دوره مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه MBA

دوره مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه MBA

 • person مدرس دوره
    تیم تحقیق و توسعه
 • cast_for_education نوع برگزاری دوره حضوری
 • scheduleمدت دوره ۴۰۰ ساعت
 • verifiedگواهینامه پایان دوره سازمان وزارت علوم
 • attach_moneyشهریه ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • categoryدسته بندی مدیریت کسب و کار

ثبت نام

دوره مدیریت کسب و کار گرایش عمران سازه MBA

درباره دوره

مهندسی عمران از قدیمی ترین رشته های مهندسی است که امروزه کاربرد گسترده ای در حوزه های مختلف دارد. از سازه های عظیم مانند پل ها گرفته تا ساختمان ها، همه و همه به نوعی به مهندسی عمران و سازه مرتبط می شوند. مهندسی عمران و رشته های مرتبط با آن هم در دانشگاه ها و هم به صورت دوره های مختلف در مراکز آموزشی...
مشاهده بیشتر
خدماتی که شما در این دوره دریافت میکنید
 • بسته آموزشی مالتی مدیا
  بسته آموزشی مالتی مدیا
 • گواهینامه پایان دوره معتبر
  گواهینامه پایان دوره معتبر
 • لوح ویژه گواهینامه
  لوح ویژه گواهینامه
 • کتاب کامل محتوای دوره
  کتاب کامل محتوای دوره
مدرس دوره
MBA in Civil Construction and Structure
تیم تحقیق و توسعه از مشاهده رزومه keyboard_backspace

امکان پرداخت اقساطی این دوره:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.


تمام جلسات این دوره به صورت محتوای ویدئویی آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد

 • 1 MBA عمومی (منابع انسانی) (20 ساعت)

  • تئوری مدیریت و منابع انسانی 
  • تکامل و اهداف مدیریت منابع انسانی
  • وظایف مدیریت منابع انسانی
  • سیستم های اطلاعات مدیریت
  • برنامه‌ريزي استراتژيك
  • ارزيابي و مديريت عملكرد     
  • تاثیر فناوری اطلاعات برمدیریت منابع انسانی      
  • سطوح و الگوهای شایستگی 
 • 2 MBA عمومی (فلسفه علم و روش‌های پژوهشی نوین) (15 ساعت)

  • انواع تحقیق                 
  • روش تحقیق در مدیریت    
  • مقایسه مورد‌کاوی با موردپژوهی    
  • نظریه‌پردازی هدف نهایی موردپژوهی    
  • روش‌شناسی استنباط و استنتاج آموزه‌ها    
  • نظریه‌پردازی از طریق موردپژوهی    
  • وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ                                                            
  • نگارش مناسب فرضیه    
  • معیار «بطلان‌پذیری» فرضیه            
  • دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري    
  • تحلیل داده‌های تحقیق    
  • مراحل آﻣﺎده ﺳﺎزي داده‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ    
  • اﻫﺪاف اﺳﺎسی در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌ﻫﺎ    
  • نقش تحلیل داده‌ها در یک تحقیق    
  • طبقه‌بندی و کدگذاری داده‌ها    
  • نمایش و تحلیل داد‌ه‌ها    
  • فهرست‌ها، نوع‌شناسی و شبکه‌ها        
  • تشخیص و کشف زمینه‌ها و الگوهای کلیدی    
  • تطابق الگو و ساختن نظریه    
  • استفاده از نرم‌افزار برای تحلیل داده‌های کیفی  
  • انواع‌ گزارش پژوهش            
  • شیوه‌های استناد درون‌متنی        
 • 3 MBA عمومی (نظریه سازمان و مدیریت ) (15 ساعت)

  • مطالعه تئوری سازمان
  • سطوح و لایه‌هاي نظريه‌پردازي و تئوري‌سازي
  • تئوریزه کردن سازمان‌ها
  •  سیر تاریخی نظریه سازمان
  • مراحل سه‌گانه صنعت‌گرايي
  • نظریه سیستم‌های اجتماعی-فنی
  • تأثير ديدگاه پست مدرن بر تئوري سازمان
  • سازمان و محیط
  • نظریه اقتضایی: سازمان‌های ماشینی و ارگانیکی
  • نظریه نهادی
  • ساختار اجتماعی سازمان
  • چرخه‌ی حیات سازمانی
  • فرهنگ سازمانی
  • فرهنگ از نظر مدرنيست‌ها
  • ساختار فیزیکی سازمان‌ها
  • فن‌آوری و سازمان
  • نگاه پويا به فناوري
  • امیتای اتزیونی و ساختار كنترل سازمانی
 • 4 MBA عمومی (زبان تخصصی مدیریت ) (15 ساعت)

  • MARKS QUESTION AND ANSWERS
  • Define Management and what do you mean by Business Management
  • Discuss various functions of management
  • Distinguish between administration and management
  • What is Planning and State the components of planning
  • Explain the purpose or importance of planning
  • Explain the types of planning
  • Elucidate and discuss importance or benefits or advantages of Planning
  • Define Organization
  • Define authority
  • Explain the importance of organizing
  • Explain the role of money as a motivational tool
  • Explain the different Channels of communication in an organization
  • Explain the different training methods
 • 5 قسمت تخصصی (30 ساعت)

  • نرم افزارهای کاربردی در مهندسی عمران
  • نرم‌افزارهای رشته مهندسی عمران
  • آشنایی با نرم‌افزار STAAD.Pro
  • آشنایی با نرم‌افزار FLAC 3D
  • چند مورد از کاربردهای نرم‌افزار FLAC در پروژه‌های کاربردی
  • آشنایی با نرم‌افزار geostudio
  • آشنایی با نرم‌افزار Tekla Structures
  • قابلیت‌های این نرم‌افزار
  • نرم‌افزار ETABS
  • نرم‌افزار SAFE
  • نرم‌افزار SAP
  • نرم‌افزار Plaxis
  • نرم‌افزار Graphisoft Archicad
  • نرم‌افزار Autocad
  • CONDRAW
  • مدیریت پروژه
  • فرآیندهای مدیریت پروژه
  • انواع پروژه
  • ويژگي هاي پروژه
  • چرخه حيات پروژه
  • محدودیت های پروژه
  • محدوده‌ی پروژه
  • شش‌طبقه محدودیت‌های‌پروژه
  • مراحل مدیریت پروژه
  • سیستم برنامه ریزی پروژه
  • سازماندهی پروژه
  • عوامل پروژه
  • مدیر پروژه
  • سرپرست گروه پروژه
  • اعضای گروه پروژه
  • کنترل پروژه
  • ورودیهای سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • استانداردهای مدیریت پروژه
  • انواع استاندارد ها
  • تمركز استانداردهاي مديريت پروژه
  • فرايندهاي مديريت پروژه
  • تعاملات عمومي فرايند مديريت پروژه
  • حوزه هاي دانشي مديريت پروژه
  • فرآيند هدايت يك پروژه  (DP)
  • شروع پروژه
  • مديريت تحويل محصول
  • بستن يك پروژه
  • برنامه ريزي (PL )
  • برنامه ريزي يك مرحله ايجاد يك برنامه براي مواقع استثنايي
  • استاندارد  OPM
  • مزایای بکارگیری OPM
  • انواع قراردادهای پیمان
  • پیمان یا قرارداد
  • قراردادهاي عمراني از ديدگاه روشهاي مختلف( اجرا )
  • اماني يا تک عاملي
  • روش متعارف سه عاملي يا سنتي
  • روش دو عاملي
  • روش چهار عاملي يا مديريتي
  • معایب سیستم پیمانکاری مدیریت
  • مديريت اجرايي
  • سيستم قراردادي يکپارچه
  • انواع مختلف قراردادهای یکپارچه
  • تقسيم بندي قراردادهاي عمراني بر اساس نحوه پرداخت
  • روش پرداخت مقطوع
  • تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس
  • قراردادهای مدرنیزه کردن، بهره برداری و انتقال (M.O.T)
  • مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست
  • مستندسازي و کنترل مستندات
  • طرح ريزي وضعيت اضطراري و غير مترقبه
  • مدیریت بحران
  • بحران در سازمان
  • شناخت بحران
  • خصوصيات بحران
  • مكعب بحران
  • برنامه مدیریت بحران (Plan Management Crisis)
  • اجزای برنامه مدیریت بحران
  • تهيه برنامه مدیریت بحران
  • سیستم اطلاعات بحران های بحث آفرین
  • اولویت بندی بحران ها
  • وظایف مدیریت بحران
  • مدیریت بحران در هفت نكتة كليدی
  • مدیر بحران (Manager Crisis )و رسانه ها
  • ارزیابي شرایط و اوضاع بحران
  • تصميم گيری در مورد روشهای ارتباطات در زمان بحران
  • سایر موارد مربوط به مدیریت بحران
  • خصوصيات اعضای ستاد مبارزه با بحران
  • نرم افزار تضمین کیفیت
  • کاربردهای نرم افزار مدیریت کیفیت
  • مدیریت استراتژیک پروژه
  • مهندسی ارزش
  • بررسی و ارزیابی نقش مهندسی ارزش در بهبود پروژه های عمرانی
  • برنامه كاري مهندسی ارزش
  • عوامل موفقیت مهندسی ارزش
  • موفقیت پروژه ها
  • معیارهاي موفقیت پروژه 
  •     مفاهیم مطرح در مدیریت پیمان    
  •     سیستم‌های اجرای پروژه    
  •     سیستم امانی (خود اجرای کامل)    
  •     سیستم‌های سه عاملی    
  •     سیستم‌های دوعاملی(طرح و ساخت)    
  •     سیستم کلیدگردان    
  •     اقسام سیستم ساخت، بهره برداری، انتقال    
  •     روش ساخت، تملک، بهره‌برداری(BOO)    
  •     روش ساخت،تملک، بهره برداری، واگذاری(BOOT)    
  •     روش ساخت، انتقال، بهره برداری(BTO)    
  •     سیستم پلزنی    
  •     روش بیع متقابل    
  •     قراردادهای زمان و مصالح    
  •        طبقه‌بندي معاملات    
  •        طبقه‌بندي انواع مناقصات       
  •        کمیسیون مناقصه    
  •        وظایف کمیسیون مناقصه    
  •        هیأت رسیدگی به شکایات    
  •        وظایف هیأت رسیدگی به شکایات    
  •          فرآیند برگزاري مناقصات    
  •          تأمین منابع مالی    
  •         روش‌هاي انجام مناقصه    
  •          ارزیابی کیفی مناقصه‌گران    
  •          فراخوان مناقصه    
  •          اسناد مناقصه    
  •          ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها    
  •          شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها    
  •         توضیح و تشریح اسناد    
  •         گشایش پیشنهادها    
  •          ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها    
  •          ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه    
  •          انعقاد قرارداد    
  •         شرایط ارسال اسناد و مکاتبات    
  •        مستند سازي و اطلاع رسانی    
  •         تجدید و لغو مناقصه    
  •        نحوه رسیدگی به شکایات    
  •         نحوه برگزاري مناقصه محدود    
  •         ترك تشریفات مناقصه    
  •         ترکیب هیأت ترك تشریقات مناقصه    
  •         موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه    
  •         نسخ قوانین    
  •     تعدیل قیمت کارهای جدید    
  •     نحوه تنظيم و تكميل پيمان     
  •        برنامه زماني اجراي كار    
  •        كار، كارگاه، تجهيز، و برچيدن كارگاه    
  •        مصالح، تجهيزات، مصالح و تجهيزات پاي كار    
  •        برآورد هزينه اجراي كار، مبلغ پيمان    
  •        روز، ماه، تاريخ‌ها، مفرد و جمع، عنوان‌ها       
  •        مسئوليت حسن اجراي كار، برنامه كار    
  •        كنترل نقاط نشانه، پياده كردن نقشه‌ها، اندازه گيري    
  •        تجهيز كارگاه، تدارك مصالح، تجهيزات و ماشين آلات    
  •        حفاظت از كار و شخص ثالث، بيمه كار، مراقبت‌هاي لازم    
  •        ترتيب گردش مدارك، نقشه‌ها و ابلاغ دستور كارها    
  •        حفاظت تأسيسات زير بنايي و تغيير وضع آن‌ها    
  •        واگذاري، پيمانكاران جزء    
  •        اجراي كار در شب    
  •        آثار تاريخي و اشياي عتيقه    
  •        اقامتگاه قانوني    
  •        تحويل كارگاه    
  •     مبلغ اوليه پيمان    
  •        تغيير مقادير كار، قيمت‌هاي جديد، تعديل نرخ پيمان    
  •        تغيير مدت پيمان    
  •        نظارت بر اجراي كار    
  •        تضمين انجام تعهدات    
  •        تضمين حسن انجام كار    
  •        پيش پرداخت    
  •        پرداخت‌ها    
  •        پرداخت‌هاي ارزي    
  •        تحويل موقت    
  •        صورت وضعيت قطعي    
  •        تحويل قطعي    
  •        مسئوليت‌هاي دوره تضمين      
  •        بروز حوادث قهري    
  •        ممنوعيت قانوني    
  •        حقوق انحصاري ثبت شده    
  •        موارد فسخ پيمان    
  •        اقدامات فسخ پيمان    
  •        خاتمه پيمان    
  •        تعليق    
  •        هزينه تسريع كار، خسارت تأخیر كار    
  •        صورت حساب نهايي    
  •        تسويه حساب    
  •        حل اختلاف    

مهندسی عمران از قدیمی ترین رشته های مهندسی است که امروزه کاربرد گسترده ای در حوزه های مختلف دارد. از سازه های عظیم مانند پل ها گرفته تا ساختمان ها، همه و همه به نوعی به مهندسی عمران و سازه مرتبط می شوند. مهندسی عمران و رشته های مرتبط با آن هم در دانشگاه ها و هم به صورت دوره های مختلف در مراکز آموزشی تدریس می شوند. 

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان به عنوان یکی از مطرح ترین موسسات آموزشی ایران، دوره های آموزشی عمران را برگزار می کند. دوره یکساله MBA عمران و سازه یکی از پر طرفدار ترین دوره های MBA و دوره های عمران و مهندسی است. این دوره، با تمرکز بر روی مدیریت ساخت و ساز و موارد مربوط به آن، دانش پذیران را برای مدیریت پروژه های ساختمانی آماده می کند. این افراد سپس می توانند بر جنبه مدیریت کسب و کار در حوزه عمران نظارت داشته باشند. 

دوره MBA عمران سازه، مهارت های حرفه ای کار با نرم افزارهای مختلف عمران سازه، روش های کمّی و کیفی در تصمیم گیری مدیریتی عمران و جدید ترین مفاهیم کاربردی این حوزه را به دانش پژوهان آموزش می دهد.

اگر به دنبال این هستید تا در دنیای گسترده عمران و ساخت و  ساز به مدیریت و رهبری بپردازید و رویای تصمیم گیری های بزرگ در این زمینه را در سر می پرورانید، دوره مدیریت عالی کسب و کار عمران و سازه سکوی پرتاب شما به سمت این اهداف است. 

آموزش MBA عمران و سازه

یکی از مزایای این دوره، امکان شرکت در کلاس ها است. این دوره به طور پیشفرض به صورت حضوری برگزار می شود. دوره MBA عمران و سازه، باکیفیت است و در پایان دوره مدرک یا گواهینامه دریافت می کنید.

هزینه دوره MBA عمران و سازه

قیمت دوره MBA  عمران و سازه موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان با توجه به نوع مدرک صادر شده، کیفیت محتوای آموزشی، اساتید مورد استفاده و امکانات فراهم شده برای آموزش هر چه بهتر دانش پژوهان تعیین شده است.

فن پردازان تمامی امکانات را برای یک آموزش با کیفیت فراهم آورده و سعی کرده است تا هزینه دوره عمران سازه نیز با توجه به سطح آموزش، رقابتی باشد. 

فرصت های شغلی فناوری اطلاعات

مدرک MBA عمران و سازه 

از مهم ترین مزایای این دوره می توان به مدرک آن اشاره کرد. مدرک  MBAعمران و سازه موسسه فن پردازان، مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. از این رو ارزش این مدرک بسیار بالا است.  شما می توانید در پایان دوره، مدرک عمران و سازه را اخذ کرده و از مزایای بسیار آن نیز بهره مند شوید. این مدرک همچنین قابلیت ترجمه داشته و می توانید از نسخه ترجمه شده آن برای امور مختلف نیز استفاده کنید.  

بازار کار عمران سازه 

بازار کار عمران سازه گسترده است و فعالان این حوزه می توانند در موقعیت های شغلی مختلف مشغول به کار شوند. از جایی که این دوره بر روی جنبه های مدیریتی و تصمیم گیری در حوزه عمران و ساخت و ساز تمرکز دارد، با شرکت در آن و اخذ مدرک MBAعمران می توانید در مشاغلی مانند:

 • برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 • مدیر ساخت و ساز
 • مدیر ارشد عمران
 • مدیر قراردادهای عمرانی و ساختمانی
 • مدیر عملیات پروژه
 • معمار ارشد پروژه و ...

مشغول به کار شده و کسب درآمد کنید. درآمد مهندس عمران با توجه به مهارت های مدیریتی پروژه ها می تواند بیشتر باشد. از این رو شرکت در دوره یکساله MBA عمران و سازه می تواند در انتخاب شغل شما و درآمد شما در بازار کار مهندسی عمران سازه موثر باشد. 

برای خرید دوره عمران و سازه هم اکنون اقدام کنید:

ثبت نام در دوره MBA عمران و سازه

 

 • آیا برای شرکت در دوره MBA عمران سازه باید مدرک تحصیلی خاصی داشته باشیم؟

  یکی از ویژگی های اصلی دوره های موسسه آموزش عالی فن پردازان این است که تمام آموزش ها از صفر آغاز می شود و برای شرکت در این دوره ها نیازی به پیش زمینه و مدرک تحصیلی خاصی ندارید.

 • آیا می توانیم از مدرک این دوره برای استخدام در نهادهای دولتی استفاده کنیم؟

  از آنجایی که تمامی مدارک موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور است، با خیال راحت می توانید از اعتبار آن مدرک استفاده کنید.

 • چطور به آموزش های شما در این دوره اعتماد کنیم؟

  مدرک معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و البته مجوزهای قانونی این موسسه همگی دال بر حرفه ای بودن و استاندارد بودن آموزش های این دوره است. ضمن اینکه مدارک این دوره، قابل استعلام نیز می باشند.

 • طول مدت برگزاری این دوره چقدر است؟

  این دوره در طول مدت 400 ساعت برگزار می شود و توسط تیمی از مدرسین مختلف مباحث متنوعی به دانشپذیران آموزش داده می شود.

  این دوره شامل 21 ساعت فیلم آموزشی و 266 صفحه محتوی متنی می باشد.

   

دوره های مرتبط
 • MBA in Civil Construction and Structure
 • MBA in Civil Construction and Structure
 • MBA in Civil Construction and Structure
 • MBA in Civil Construction and Structure
 • MBA in Civil Construction and Structure
 • MBA in Civil Construction and Structure
نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close