ثبت مراحل کار را براي آ ن ها را مقدور مي سازد .اين برنامه به مديران پروژه کمک مي کند با ثبت و سازمان دهي ايده هاي خود آنها بر مبناي زمان بندي مورد نظر را تا مرحله اجرا پيش ببريد .
نرم افزار MSP کمک مي کند  با استفاده از ساده ترين روش هاي ممکن  زمان اجرا و تکميل  کليه فعاليت هاي پروژه را تخمين بزنيد و اجرا و تحويل به موقع پروژه را تضمين خواهد کرد، در زمان  شروع روند اجرايي  پروژه نيز مي ‌توانيد با به ثبت رساندن تاريخ هاي واقعي آغاز و پايان هر فعاليت اطلاعات موجود را به روزرساني کنيد در اين زمان نرم افزار MSP سرعت و روند پيشرفت برنامه ها را با توجه به زمان بندي واقعي ثبت شده دوباره محاسبه خواهد کرد و تعيين خواهد کرد با توجه به زمان بندی جديد چه زماني برای اتمام پروژه مورد نياز است . يکي ديگر از مزايای استفاده از نرم افزار مديريت پروژه قابليت ارائه گزارش هاي دوره ای با قابليت چاپ است . بنابراين مي توان ادعا کرد اين نرم افزار به افزايش قابليت های مديريتي افراد در زمينه هاي زمان بندي ، برنامه ريزي منابع ، گزارش گيری و گزارش دهی و غيره کمک مي کند . 
نرم افزار MSP  عليرغم برخي کم و کاستي هايي که در مقايسه با ساير نرم افزارهاي مديريت پروژه  دارد اما کماکان در ميان کاربران دنيا و ايران از جايگاه ويژه اي برخوردار است و عمده ترين دليل  محبوبيت اين نرم افزار را مي توان قابليت هاي زياد و کاربردي آن دانست.
نرم افزار MSP با ارائه  ابزار‌‌هاي مديريتي مناسب و کاربردي به مديريت هر چه موثرتر و دقيق تر  پروژه‌‌‌‌ها در سازمان ها کمک مي کند . مديران پروژه ها و به خصوص پروژه هاي عظيم با استفاده از اين ابزار مي ‌توانند به موقع  از تغييرات پروژه مطلع شده و تغييرات مورد نياز به منظور جبران انحرافات احتمالي از برنامه پيش بيني شده را اعمال نمايند .

 

قابليت هاي نرم افزار MSP در مقايسه با ساير نرم افزار هاي مديريت پروژه چيست ؟

در روند مديريت يک پروژه استفاده از ابزارهاي تخصص و کار آمد مي تواند نقش بسيار تعيين کننده اي در روند مديريت و پيشرفت پروژه مورد نظر داشته باشد و نرم افزار مديريت پروژه  MSP نيز به عنوان يک ابزار کاملا تخصصي و حرفه اي مي تواند نقش به سزايي در روند پيشبرد و کسب موفقيت پروژه هاي مختلف داشته باشد  . نرم افزار مديريت پروژه MSP  با مزايا و قابليت هايي که در مقايسه با ساير نرم افزارهاي مشابه دارد مي تواند نقش تعيين کننده اي در روند پيشبرد و موفقيت پروژه هاي مختلف داشته باشد . در ادامه به برخي از قابليت هاي منحصر به فرد نرم افزار مديريت پروژه MSP اشاره خواهيم کرد .
يکي از قوي ترين ، کاربردي ترين و قديمي ترين نرم افزار ها در حوزه مديريت و کنترل پروژه نرم افزار MSP  است . نرم افزار MSP حدود 10 سال است که در بازار ايران به عنوان يکي از نرم افزارهاي بسيار کاربردي  مورد استقبال کاربران قرار گرفته است . اين نرم افزار به دليل برخورداري از قابليت هاي منحصر به فرد خود که در زير به برخي از مهم ترين آن ها اشاره خواهيم کرد به يک نرم افزار محبوب و پر کاربرد تبديل شده است . 
سهولت کار با نرم افزار MSP يکي از عمده ترين دلايل محبوبيت بسيار بالاي اين نرم افزار مديريت پروژه محسوب مي شود .
قابليت استفاده از امکانات ويندوز يکي ديگر از دلايل عمده محبوبيت بالاي نرم افزار مديريت پروژه MSP مي باشد .
سازگاري با ساير نرم افزار هاي مايکروسافت آفيس نيز يکي ديگر از عمده دلايل کاربرد گسترده اين نرم افزار به شمار مي رود . 
يکي ديگر از قابليت هاي کاربردي که براي اين نرم افزار طراحي شده است برخورداري از راهنماي آموزشي آنلاين مي باشد .
قابليت گزارش گيري در قالب هاي مختلف نيز از ديگر قابليت هايي است که منجر به افزايش محبوبيت نرم افزار MSP  شده است . 
قابليت تعريف View  و Table هاي جديد از ديگر قابليت هاي جذاب برنامه MSP مي باشد.
درنهايت برخورداري از يک محيط Friendly  | دوستانه  اين نرم افزار را به يکي از محبوب ترين و پر کاربرد ترين نرم افزارها در حوزه مديريت پروژه تبديل کرده است.

مزاياي استفاده از نرم افزار MSP  چيست ؟ 

نرم افزار مدیریت پروژه کار را برای مدیر پروژه راحت تر می کند

استفاده از نرم افزار مديريت پروژه مزاياي زيادي براي مديران پروژه و حتي کاربران معمولي به همراه خواهد داشت که در ادامه به برخي از مهم ترين آن ها اشاره خواهيم کرد.

 • مديريت کارا و موثر  و زمانبندي قابل اجرا در پروژه  
 •  تعديل  انتظارات اوليه از پروژه ها و برنامه ريزي منطقي ، معقول و قابل اجرا 
 • ملموس کردن مراحل اجرايي پروژه را براي کار فرما ها و مشتريان 
 • امکان برنامه ريزي گام به گام پروژه 
 • امکان انتقال و استفاده از اطلاعات پروژه در ساير برنامه ها به واسطه قابليت اين نرم افزار
 • امکان ايجاد نمودار‌‌‌ها و جدول ‌هاي حرفه ‌اي و کارا
 • امکان تحليل و ارائه گزارش هاي دقيق و حرفه اي و ايجاد الگوهاي مناسب براي ساير کاربران ، همچنين امکان سفارشي کردن الگوهاي موجود .
 • افزايش ميزان دقت  و نظارت بهتر بر منابع مالي و سازماني 
 • دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز
 • قابليت سفارشي ‌سازي نرم‌ افزار MSP بر اساس نياز‌‌‌هاي کاربران 
 • استفاده از دستيار پروژه در زمان مورد نياز

همین حالا در دوره مدیریت پروژه با نرم افزار MSP شرکت کنید

دوره آموزش مديريت پروژه | نرم افزار MSPفراگيران را با چه مهارت هايي آشنا مي کند ؟

دوره آموزشي نرم افزار مديريت پروژه يکي  از زير مجموعه هاي مديريت است که در سال هاي اخير در ليست پرطرفدارترين و پر کاربرد ترين دوره هاي آموزشي قرار گرفته است . دوره مديريت پروژه با نرم افزار MSP  دوره اي است که علاوه بر اين که فراگيران را با اصول و مباني مورد نياز به منظور مديريت انواع پروژه آشنا مي کند مهارت استفاده از ابزار هاي کار آمد اين حوزه که همان  نرم افزار مديريت پروژهMSP مي باشد را نيز به آن ها آموزش مي دهد  . از اين رو دوره هاي آموزشي مديريت پروژه با نرم افزار MSP يکي از کاربردي ترين دوره هاي آموزشي مديريت پروژه محسوب مي شود . 
فراگيران با شرکت کردن در دوره هاي آموزشي مديريت پروژه با نرم افزار MSP مي توانند کليه به صورت توامان تکنيک هاي و فنون مورد نياز براي مديريت پروژه و نحوه کار با ابزارهاي خاص آن ( نرم افزار هاي مديريت پروژه ) نرم افزار MSP را آموزش ببينند . 
با توجه به اين که اولين نياز فراگيران در هر حوزه آموزشي کسب دانش تخصصي و مهارت هاي مورد نياز مي باشد و اخذ مدرک در درجه دوم اهميت قرار مي گيرد به کليه متقاضيان توصيه مي شود با ديدگاه کاملا علمي و کاربردي براي شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت پروژه با نرم افزار MSP اقدام نمايند و در درجه دوم به اخذ مدرک توجه نمايند . 
با توجه به اين که فراگيران با شرکت کردن در دوره هاي آموزشي مديريت پروژه با نرم افزار MSP علاوه بر کسب دانش ، تخصص ، توانايي ، مهارت و قابليت هاي مورد نياز براي ورود و فعاليت در حوزه مديريت انواع پروژه اعم از بزرگ و کوچک موفق به اخذ مدرک مديريت پروژه با نرم افزار MSP نيز مي شوند شرکت در اين دوره آموزشي به کليه افرادي که به هر نحو با روند اجراي پروژه و مديريت آن سر و کار دارند  توصيه مي شود ، زيرا اين افراد با شرکت در اين دوره هاي آموزشي مي توانند به واسطه افزايش کيفيت و کميت عملکرد خود در حوزه مديريت پروژه زمينه پيشرفت و ارتقاي موقعيت شغلي خود را نيز فراهم آورند . از اين رو مي توان ادعا کرد کسب قابليت هاي مديريت پروژه با استفاده از نرم افزار MSP به پيشرفت و ارتقاي موقعيت شغلي و حرفه اي افراد منجر خواهد شد . 

 

نکات کليدي در روند مديريت پروژه کدامند ؟

در روند مديريت هر پروژه تعدادي فاکتور مشترک حائز اهميت وجود دارد که توجه به آن ها مي تواند منجر به انسجام و سازمان دهي روند اجراي پروژه شود . اگرچه که تنها را  آشنايي هر چه بيشتر و کسب تسلط بر اين فاکتورها تنها به واسطه شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت پروژه در مراکز و موسسات آموزشي معتبر ميسر مي باشد اما در ادامه به برخي از مهم ترين و تاثيرگذار ترين فاکتور ها در حوزه مديريت پروژه اشاره خواهيم کرد .

 • دامنه پروژه ، حيطه وظايف و مسئوليت هاي مورد نظر و جزئيات آن را به صورت کاملا صريح و شفاف تعيين نمائيد . عدم تعيين دقيق دامنه پروژه مي تواند منجر به گسترده شدن ابعاد پروژه شود و در نهايت منجر به بروز مشکلاتي از قبيل کمبود زمان و بودجه شود .
 • براي روند اجرا و مديريت پروژه يک استراتژي انعطاف پذير انتخاب نمائيد  . مديريت پروژه بدون در نظر انتخاب يک استراتژي مشخص امري بعيد و دور از ذهن به نظر مي رسد ، همچنين مديريت يک پروژه دقيقا مطابق يک سلسله تمهيدات از پيش تعيين شده بدون هيچ گونه انحراف از اين تمهيدات نيز فرضي محال است چرا که هميشه در روند اجراي يک پروژه مسائل غير منتظره و پيش بيني نشده زيادي به وجود خواهد آمد که نياز به انعطاف پذيري و تغيير رويه مورد نظر خواهد داشت . 

دوره آموزشي نرم افزار مديريت پروژه يکي از زير مجموعه هاي مديريت است

 • با ارزيابي و نياز سنجي ابعاد مختلف پروژه مورد نظر تيم تخصصي خود را انتخاب نمائيد . انتخاب افراد متخصص بر مبناي نيازهاي پروژه مي تواند تاثيرات مثبت به سزايي در روند پيشرفت و موفقيت پروژه مورد نظر داشته باشد . 
 • وظايف و مسئوليت هاي هريک از اعضاي تيم را به صراحت تعيين نمائيد . تعيين شرح وظايف و مسئوليت هاي هر يک از اعضاي تيم با توجه به تخصص هاي آن ها يکي ديگر از فاکتور هايي است که تاثير به سزايي در روند پيشرفت پروژه بر مبناي زمان بندي از پيش تعيين شده و در نهايت موفقيت پروژه خواهد داشت . 
 • ميکروکنترلر نباشد . در روند اجراي يک پروژه به عنوان رهبر تيم و مدير پروژه از کنترل و سخت گيري وسواس گونه بپرهيزيد ، در انتخاب اعضاي تيم خود نهايت دقت و حساسيت را به خرج دهيد و در زمان نظارت در نظارت و ارزيابي امور محوله ، به آن ها اعتماد کنيد وبه استثناي موارد خاص  تنها به بررسي و ارزيابي گزارش هاي ارائه از سوي آن ها اکتفا کنيد . 

 

مخاطبان دوره آموزش مديريت پروژه با نرم افزار MSP را چه کساني تشکيل مي دهند ؟

با توجه به سرفصل ها و عناوين دوره آموزشي مديريت پروژه با نرم افزار MSP مخاطبان اين دوره آموزشي را عموما مديران و کارشناسان سازمان هاي پروژه محور و مديران و کارشناسان برنامه ريزي و کنترل پروژه تشکيل مي دهند ، اما با توجه به اهميت و کاربرد مديريت پروژه براي پروژه هاي کوچک و بزرگ و تاثيرات چشمگير آن بر نتيجه نهايي گذراندن دوره آموزشي MSP به کليه علاقه مندان و شاغلان اين حوزه توصيه مي شود. در ادامه به برخي از رشته هاي تحصيلي ، پست ها و سمت هايي سازماني که شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت پروژه مي تواند شرايط کاري ان ها را متحول کند اشاره خواهيم کرد .

 • فارغ التحصيلان رشته صنايع
 • فارغ التحصيلان رشته عمران 
 • فارغ التحصيلان رشته مديريت صنعتي
 • فارغ التحصيلان رشته هاي شهر سازي 
 • مديران اجرايي سازمان هاي پروژه محور 
 • مديران برنامه ريزي و کنترل 
 • مهندسان ناظر 

با توجه به استقبال چشمگير فراگيران از دوره هاي آموزشي مديريت پروژه |MSP مراکز آموزشي معتبر زيادي اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت پروژه MSP|   کرده اند که به فراگيران توصيه مي شود پس از انجام بررسي و تحقيقات لازم و انتخاب يک موسسه آموزشي معتبر براي ثبت نام در اين دوره آموزشي اقدام نمايند.

 

فرصت هاي شغلي موجود براي کارشناسان مديريت پروژه چگونه است؟

بر اساس آمار و ارقام ارائه شده توسط منابع معتبر فرصت هاي شغلي و موقعيت هاي حرفه اي مديريت پروژه در سال هاي اخير روند رو به رشدي داشته است و پيش بيني ها حاکي از اين است که اين روند در سال هاي اخير نيز به همين صورت سير صعودي خواهد داشت .از عمده دلايل افزايش فرصت هاي شغلي در سال هاي اخير اثبات نتايج به کارگيري تکنيک هاي مديريتي در روند اجراي انواع مختلف پروژه ها با گرايش هاي مختلف مي باشد . 
با توجه به افزايش راندمان کاري قابل توجه در روند اجراي پروژه ها به واسطه استفاده از تکنيک هاي مديريت پروژه در سال هاي اخير بسياري از صاحبان صنايع و مشاغل ، سهام داران و سرمايه گذران ، سازمان ها و ارگان هاي خصوصي ، نيمه دولتي و دولتي متولي اجراي پروژه هاي بزرگ و کوچک با گرايش هاي مختلف تمايل زيادي به استفاده از علم مديريت پروژه در روند اجراي پروژه هاي خود نشان داده اند و همين امر منجر به افزايش قابل توجه فرصت هاي شغلي مديريت پروژه  در بازار کار شده است. همانطور که قبلا نيز اشاره کرديم استفاده از تکنيک هاي مديريت پروژه در کنار استفاده از ابزارهاي به روز در اين حوزه مي تواند نتايج درخشان دو چنداني به همراه داشته باشد . از اين رو در اين

حوزه با فرصت ها و موقعيت هاي شغلي متعدد و متنوع اولويت ورود به بازار کار با افرادي است که به واسطه شرکت در دوره هاي جامع و کامل در مراکز معتبر آموزشي در کنار آشنايي با تکنيک ها و روش هاي مديريت پروژه با ابزار هاي مدرن و تخصصي اين حوزه از مديريت نيز آشنا شده باشند . از اين رو شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت پروژه با نرم افزار MSP مي تواند علاوه بر اين که شانس ورود افراد به بازار کار را افزايش مي دهد متقاضيان را در مقايسه با سايرين در اولويت  قرار دهد . 

همین حالا در دوره مدیریت پروژه با نرم افزار MSP شرکت کنید

تيپ هاي شخصيتي مناسب مديريت پروژه کدامند ؟

يکي از مباحثي که تاثير آن بر رضايت و موفقيت شغلي در سال هاي اخير به اثبات رسيده است هماهنگي ميان تيپ شخصيتي افراد و شغل و حرفه انتخابي آن ها است . پر واضح است که هماهنگي ميان تيپ شخصيتي افراد که منعکس کننده علايق ، سلايق و ويژگي هاي اخلاقي و رفتاري آن ها است با شغل و حرفه مورد انتخابي آن ها مي تواند تاثيرات مثبت به سزايي در روند پيشرفت و موفقيت شغلي افراد داشته باشد . اگرچه عدم هماهنگي ميان تيپ شخصيتي افراد و حرفه انتخابي آن ها به معناي عدم موفقيت قطعي در روند پيشرفت و موفقيت حرفه اي آن ها به شمار نمي رود اما به واسطه تاثيرات مثبت هماهنگي ميان تيپ شخصيتي افراد و حرفه انتخابي آن ها به کليه افراد توصيه مي شود قبل از انتخاب حرفه و حتي پيش از انتخاب رشته تحصيلي خود با استفاده از تست هاي روانشناسي معتبر تيپ شخصيتي خود را ارزيابي کرده  و با توجه به تيپ شخصيتي خود براي انتخاب رشته دانشگاهي و حرفه خود تصميم گيري نمايند . 
يکي از معتبر ترين و مشهور ترين تست هاي روانشناسي براي ارزيابي تيپ شخصيتي افراد  تست روانشناسي MBTI است . در ادامه به بررسي تيپ هاي شخصيتي مناسب براي حوزه مديريت پروژه اشاره خواهيم کرد . 

 • تيپ شخصيتي ENFJ:  افراد با تيپ شخصيتي EFNJ افرادي هستند که به لحاظ اجتماعي از جايگاه مطلوبي برخوردار هستند ، کمک به پيشرفت کار ها و افراد يکي از دغدغه هاي ذهني افراد با اين تيپ شخصيتي است ، علاقه به استفاده و کاربرد آخرين تکنولوژي هاي روز دنيا ، مسئوليت پذيري بالا ، تصميم گيري دقيق و سريع از ديگر ويژگي هاي بارز افراد با اين تيپ شخصيتي مي باشد . افراد با تيپ شخصيتي ENFJ به واسطه برخورداري از ويژگي هاي ذکر شده گزينه هاي مناسبي براي تحصيل و اشتغال در حوزه مديريت پروژه محسوب مي شوند . 
 • تيپ شخصيتي INFJ: افراد با تيپ شخصيتي INFJ افرادي هستند که ديد کلي و جامع بسيار خوبي دارند که در روند نظارت و کنترل پروژه بسيار موثر است . همچنين افراد با اين تيپ شخصيتي افرادي متفکر ، مستقل ، متعهد و آرمان گرا هستند . افراد با اين تيپ شخصيتي افراد ي مصمم  ، خلاق ، با انگيزه و اعتماد به نفس مي باشند . اين افراد از قدرت رهبري بسيار بالايي براي هدايت تيم هاي مختلف و ايجاد هماهنگي ميان آن ها برخوردارند . افراد با تيپ شخصيتي INFJ به واسطه برخورداري از ويژگي هاي ذکر شده گزينه هاي مناسبي براي تحصيل و اشتغال در حوزه مديريت پروژه محسوب مي شوند .
 • تيپ شخصيتي ENFP:  افراد با تيپ شخصيتي ENFP افرادي خلاق ، خوش برخورد ، علاقه مند به حل مساله ، عاشق رشد و پيشرفت هستند . اين افراد در برقراري ارتباط با ديگران از توانايي هاي ذاتي بالايي برخوردار هستند . افراد با تيپ شخصيتي ENFP به واسطه برخورداري از ويژگي هاي ذکر شده گزينه هاي مناسبي براي تحصيل و اشتغال در حوزه مديريت پروژه محسوب مي شوند .
 • تيپ INFP : افراد با تيپ شخصيتي INFP افرادي هستند که به خوبي با تکنولوژي هاي جديد ارتباط برقرار مي کنند و به خوبي مي توانند با ابزارهاي روز ارتباط برقرار کنند و از مزاياي بهره مند شوند . اين تيپ افراد با ديد باز و کلي خود مي توانند گزينه هاي بسيار مناسبي براي کنترل ، نظارت و مديريت پروژه هاي بزرگ باشند . به طور کلي افراد با تيپ شخصيتي INFP به واسطه برخورداري از ويژگي هاي ذکر شده گزينه هاي مناسبي براي تحصيل و اشتغال در حوزه مديريت پروژه محسوب مي شوند . 
 • تيپ شخصيتي ENTJ: افراد با تيپ شخصيتي ENTJ از نظر ذهني توانايي بسيار بالايي در درک و پردازش اطلاعات و مباحث پيچيده دارند .اين افراد کلي نگر هستند و از مهارت هاي سازماني بسيار بلايي نيز برخوردار هستند . افراد با اين تيپ شخصيت افرادي بسيار آينده نگر هستند و در حل و فصل مباحث پيچيده ار تبحر خاصي برخوردار هستند .  افراد با تيپ شخصيتي ENTJ به واسطه برخورداري از ويژگي هاي ذکر شده گزينه هاي مناسبي براي تحصيل و اشتغال در حوزه مديريت پروژه محسوب مي شوند . 
 • تيپ شخصيتي ESTJ: از ويژگي هاي بارز افراد با تيپ شخصيتي ESTJ مي توان توانايي ، تبحر و علاقه مندي به مباحثي از قبيل مديريت کردن ، تصميم گيري و نظارت بر ديگران اشاره کرد.  اين تيپ افراد به طور ذاتي افرادي مسئوليت پذير ، متعهد، منطقي ، تحليل گر، واقع بين و بسيار عمل گرا هستند. افراد با تيپ شخصيتي ESTJ به واسطه برخورداري از ويژگي هاي ذکر شده گزينه هاي مناسبي براي تحصيل و اشتغال در حوزه مديريت پروژه محسوب مي شوند . 

در صورتي که نتيجه تست روانشناسي شخصيت شناسي شما با هريک از تيپ هاي شخصيتي مذکور هماهنگي داشته باشد شما مي توانيد در حوزه مديريت پروژه عملکرد بسيار موفقي داشته باشيد و به شما توصيه مي شود با شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت پروژه و برخورداري از ويژگي ها و توانايي هاي بالقوه خود شرايط شغلي بسيار مطلوبي را براي خود فراهم آوريد. 

 

چرا دوره آموزش مديريت پروژه با نرم افزار MSP موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان؟

در پاسخ دادن به پرسش چرا دوره هاي آموزشي مديريت پروژه با نرم افزارMSP  مي توان به مزايا و منافع اين دوره هاي آموزشي ، دانش و تخصصي که فراگيران به واسطه شرکت در اين دوره آموزشي کسب مي کنند ، فرصت هاي شغلي و موقعيت هاي موجود ، زمينه سازي براي پيشرفت و ارتقاي شغلي و همچنين حقوق و مزاياي مطلوب اين پست سازماني اشاره کرد . اما در پاسخ به پرسش چرا دوره آموزشي مديريت پروژه با نرم افزار MSP  موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان مي توان به موارد زير اشاره کرد :

 •  موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان با اخذ کليه مجوزهاي مورد نياز از سوي سازمان ها و مراکز ذيصلاح به صورت کاملا رسمي و قانوني اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت پروژه با نرم افزار MSP کرده است . 
 • دوره هاي آموزشي مديريت پروژه با نرم افزار MSP موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان به واسطه همکاري با

اساتيد برتر و به نام حوزه مديريت پروژه در مقايسه با ساير دوره هاي آموزشي از سطح علمي و کيفيت بسيار مطلوبي برخوردار است.

 • موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان به واسطه کسب کليه مجوزهاي مورد نياز مجاز به صدور مدرک مديريت پروژه  است و فراگيران در پايان دوره علاوه بر کسب دانش ، توانايي ، مهارت و قابليت هاي مورد نياز براي ورود و فعاليت در اين حوزه موفق به اخذ مدرک مديريت پروژه معتبر از  سوي اين مرکز نيز خواهند شد . 
 • با توجه به اين که کليه مدارک صادر شده از سوي موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان مورد تائيد مستقيم وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري کشور مي باشد و مدرک مديريت پروژه نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد مدرک مديريت پروژه  اعطا شده به فراگيران از درجه اعتبار بسيار بالايي برخوردار است که مي تواند منجر به افزايش شانس فراگيران براي ورود به بازار کار اين حوزه شود.

متقاضيان شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت پروژه مي توانند با مشاوران آنلاين موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان تماس حاصل نمايند و در اسرع وقت  از شرايط ثبت نام ، هزينه هاي دوره هاي آموزشي ، نحوه برگزاري دوره مديريت پروژه ، نحوه برگزاري آزمون ها و درنهايت نحوه اخذ مدرک مديريت پروژه و ميزان اعتبار و مزاياي اخذ مدرک مديريت پروژه اين مرکز آگاه شوند .
با توجه به برتري هاي موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان در مقايسه با ساير مراکز آموزش و موسسات آموزشي به متقاضيان شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت پروژه توصيه مي شود به منظور برخورداري از کيفيت آموزش مطلوب و دريافت مدرک مديريت پروژه معتبر در دوره هاي آموزشي اين موسسه ثبت نام نمايند.

این دوره دارای 19 ساعت فیلم آموزشی و 230 صفحه محتوی متنی می باشد.

همین حالا در دوره مدیریت پروژه با نرم افزار MSP شرکت کنید

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره مدیریت پروژه با نرم افزار MSP

 • کتاب اول
 • مدیریت پروژه    
 • سطوح برنامه‌ریزی        
 • مراحل و فرآیندهای پروژه            
 • عوامل موفقيت در مديريت پروژه‌ها    
 • ساخت تقویم پروژه    
 • انواع فعالیت‌ها در MSP    
 • نحوه ایجاد Summary task    
 • نحوه تعریف کدهای WBS    
 • به روز رسانی کدهای WBS    
 • انواع قیود زمانی (Constraint type)   
 • نحوه تخصیص اضافه کاری به یک فعالیت    
 • انواع شناوری در نرم افزار msp    
 • تسطیح منابع (Resource Leveling)    
 • انواع روش های تسطیح پروژه    
 • تسطیح منابع با استفاده از شناوری    
 • هزینه‌های پروژه    
 • تخصیص منابع از نوع Cost به فعالیت‌ها و درج میزان هزینه آن‌ها    
 • تخصیص بودجه    
 • پیشرفت دادن پروژه    
 • مدیریت ارزش کسب شده (EVM)    
 • عناصر اصلی EVM    
 • کتاب دوم
 • مدیریت یکپارچگی پروژه
 • مدیریت محدوده پروژه
 • مدیریت ذی‌نفعان پروژه
 • بهره‌وری نیروی انسانی
 • عوامل مؤثر بهره‌وری در سازمان‌های پروژه محور
 • محاسبه‌ی بهره‌وری نیروی انسانی با توجه به تکنیک‌های ارزیابی کار و زمان
 • سیستم‌های ارزیابی سرعت کار (ضریب عملکرد)
 • مراحل زمان سنجی به روش Stop Watch
 • آناليز منابع انسانی با توجه به آنالیز سازمان برنامه‌ريزي
 • عوامل کلیدی برای بهبود و توسعه بهره‌وری نیروی انسانی
 • محاسبه‌ی زمان مفید بهره‌برداری از ماشین‌آلات
 • اثربخشی کلی تجهیزات
 • بهره‌وری متریال
 •  بهره‌وری مالی
 • روابط تبدیل پرداخت‌ها در جریان نقدینگی
 • نرخ بازگشت سرمایه و حداقل نرخ جذب‌کننده
 • تحلیل نقطه سر به سر در مدیریت پروژه