دوره حقوق عمومی (MBA)

دوره حقوق عمومی (MBA)

 • person مدرس دوره
    محمد رضا بیکیان
 • cast_for_education نوع برگزاری دوره حضوری
 • scheduleمدت دوره ۴۰۰ ساعت
 • verifiedگواهینامه پایان دوره سازمان وزارت علوم
 • attach_moneyشهریه ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • categoryدسته بندی مدیریت کسب و کار

ثبت نام

دوره حقوق عمومی (MBA)

درباره دوره

دوره MBA حقوق عمومی، یکی از دوره های آموزشی یک ساله است که در آن تفاوت بین حقوق عمومی و خصوصی، وظایف مشاوران حقوقی، مهارت های افرادی که در رشته حقوق عمومی تحصیل کردند و زمینه های شغلی و کاری مناسب با آنها شرح داده می شود. در این دوره، طی 400 ساعت اطلاعات و دانش تخصصی مرتبط با مدیریت حرفه ای کسب و کا...
مشاهده بیشتر
خدماتی که شما در این دوره دریافت میکنید
 • بسته آموزشی مالتی مدیا
  بسته آموزشی مالتی مدیا
 • گواهینامه پایان دوره معتبر
  گواهینامه پایان دوره معتبر
 • لوح ویژه گواهینامه
  لوح ویژه گواهینامه
 • کتاب کامل محتوای دوره
  کتاب کامل محتوای دوره
مدرس دوره
MBA in Public law
محمد رضا بیکیان دکتری رشته حقوق خصوصی از دانشگاه شیراز مشاهده رزومه keyboard_backspace

امکان پرداخت اقساطی این دوره:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.


تمام جلسات این دوره به صورت محتوای ویدئویی آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد

 • 1 دروس عمومی (60 ساعت)

  مدیریت منابع انسانی ویژه mba

  •         تئوری مدیریت و منابع انسانی
  •         تکامل و اهداف مدیریت منابع انسانی
  •         وظایف مدیریت منابع انسانی
  •         سیستم های اطلاعات مدیریت
  •         برنامه‌ريزي استراتژيك
  •         ارزيابي و مديريت عملكرد     
  •         تاثیر فناوری اطلاعات برمدیریت منابع انسانی      
  •         سطوح و الگوهای شایستگی
    

  فلسفه علم و روش‌های پژوهشی نوین

  •         انواع تحقیق                 
  •         روش تحقیق در مدیریت    
  •         مقایسه مورد‌کاوی با موردپژوهی    
  •         نظریه‌پردازی هدف نهایی موردپژوهی    
  •         روش‌شناسی استنباط و استنتاج آموزه‌ها    
  •         نظریه‌پردازی از طریق موردپژوهی    
  •         وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ                                                            
  •         نگارش مناسب فرضیه    
  •         معیار «بطلان‌پذیری» فرضیه            
  •         دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري    
  •         تحلیل داده‌های تحقیق    
  •         مراحل آﻣﺎده ﺳﺎزي داده‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ    
  •         اﻫﺪاف اﺳﺎسی در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌ﻫﺎ    
  •         نقش تحلیل داده‌ها در یک تحقیق    
  •         طبقه‌بندی و کدگذاری داده‌ها    
  •         نمایش و تحلیل داد‌ه‌ها    
  •         فهرست‌ها، نوع‌شناسی و شبکه‌ها        
  •         تشخیص و کشف زمینه‌ها و الگوهای کلیدی    
  •         تطابق الگو و ساختن نظریه    
  •         استفاده از نرم‌افزار برای تحلیل داده‌های کیفی    
  •         انواع‌ گزارش پژوهش            
  •         شیوه‌های استناد درون‌ متنی      
    

  نظریه سازمان و مدیریت

  •         مطالعه تئوری سازمان
  •         سطوح و لایه‌هاي نظريه‌پردازي و تئوري‌سازي
  •         تئوریزه کردن سازمان‌ها
  •          سیر تاریخی نظریه سازمان
  •         مراحل سه‌گانه صنعت‌گرايي
  •         نظریه سیستم‌های اجتماعی-فنی
  •         تأثير ديدگاه پست مدرن بر تئوري سازمان
  •         سازمان و محیط
  •         نظریه اقتضایی: سازمان‌های ماشینی و ارگانیکی
  •         نظریه نهادی
  •         ساختار اجتماعی سازمان
  •         چرخه‌ی حیات سازمانی
  •         فرهنگ سازمانی
  •         فرهنگ از نظر مدرنيست‌ها
  •         ساختار فیزیکی سازمان‌ها
  •         فن‌آوری و سازمان
  •         نگاه پويا به فناوري
  •         امیتای اتزیونی و ساختار كنترل سازمانی
    

  زبان تخصصی مدیریت

  •         MARKS QUESTION AND ANSWERS
  •         Define Management and what do you mean by Business Management
  •         Discuss various functions of management
  •         Distinguish between administration and management
  •         What is Planning and State the components of planning
  •         Explain the purpose or importance of planning
  •         Explain the types of planning
  •         Elucidate and discuss importance or benefits or advantages of Planning
  •         Define Organization
  •         Define authority
  •         Explain the importance of organizing
  •         Explain the role of money as a motivational tool
  •         Explain the different Channels of communication in an organization
  •         Explain the different training methods

     

 • 2 دروس تخصصی (40 ساعت)


   حقوق ثبتی

  •     عملیات و مراحل ثبت املاك
  •     عملیات ثبت عمومی
  •     آثار ثبت املاک
  •     سند مالکیت معارض
  •     ثبت املاك از طريق قانون تعيين تكليف و قانون الحاق
  •     صدور سند املاك به موجب قانون تعيين تكليف
  •     ثبت املاك به موجب قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
  •     اشتباهات و اختلافات ثبتی و مراجع رسیدگی
  •     هیأت نظارت و صلاحیت آن
  •     شورای عالی ثبت
  •     تفکیک و افراز مال مشاع
  •     ثبت اسناد
  •     مفهوم، ارکان و اعتبار اسناد
  •     تنظیم اسناد رسمی
  •     اجرای اسناد رسمی
  •     عملیات اجرایی، نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و ذمه‌ای
    

  مدیریت کسب و کار گرایش حقوق ثبتی

  •     تعریف حقوق ثبت
  •     تشکیلات اداری ثبت
  •     ثبت املاک
  •     شوراي عالي ثبت
  •     تفکيک .افراز. تقسيم
  •     انواع سند
  •     دفاتر رسمي
  •     انتخاب سردفتران و دفترياران و صلاحيت آنان
  •     مسئوليت سردفتر و دفتر يار
  •     نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی
  •     صدور اجرائیه
  •     تعریف ابلاغ
  •     اجرای اسناد دارای وثیقه
  •     اجرای اسناد ذمه‌ای
  •     هزینه‌های اجرایی
  •     شکایات اجرایی
       

  مشاور حقوق کیفری

  •     مفهوم حقوق کیفری
  •     مهم‌‌ترین اصول حاکم بر حقوق کیفری
  •     مبانی حقوق جزا در فقه اسلامی
  •     عناصر تشکیل دهنده جرم
  •     دعاوی ناشی از جرم
  •     مفاهیم و کلیات دعوای عمومی و خصوصی
  •     علل موجهه جرم
  •     حکم قانون
  •     دفاع مشروع
  •     تنبیه و تأدیب صغار و محجورین
    

  حقوق تجارت

  •     ویژگی های اسناد تجاری و اصول حاکم بر آن
  •     ویژگی های اسناد تجاری
  •     مسئولیت تضامنی مسئولان سند تجاری
  •     اصول حاکم بر اسناد تجاری
  •     نظریات ارائه شده درباره ماهیت حقوقی اسناد تجاری و نقد و بررسی آنها
  •     نظریات کلاسیک
  •     نظریات جدید
  •     نظریات فقهی در مورد اسناد تجاری
  •     تحلیل نهایی ماهیت سند تجاری و مکانیسم عمل آن
  •     تحلیل نهایی ماهیت حقوقی سند تجاری و...
  •     مکانیسم عمل سند تجاری در پرداخت و...
  •     بورس و اوراق بهادار
  •     کلیات ویژگی ها و مزایای بورس و اصول حاکم بر آن    
  •     تحلیل حقوقی ماهیت اوراق بهادار و معاملات راجع به آن ها
  •     تعهدات و مسئولیت های کارگزاران بورس
  •     حق کسب یا پیشه یا تجارت
  •     مفهوم، پیشینه و تحولات حق کسب یا پیشه یا تجارت در...
    

  حقوق شهروندی

  •     تبیین مفاهیم نظری حقوق شهروندی
  •     تاريخچه و تحولات شهروندي
  •     شهروندی در دوران باستان
  •     شهروندي در دوران مدرن
  •     جهاني شدن و آينده حقوق شهروندي
  •     نسبت حقوق شهروندي و حقوق بشر
  •     احراز جايگاه شهروندي و مصاديق آن
  •     اخذ تابعیت ایرانی
  •     حقوق خارجیان مقیم در ایران
  •     حقوق پناهندگان
  •     انواع و مصاديق حقوق شهروندي
  •     قانون و حقوق شهروندی
  •     حق آزادی
  •     تساوی شهروندان در برابر قانون
  •     مصونیت‌ها و حقوق قضایی
  •     حق تابعیت
  •     حق دادخواهی
  •     اصل برائت
  •     حقوق معنوي و فرهنگی
  •     رعایت و اجرای حقوق شهروندي در قالب وظايف نظارتي قوه مقننه
  •     رعایت و اجرای حقوق شهروندي در قالب وظايف نظارتي قوه قضائيه
  •     نظارت اداری بر حقوق شهروندي در ديوان عدالت اداري
  •     تحقق حقوق شهروندي در قالب نظارت قضایی سازمان بازرسی کل کشور
  •     رعایت و اجرای حقوق شهروندي در قالب مسئولیت قوه مجریه در اجرای قانون اساسی

   

دوره MBA حقوق عمومی، یکی از دوره های آموزشی یک ساله است که در آن تفاوت بین حقوق عمومی و خصوصی، وظایف مشاوران حقوقی، مهارت های افرادی که در رشته حقوق عمومی تحصیل کردند و زمینه های شغلی و کاری مناسب با آنها شرح داده می شود. در این دوره، طی 400 ساعت اطلاعات و دانش تخصصی مرتبط با مدیریت حرفه ای کسب و کار حقوق عمومی را کسب کرده و میتوانند از آن برای ایفای نقش حقوقی در موسسات حقوقی استفاده کنید. 

 

این دوره در حال تشکیل شدن است. همین الان ثبت نام کنید.

 

حقوق عمومی چیست؟

آموزش حقوق عمومی، به عنوان شاخه ای از علم حقوق به مواردی مثل بررسی رابطه بین افراد و دولت می پردازد. اصولا این ارتباط بین افراد به منظور صحبت کردن و در میان گذاشتن مشکلات و نگرانی های عمیق و سطحی جامعه است. بنابراین، فردی که حقوق عمومی را آموزش می بینید باید با مسائلی مانند قوانین اداری، کیفری، مالیاتی و قانون اساسی و اجرای برخی قوانین و ... آشنا شده و تسلط کافی را نسبت به این مسائل را پیدا کند. حقوق عمومی با مفاهیمی مانند منافع عمومی، قدرت عمومی خدمات عمومی و... مرتبط است. اگر می خواهید مجموعه حقوقی خود را اداره کنید و یا در کنار تسلط به مسائل حقوقی، مدیریت را نیز آموزش ببینید، شرکت در دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار حقوق عمومی دقیقا مناسب شماست.

 

حقوق عمومی

 

آموزش حقوق MBA عمومی چه ویژگی هایی دارد؟

دوره حقوق عمومی، یکی از دوره های MBA آموزشی است که در آن تفاوت میان حقوق عمومی و خصوصی، وظایف مشاوران حقوقی، مهارت های افرادی که در رشته حقوق عمومی تحصیل کردند و زمینه های شغلی و کاری مناسب با آنها شرح داده می شود. علاوه بر این، علاقمندان به این دوره اطلاعات و دانش تخصصی مرتبط با دوره را کسب کرده و می توانند از آن برای آموزش دیگران و البته ایفای نقش حقوقی در موسسات حقوقی استفاده کنند. 

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان، دوره حضوری حقوق عمومی را برگزار می کند. کلاس  MBA حقوق عمومی، در واقع فرصت فوق العاده ای برای افرادی است که می خواهند تمام مباحث تخصصی را آموزش ببینند.

 

هزینه شرکت دوره MBA حقوق عمومی چقدر است؟

هزینه دوره حقوق عمومی، با توجه به منابع مشخص شده برای این دوره، استفاده از بهترین اساتید و تاییدیه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می شود. هزینه آموزش MBA حقوق عمومی، در واقع یک سرمایه گذاری برای آینده شغلی شماست. پس برای آینده شغلی بهتر، این فرصت را از دست ندهید و همین امروز برای شرکت در دوره MBA حقوق عمومی ثبت نام کنید.

کسب اطلاعات

آیا مدرک MBA حقوق عمومی مورد تایید وزارت علوم است؟

مدرک MBA حقوق عمومی موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری است. در حال حاضر، این تاییدیه از معتبرترین گواهینامه هایی است که در ایران وجود دارد. بنابراین، اگر به دنبال گواهینامه MBA حقوق عمومی هستید که بالاترین اعتبار را داشته باشد، می توانید با شرکت در این دوره گواهینامه دوره حقوق عمومی معتبر دریافت کنید.

 

بازار کار حقوق عمومی

یکی از بهترین مسیرها برای داشتن درآمد بیشتر، آموزش است. آموزش بیشتر یعنی آشنایی و تسلط بر مباحث تخصصی تر؛ و دانش و تخصص یعنی کسب درآمد بیشتر. بنابراین، اگر به دنبال درآمد بیشتری هستید چرا از فرصت آموزشی که اکنون در اختیار شماست استفاده نکنید؟ افراد و دانش پذیرانی که موفق به گذراندن MBA دوره حقوق عمومی می شوند، به نوعی مشاور حقوقی محسوب شده و می توانند در انواع بخش های دولتی و خصوصی مشغول به کار شوند. به طور کلی، بازار کار حقوق عمومی در مقایسه با بسیاری از حوزه ها رونق بیشتری دارد؛ و آینده شغلی حقوق عمومی برای کسانی که آموزش جامع و کاملی دیده باشند، آینده بسیار روشنی است. 

 

سوالات متداول

 

 • آیا برای شرکت در دوره MBA حقوق عمومی باید مدرک تحصیلی خاصی داشته باشیم؟

  یکی از ویژگی های اصلی دوره های موسسه آموزش عالی فن پردازان این است که تمام آموزش ها از صفر آغاز می شود و برای شرکت در این دوره ها نیازی به پیش زمینه و مدرک تحصیلی خاصی ندارید.

 • آیا می توانم از مدرک این دوره برای استخدام در نهادهای دولتی استفاده کنم؟

  از آنجایی که تمامی مدارک موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور است، با خیال راحت می توانید از اعتبار آن مدرک استفاده کنید.

 • چطور به آموزش های شما در این دوره اعتماد کنم؟

  مدرک معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و البته مجوزهای قانونی این موسسه همگی دال بر حرفه ای بودن و استاندارد بودن آموزش های این دوره است. ضمن اینکه مدرک این دوره، قابل استعلام است.

 • آیا امکان پرداخت هزینه دوره بصورت اقساطی هم وجود دارد؟

  بله این امکان وجود دارد که ۵۰٪ درصد از هزینه دوره را به صورت پیش پرداخت و مابقی را طی ۲ مرحله بصورت چک پرداخت کنید.

          این دوره شامل 0 ساعت فیلم آموزشی و 150 صفحه محتوی متنی می باشد.

دوره های مرتبط
 • MBA in Public law
 • MBA in Public law
 • MBA in Public law
 • MBA in Public law
 • MBA in Public law
 • MBA in Public law
نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close