****آزمون آزمایشی مرکز وکلای قوه قضاییه

****آزمون آزمایشی مرکز وکلا


4 دوره آزمون آزمایشی مرکز وکلای قوه قضاییه توسط موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان با همکاری موسسه طرح نوین اندیشه برگزار می گردد. تاریخ برگزاری این آزمون های آزمون های آزمایشی 10 مرداد1399، 24 مرداد 1399، 7 شهریور 1399 و21 شهریور 1399 می باشد. پکیج کامل کلاس های آنلاین +کلاس ثبت و تحریر الوسیله  تاریخ برگزاری آزمون اصلی 4 مهر 1399 می باشد.

توضیحات بیشتر...

4 دوره آزمون آزمایشی مرکز وکلای قوه قضاییه توسط موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان با همکاری موسسه طرح نوین اندیشه برگزار می گردد.
تاریخ برگزاری این آزمون های آزمون های آزمایشی 10 مرداد1399، 24 مرداد 1399، 7 شهریور 1399 و21 شهریور 1399 می باشد.

پکیج کامل کلاس های آنلاین +کلاس ثبت و تحریر الوسیله 

تاریخ برگزاری آزمون اصلی 4 مهر 1399 می باشد.

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ****آزمون آزمایشی مرکز وکلا

آیین دادرسی مدنی: 80 ساعت (دکتر محمد مهدی توکلی)ضریب 2

حقوق مدنی: 120 ساعت (دکتر میترا ضرابی) ضریب 2

حقوق تجارت: 80 ساعت(دکتر محمد مهدی توکلی) ضریب 2

اصول فقه: 70 ساعت (استاد محمد بخشی) ضریب 2

حقوق جزای عمومی و اختصاصی: 90 ساعت(دکتر بابک فرهی)ضریب2

آیین دادرسی کیفری: 7 ساعت (دکتر علیرضا نوبهاری تهرانی) ضریب2

حقوق ثبت: 20 ساعت(استاد محمد فرجی) ضریب1