دوره مدیریت منابع انسانی

دوره مدیریت منابع انسانی


دوره مديريت منابع انساني چه دوره اي است ؟ دوره مديريت منابع انساني چه دوره اي است ؟ دوره مديريت منابع انساني دوره اي است که فراگيران را با کليه اصول و مباني مورد نياز براي احراز پست سازماني مديريت منابع انساني در کليه سازمان ها و ارگان هاي اعم از کوچک و بزرگ آشنا مي کند . فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت منابع انساني که در ادامه بيشتر در مورد آن توضيح خواهيم داد دانش و مهارت مورد نياز براي انجام کليه امورات مرتبط به اين پست سازماني را کسب خواهند کرد و با انجام کليه امورات مرتبط به ا...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

دوره مديريت منابع انساني چه دوره اي است ؟

دوره مديريت منابع انساني چه دوره اي است ؟ دوره مديريت منابع انساني دوره اي است که فراگيران را با کليه اصول و مباني مورد نياز براي احراز پست سازماني مديريت منابع انساني در کليه سازمان ها و ارگان هاي اعم از کوچک و بزرگ آشنا مي کند . فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت منابع انساني که در ادامه بيشتر در مورد آن توضيح خواهيم داد دانش و مهارت مورد نياز براي انجام کليه امورات مرتبط به اين پست سازماني را کسب خواهند کرد و با انجام کليه امورات مرتبط به اين پست سازماني به صورت کاملا  اصولي و صحيح مي توانند نقشه به سزايي در افزايش راندمان کاري پرسنل سازمان ها و ارگان ها ايفا نمايند.

 

 

رشته مديريت منابع انساني چه رشته اي است ؟ 

 

رشته مديريت منابع انساني يکي از گرايش هاي بسيار پر کاربرد و حائز اهميت در حوزه مديريت به شمار مي رود  و به همين دليل در ميان رشته هاي دانشگاهي و دوره هاي آموزشگاهي در ليست پر مخاطب ترين هاي حوزه مديريت قرار گرفته است . رشته مديريت منابع انساني يکي از زير مجموعه هاي رشته مديريت است که به ارزيابي و بررسي کليه مسائل مرتبط با نيروهاي انساني در بطن سازمان ها و ارگان ها مي پردازد . تلاش مي کند و با پاسخ گويي به نياز پرسنل به افزايش راندمان کاري آن ها و به تبع آن افزايش راندمان کاري سازمان کمک کند.
مديريت منابع انساني مانند ساير گرايش هاي رشته مديريت به مفهوم کنترل ، نظارت و مديريت کردن کليه امورات مرتبط با پرسنل در سازمان ها و ارگان ها مي باشد . اين موارد از زمان اقدام براي ارزيابي و استخدام افراد در سازمان ها ، ارگان ها و شرکت ها آغاز مي شود و تا زمان قطع همکاري افراد با سازمان ، ارگان يا شرکت مربوطه ادامه پيدا مي کند .
مديريت منابع انساني  نقش مهمي در مديريت افراد و مديريت محيط هاي کاري بر عهده دارد و رشته مديريت منابع انساني تلاش مي کند تا فراگيران را با کليه تکنيک ها و روش هاي مورد نياز براي مديريت پرسنل و مديريت محيط کاري آشنا کند . 

همین حالا در دوره مدیریت منابع انسانی شرکت کنید

 

از چه زمان نياز به مديريت منابع انساني احساس شد ؟

 

در پي وقوع جنبش هاي اتحاديه هاي کارگري و در روند اعتراض کارکنان و کارگران  به روند کاري نا مطلوب خود و عدم دسترسي به کار فرمايان مربوطه در راستاي ابراز نيازها و مطالبات به حق و قانوني خود نياز به شخصي که بتواند به عنوان رابط ميان کار فرمايان و کارگران عمل کند و نيازها و مطالبات به حق کارکنان را به گوش کار فرمايان برساند به وضوح و بيش از گذشته احساس شد .اين روند و اين احساس نياز در ميان کارگران و کار فرمايان منجر به انتخاب افراد معتبر براي انجام اين قبيل امورات و تحت عنوان کارمند امور رفاهي شد . کارمندان امور رفاهي را مي توان اولين نسل از مديران منابع انساني به شمار آورد .
از مهم ترين وظايف کارمندان امور رفاهي مي توان به انجام اموري از قبيل استخدام نيروي هاي جديد ، تعيين شرح وظايف پرسنل ، تقسيم کار و تعيين مسئوليت هاي پرسنل  با توجه به توانايي ها و قابليت هاي افراد ، پيگيري کليه

مباحث مربوط به حقوق و دستمزد و بسياري موارد ديگر اشاره کرد.در گذر زمان شرح وظايف و مسئوليت هاي کارمندان امور رفاهي به موازات تغييرات سازماني و روال کار پرسنل ، حقوق و مطالبات قانوني آن ها تغيير پيدا کرد و اين پست سازماني جديد در گذر زمان مديريت منابع انساني نام گرفت . امروزه مديران منابع انساني به عنوان يکي از پست هاي مديريتي بسيار حساس و مهم در کليه  سازمان ها مشغول به ارائه خدمات در حوزه مسئوليت هاي خود هستند  تا جايي که  اداره کردن سازمان ها و ارگان هاي بزرگ بدون بهره گيري از دانش و تخصص مديريت منابع انساني غير ممکن به نظر مي رسد  ، به عبارت ديگر مديريت منابع انساني به يکي از اجزاي لاينفک مديريت سازمان ها و ارگان تبديل شده است و حضور يک مدير منابع انساني از الزامات اجتناب ناپذير سازمان ه و ارگان ها و به خصوص سازمان ها و ارگان هاي بزرگ و صاحب نام به شمار مي رود.

 

مهم ترين اهداف مديريت منابع انساني کدامند ؟

پست مديريت منابع انساني و مديران منابع انساني  نيز مانند ساير گرايش هاي رشته مديريت و مانند هر پست سازماني ديگري ، اهداف خاصي را دنبال مي کنند. در ادامه اين مطلب به برخي از مهم ترين و کاربردي ترين اهداف  مديريت منابع انساني اشاره خواهيم کرد . 
اولين و مهم ترين هدف به کار گيري پست مديريت منابع انساني در سازمان ها ، ارگان ها و شرکت ها تامين نيروي انساني مورد نياز و با تخصص هاي مورد نياز در قبال پرداخت حداقل هزينه مي باشد . به اين مفهوم که مديران منابع انساني تلاش مي کنند در روند گزينش افراد واجد شرايط با تخصص هاي مورد نياز علاوه بر گزينش بهترين ها به دنبال گزينه ها يي باشند که در ازاي  خدمات و شرح وظايف مورد توافق کمترين هزينه را براي سازمان مورد نظر در پي داشته

مهمترین بخش در سازمان ها منابع انسانی است

باشند. يکي ديگر از اهداف بسيار مهم و کاربردي  در کارگيري پست مديريت منابع انساني در سازمان ها ، ارگان ها و شرکت ها برنامه ريزي در راستاي توسعه و گسترش دادن مهارت هاي حرفه اي پرسنل در زمينه هاي کاري مرتبط با شرح وظايف و مسئوليت هاي آن ها مي باشد. يکي ديگر از اهداف بسيار حائز اهميت از به کارگيري مديريت منابع انساني در سازمان ها و ارگان ها  تلاش براي حفظ و نگهداري نيروهاي شايسته ، کاردان ، کارآمد و با کفايت در سازمان است. از دست دادن پرسنل متخصص و متبحر و جايگزين کردن نيروهاي جديد زمان، انرژي و هزينه هاي زيادي را بر سازمان تحميل مي کند. از اين رو تلاش براي حفظ نيروهاي  ارزشمند يکي از اهداف بسيار مهم در حوزه مديريت منابع انساني به شمار مي رود. 
يکي ديگر از اهداف بسيار مهم از به کار گيري مديريت منابع انساني در سازمان ها ، ارگان ها و شرکت ها ايجاد بستر مناسب به منظور جلب رضايت خاطر پرسنل است . جلب رضايت خاطر پرسنل در گرو تامين نيازهاي مادي و معنوي آن ها در چهار چوب مقررات کاري سازمان ها ، ارگان ها و شرکت ها مي باشد . جلب رضايت مادي و معنوي پرسنل منجر به رضايت مندي هر چه بيشتر آن ها افزايش راندمان کاري آن ها  و در نهايت افزايش راندمان کاري سازمان ، ارگان يا شرکت مورد نظر خواهد شد. ايجاد روابط مطلوب ميان پرسنل سازمان نيز از ديگر اهداف مديريت منابع انساني به شمار مي رود . ايجاد تنش هاي متوالي و برخوردهاي غير خصمانه ميان پرسنل سازمان ها و ارگان ها مي تواند تاثيرات نا مطلوبي بر روند کاري پرسنل داشته باشد . از اين رو مديران منابع انساني تلاش مي کنند با استفاده از روش هاي مختلف و برنامه ريزي هاي فوق برنامه روابط ميان پرسنل يک سازمان را در مطلوب ترين حالت ممکن حفظ نمايند و به اين ترتيب از کاهش راندمان کاري سازمان پيشگيري کنند .

 

رويکردهاي مختلف در حوزه مديريت منابع انساني 

در حوزه مديريت منابع انساني و رويکرد مختلف وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره خواهيم کرد و هر يک را به اختصار توضيح خواهيم داد .

 • رويکرد نرم در مديريت منابع انساني: رويکرد نرم در مديريت منابع انساني با تمرکز بر اين مهم که پرسنل را نمي توان با نگاه ابزاري ديد به مديريت در اين حوزه مي پردازد . مديران منابع انساني با اين رويکرد به احساسات ، عواطف ، مشکلات و شخصيت پرسنل توجه مي کنند و معتقدند که اهميت دادن به ابعاد مختلف زندگي پرسنل در افزايش راندمان کاري آن ها تاثيرات به سزايي خواهد داشت.
 • رويکر سخت در مديريت منابع انساني: رويکرد سخت در مديريت منابع انساني عبارت است از نگاه ابزاري به پرسنل بدون در نظر گرفتن ابعاد و جنبه هاي انساني پرسنل شاغل و با تمرکز بر خواسته هاي و اهداف سازمان.

 

همین حالا در دوره مدیریت منابع انسانی شرکت کنید

 

شرح وظايف و مسئوليت هاي مديريت منابع انساني کدامند ؟

 

شرح وظايف و مسئوليت هاي حوزه مديريت منابع انساني  که با توجه به نيازهاي روز پرسنل و کارکنان شکل گرفته در گذر زمان و همزمان با روند توسعه سازمان ها و ارگان هاي نيز توسعه و گسترش پيدا کرد . توسعه ، گسترش و پيچيده گي هاي شرح وظايف  و مسئوليت هاي اين پست سازماني منجر به افزايش ميزان اهميت اين پست سازماني شده است . 
در ادامه به برخي از مهم ترين و کاربردي ترين شرح وظايف و مسئوليت هاي مديران منابع انساني به اختصار اشاره خواهيم کرد و در ادامه هر يک را به طور مختصر تشريح خواهيم کرد . عمده ترين وظايف و مسئوليت هاي مديران منابع انساني به شرح زير مي باشند.

 • استخدام پرسنل
 • آموزش پرسنل
 • ارزيابي عملکرد پرسنل
 • ارتقاي فرهنگ پرسنل
 • حل اختلافات احتمالي
 • رسيدگي به امور پاداش و جريمه ها
 • مديريت حقوق و دستمزد

استخدام: استخدام نيروي انساني مورد نياز سازمان ها بر اساس نيازها و تخصص هاي مورد نظر يکي از حائز اهميت ترين  مسئوليت هاي مديران منابع انساني در  سازمان ها و ارگان ها  به شمار مي رود . در روند گزينش و استخدام نيروي ها ي مورد نياز سازمان ها و ارگان ها ، مديران منابع انساني مي بايست مواردي از قبيل سطح  تحصيلات ، سطح توانايي ها و در نهايت قابليت هاي حرفه اي افراد مورد نظر را ارزيابي کرده و سپس با توجه به نيازهاي سازمان به  تحصيلات و تخصص هاي مورد نياز  براي پست هاي سازماني مورد نظر اقدام به استخدام نيرو نمايند . در اين رويه براي جذب استعداد هاي برتر ، افراد متخصص ، متبحر ، مجرب و متعهد تلاش مي شود و در صورتي که اين مرحله با دقت و حساسيت مورد نياز انجام شود در مراحل بعدي نتايج درخشان و بسيار موثري در روند کاري سازمان ها و راندمان کاري آن ها  خواهد داشت . 
تقسيم کار و تعيين شرح وظايف پرسنل: تقسيم کارو تعيين شرح وظايف و مسئوليت هاي سازماني پرسنل  بر اساس تخصص هاي افراد ، تجربه کاري و علايق و سلايق آن ها   که در نهايت  منجر به ايجاد نظم و انضباط  کاري و  افزايش راندمان کاري افراد خواهد شد  نيز در حوزه وظايف و مسئوليت هاي مديران منابع انساني به شمار مي رود . تعيين شرح وظايف پرسنل با در نظر گرفتن ميزان و گرايش تحصيلات آن ها ، مهارت ها ، قابليت ها و ويژگي هاي شخصي آن ها مي تواند تاثيرات چشمگير به سزايي در افزايش راندمان کاري سازمان ها و ارگان ها داشته باشد. 
آموزش پرسنل: يکي ديگر از وظايف مهم  و بسيار تاثير گذار مديران منابع انساني ارزيابي و نياز سنجي آموزشي پرسنل سازمان ها مي باشد  . در اکثريت قريب به اتفاق موارد سرمايه گذاري در زمينه آموزش به واسطه بررسي و نياز سنجي دقيق پرسنل نتايج و پيامدهاي بسيار پرباري به همراه خواهد داشت . بسياري از پرسنل شاغل در سازمان ها عليرغم برخورداري از تحصيلات مرتبط به واسطه عدم آشنايي کافي با روال کار سازمان و يا به واسطه به روز شدن روش ها و متدهاي مورد نظر نياز به شرکت در دوره هاي آموزشي تخصصي مرتبط با حوزه فعاليت هاي شغلي و حرفه اي خود دارند . 
ارزيابي عملکرد پرسنل: يکي ديگر از وظايف بسيار مهم و تاثير گذار مديران منابع انساني در سازمان ها ارزيابي و سنجش عملکرد پرسنل درحوزه مسئوليت ها و شرح وظايف تعيين شده براي آن ها مي باشد. اين رويه با ارزيابي راندمان کاري پرسنل و شناسايي نقاط ضعف و قوت آن ها مي تواند به روند نياز سنجي آموزشي پرسنل  نيز کمک کند و در مجموع نقش موثري در روند پيشرفت سازمان ها و ارگان ها خواهد داشت . 
ارتقاي  فرهنگ پرسنل در محيط کار: از ديگر مسئوليت ها  و وظايف بسيار مهم و تاثير گذار مديران منابع انساني تلاش در راستاي  حفظ سلامتي و ايمني پرسنل در محيط کار مي باشد . حذف کليه فاکتورهاي استرس زا و ايجاد جو دوستانه در حد قابل قبول ، به وجود آوردن حس رقابت سالم و به دور از رفتارهاي غير اخلاقي از اين دست فعاليت ها به شمار مي رود . آمار و ارقام و نتايج بررسي هاي انجام شده  بيانگر اين موضوع بوده است که جو کاري مناسب و امن مي تواند تاثيرات به سزايي در افزايش راندمان کاري پرسنل داشته باشد که در نهايت منجر به بهره وري بيشتر سازمان ها خواهد شد .
حل اختلافات: بروز اختلاف در ميان پرسنل سازمان با عقايد ، نظرات و فرهنگ هاي مختلف و گذراندن ساعات کاري  امري اجتناب ناپذير است. بي توجهي به اين قبيل اختلاف ها مي تواند منجر به ايجاد جوي سنگين و نامناسب براي پرسنل شود و زمينه ساز کاهش راندمان کاري افراد در سازمان شود  از اين رو حل و فصل کردن اين نوع اختلافات در محيط هاي کاري از اهميت زيادي برخوردار است که اين نيز در حوزه وظايف و مسئوليت هاي مديران منابع انساني محسوب مي شود . در اين موارد مديران منابع انساني مي بايست از هر گونه جانب داري ، تصميم گيري هاي احساسي و قضاوت هاي شخصي دوري نمايند  . 
پاداش ‌ها و جريمه ها: در نظر گرفتن پاداش و جريمه در روند اداره کردن امور سازمان ها و ارگان ها بسيار بزرگ و پيشرفته يکي از اهرم هاي ضروري و اجتناب ناپذير حوزه مديريت به شمار مي آيد . تعيين حد و حدود و مرزهاي اين پاداش ها و جريمه ها با در نظر گرفتن ميزان تخصص ، تبحر و تعهد پرسنل در حيطه وظايف و مسئوليت هاي خود نيز در حوزه وظايف مدير امور اداري قرار دارد. 
مديريت حقوق و دستمزد: و در نهايت مهم ‌ترين بعد مديريت منابع انساني که مديريت حقوق و دستمزد پرسنل مي باشد  . مديريت حقوق و دستمزد  در برگيرنده کليه  مواردي است که به پرداخت حق و حقوق قانوني پرسنل مرتبط مي شود از جمله محاسبه‌  بهينه‌ کليه درآمدها، مديريت دستمزد ها ، بازپرداخت ‌ها و آماده ‌سازي فرم دستمزد ها و غيره و غيره .

برخورداري از مديريت منابع انساني چه منافعي براي شرکت ها به دنبال خواهد داشت ؟
در اين بخش به برخي از مهم ترين منافعي که به واسطه برخورداري از مديريت منابع انساني متخصص و متبحر شامل حال سازمان ها ، ارگان ها و شرکت ها مي شود اشاره خواهيم کرد . 
بهبود روند گردش ميان کارکنان و جلوگيري از رکود در روند کاري پرسنل يکي از منافع بسيار حائز اهميت برخورداري از مديريت منابع انساني به شمار مي رود زيرا ايجاد رکود در روند کاري پرسنل در نهايت مي تواند موقعيت کاري شرکت ها را به خطر بيندازد .  بنابراين مي توان ادعا برخورداري از مديريت منابع انساني متخصص و متبحر مي تواند منجر به تثبيت موقعيت شرکت ها ، سازمان ها و ارگان هاي مورد نظر شود . 
از ديگر منافعي که برخورداري از مديريت منابع انساني براي شرکت ها ، سازمان ها و ارگان ها به همراه خواهد داشت مي توان به عدم بروز مشکلات قانوني در حوزه استخدام و پرداخت حق و حقوق قانوني پرسنل اشاره کرد . مديران منابع انساني به واسطه آشنايي با کليه امورات مرتبط با استخدام ، تنظيم و عقد قرارداد کاري با پرسنل مانع از بروز هر گونه مشکل در روند قانوني همکاري ميان پرسنل و سازمان خواهد شد . 
يکي ديگر از منافع قابل توجهي که شرکت ها ، سازمان ها و ارگان ها به واسطه برخورداري از مديريت منابع انساني از آن بهره مند مي شوند رضايت مندي پرسنل مي باشد . رضايت مندي پرسنل بدون هيچ شک و شبهه اي افزايش راندمان از لحاظ کيفي و کمي را به دنبال خواهد داشت و به تبع آن افزايش راندمان کاري سازمان را به همراه خواهد داشت . 
آموزش و توسعه دانش تخصصي و قابليت هاي حرفه اي پرسنل نيز از ديگر منافع قابل توجهي است که به شرکت ها ، سازمان ها و ارگان ها به واسطه حضور مديران منابع انساني از آن بهره مند خواهند شد . 
کنترل دقيق بودجه نيز يکي ديگر از منافع برخورداري از مديريت منابع انساني متخصص و متبحر در شرکت ها ، سازمان ها و ارگان ها مي باشد . 
همکاري مستمر و مفيد نيز از ديگر منافع برخورداري از مديريت منابع انساني در شرکت ها به شمار مي رود. برخورداري از مديريت منابع انساني که منجر به ايجاد رضايت خاطر پرسنل مي شود مي تواند مدت زمان همکاري با پرسنل متخصص و متبحر را افزايش دهد و از صرف انرژِي ، زمان و هزينه هاي آموزشي به منظور استخدام نيروهاي جديد جلوگيري به عمل آورد .
ضرورت حضور مديران منابع انساني در سازمان ها و ارگان ها چيست ؟
پست مديريت منابع انساني از پست هاي کليدي و بسيار کاربردي در سازمان ها و ارگان ها به شمار مي رود . در اين بخش  به برخي از عمده ترين دلايل ضرورت حضور اين مديران در سازمان ها و ارگان ها اشاره خواهيم کرد .  
در کليه سازمان ها ، ارگان ها و شرکت هاي يکي از فاکتورهاي اساسي و بسيار تاثير گذار در مسير دستيابي به موفقيت و کسب نتايج مورد نظر نيروي انساني است  و در صورتي که مديريت ارشد يک ارگان ، سازمان يا شرکت به صورت جدي خواهان رشد و ترقي مجموعه خود مي باشد مي بايست به کليه فاکتورهاي اصلي و دخيل در روند موفقيت مجموعه خود توجه نمايد و از آن جا که يکي از اين فاکتورها منابع انساني است مديريت منابع انساني نيز از اهميتي دو چندان برخوردار خواهد شد  .
با در نظر گرفتن  شرح وظايف  و مسئوليت هاي مديران منابع انساني پر واضح است که برخورداري از مدير منابع انساني متخصص ، متبحر و متعهد در يک سازمان به واسطه نظارت دقيق بر کليه امورات مرتبط بر پرسنل و کنترل اجراي قوانين و مقررات مصوب مي تواند نتايج مطلوب بسياري براي سازمان ها به همراه داشته باشد .  
توزيع وظايف با توجه به تخصص ، نظارت دقيق بر عملکرد پرسنل ، سنجش وارزيابي ميزان انحراف راندمان کاري پرسنل از معيارهاي تعيين شده ، تذکر و اعمال تشويق ها و تنبيه هاي به موقع ، برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي مرتبط و کاربردي ، دفاع از حقوق پرسنل در موارد لازم همه و همه در حوزه وظايف و مسئوليت هاي مديران منابع انساني به شمار مي رود و نظارت و اجراي اين موارد مي تواند منجر به افزايش قابل توجه  راندمان کاري پرسنل و درنهايت منجر به افزايش  چشمگير راندمان کاري سازمان مورد نظر شود . 
شرکت ها ، سازمان ها و ارگان هايي که از پست سازمان هاي مديريت منابع انساني برخوردار نيستند به واسطه عدم ارتباط سازماني و قانون مند ميان پرسنل و مديران ارشد سازمان نمي توانند در مراحل اوليه بروز مشکلات از آن ها خبر دار شوند و در زمان بروز مشکلات از آن ها بي اطلاع مي مانند و زماني از بروز مشکلات آگاه مي شوند که براي حل و فصل کردن آن ها مي بايست بهاي گزافي پرداخت نمايند .

همچنین شرکت ها ، سازمان ها و ارگان هایی که به واسطه برخورداری از پست سازمانی مدیریت منابع انسانی از روند مطلوبی در بطن انجام کلیه امورات مرتبط با نیروی انسانی برخوردارند در رتبه بندی نیز از رتبه بالاتری برخوردار خواهند شد .

 

اهداف اصلی تجزیه و تحلیل برای رسیدن به منابع انسانی

چه مهارت هايي براي موفقيت در مديريت منابع انساني مهم است؟

افراد براي موفقيت در حوزه هاي کاري مختلف نيازمند بر خورداري از توانايي هاي مختلف هستند و حوزه مديريت منابع انساني نيز از اين قاعده مستثني نيست . برخي از مهارت هايي که مي تواند افراد را در حوزه مديريت منابع انساني موفق  کند عبارتند از :
سازمان دهي : سازمان دهي يک از مهارت هايي است که افراد را در زمينه مديريت منابع انساني به موفقيت نزديک مي کند .
مذاکره : يکي ديگر از مهارت مورد نياز و بسيار موثر در حوزه مديريت منابع انساني مهارت مذاکره است . آشنايي با اصول و فنون مذاکره مي تواند تاثيرات به سزايي در روند مديريت منابع انساني داشته باشد . 
حل مسئله و مديريت اختلاف: مهارت حل مساله و مديريت حل اختلاف يکي ديگر از مهارت هاي مورد نياز براي موفقيت در حوزه مديريت منابع انساني به شمار مي رود . 
روابط عمومي بالا : يکي ديگر از مهارت هاي مورد نياز در حوزه مديريت منابع انساني که منجر به افزايش ميزان موفقيت مديران منابع انساني مي شود برخورداري از روابط عمومي بالا است . 
عملکرد چند وظيفه اي : عملکرد چند وظيفه اي به معناي انجام فعاليت هاي مختلف به طور موازي و هم زمان و

اين مهارت نيز يکي ديگر از مهارت هايي است که مي تواند در زمينه کسب موفقيت در حوزه مديريت منابع انساني بسيار مفيد فايده واقع شود. مديران منابع انساني و کليه فعالان حوزه مديريت که به واسطه موقعيت حرفه اي خود با تعداد زيادي از پرسنل در ارتباط هستند مي توانند به واسطه تمرين و تکرار مهارت هاي مورد نظر را در خود ايجاد و تقويت نمايند .

 

4 نکته براي موفقيت در مديريت منابع انساني

همانطور که قبلا نيز اشاره کرديم مديريت منابع انساني در هر سازماني اعم از کوچک و بزرگ و با هر تعداد پرسنل  يک پست سازماني کابردي محسوب مي شود در برخي شرکت هاي کوچک يکي از مديران به عنوان مثال مدير امور اداري و يا مدير داخلي در کنار انجام شرح وظايف خود به امورات مربوط به منابع انساني شرکت مورد نظر نيز رسيدگي مي کنند اما در شرکت هاي ، سازمان اه و ارگان هاي بزرگ پست سازماني مديريت منابع انساني يک پست سازماني مجزا ، مستقل و اجتناب نا پذير به شمار مي رود و تنها افراد متخصص و متبحر به واسطه شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت منابع انساني و کسب دانش ، تخصص ، توانايي ، مهارت و قابليت هاي مورد نياز در کنار مدرک مديريت منابع انساني مي توانند براي احراز اين پست سازماني اقدام نمايند . 
در اين بخش به 4 نکته اساسي که در روند کسب موفقيت در حوزه مديريت منابع انساني بسيار موثر است اشاره خواهيم کرد . 
سازمان يافته عمل کنيد 
وقتي صحبت از مديريت منابع انساني به ميان مي آيد سازمان دهي کليه اطلاعات ، آمار و ارقام موجود از اهميت

دوچنداني برخوردار خواهد شد . زيرا در مورد منابع انساني اطلاعات ، آمار و ارقام در گذر زمان اهميت خود را از دست نخواهند داد . در دنياي مدرن امروز بهترين  روش سازمان دهي روش استفاده از برنامه ها و  نرم افزارها مديريت منابع انساني مي باشد . 
همه چيز را طبقه بندي شده و سازمان دهي شده بايگاني نمائيد تا در صورت نياز با بتوانيد در اسرع وقت به آ ن ها دسترسي داشته باشيد.
سازمان دهي يکي از رو ش هاي است که تاثيرات مثبت آن در روند انجام کارهاي همزمان و به موازات هم به اثبات رسيده است و همانطور که قبلا نيز به اين مهم اشاره کرده ايم يکي از الزامات موفقيت در حوزه مديريت منابع انساني توانايي انجام کارها به صورت همزمان يا همان چند عملکرد چند وظيفه اي مي باشد . 
شفاف سازي کنيد 
مواجه با شرايط مبهم و نا معلوم يکي از دغدغه هاي اصلي مديران منابع انساني به شمار مي رود . در بسياري از موارد علل اصلي بروز برخي اتفاقات براي آن ها پوشيده است و اين امر مي تواند منجر به تصميم گيري هاي عجولانه و اشتباه شود .همچنين عئم شفاف سازي در مورد شرح وظايف ، مسئوليت ها و اهداف مورد نظر نيز مي تواند منجر به بروز مشکلاتي در سازمان شود .
قانوني و اخلاقي عمل کنيد 
مديريت منابع انساني يک پست سازماني چند بعدي است در بسياري از موارد مي بايست از حق و حقوق افراد دفاع کرد و در برخي موارد نيز مي بايست مصلحت سازمان را بر افراد ترجيح داد .به عبارت ديگر مديري منابع انساني از يک سو گوش شنواي پرسنل و زبان گوياي  آن ها به شمار مي رود و از سوي ديگر مجري سياست ها و قوانين سازمان است . حفظ عدالت ، برقراري تعادل ، پيروي از قوانين و توجه به اخلاقيات تنها را ه موفقيت در حوزه مديريت منابع انساني به شمار مي رود .
ارتباط مستمر برقرار کنيد 
يکي از مهم ترين موارد در حوزه مديريت منابع انساني برقراري و حفظ ارتباط با پرسنل است . از طريق برقراري و حفظ ارتباط با پرسنل بسياري از اطلاعات مورد نياز به منظور تنظيم گزارش هاي مديريتي به دست خواهند آمد .
فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت منابع انساني با تمامي روش ها و تکنيک هاي مورد نياز براي نيل به مواردي  که به آن ها اشاره کرديم آشنا خواهند شد . 

 

چه تيپ شخصيت هاي در حوزه مديريت منابع انساني موفق تر خواهند بود ؟

با توجه به آنچه علم روانشناسي موفق به اثبات آن شده است هماهنگي ميان تيپ شخصيتي افراد ، رشته تحصيلي و حرفه آن ها مي تواند زمينه ساز موفقيت آن ها شود . افرادي که در روند انتخاب رشته تحصيلي و زمينه کاري خود به تيپ شخصيتي ، سلايق و علايق خود توجه مي کنند به طور حتم در مقايسه با سايرين عملکرد موفق تري خواهند داشت. از اين رو در اين بخش به بررسي و معرفي تيپ هاي شخصيتي مناسب براي فعاليت در حوزه مديريت منابع انساني اشاره خواهيم کرد. تيپ هاي شخصيتي مناسب مديريت منابع انساني  بر اساس تست شخصيت شناسي MBTI به شرح زير مي باشند:

 • تيپ شخصيتي ENFJ : از بارز ترين ويژگي هاي رفتاري افراد با اين تيپ شخصيتي مي توان به مواردي از قبيل خلق و خوي ملايم ، صبر و بردباري زياد ، انرژي زياد ،خلاقيت بالا ، علاقه به کمک کردن به ديگران ، مردم دوستي ، اهميت به اطرافيان ، روابط اجتماعي بسيار زياد و مطلوب ، انتقاد پذيري ، احساس مسئوليت بالا ، مهارت در متقاعد کردن مخاطبان ، نظم و انضباط و در نهايت ايده آل گرايي اشاره کرد. افراد با تيپ شخصيتي ENFJ به دليل ويژگي هاي خاص شخصيتي خود از تمايل زياد به استقلال شخصي در حوزه حرفه اي خود داشته و از کمک به حل مشکلات ديگران به شدت لذت مي برند . اين تيپ افراد بسيار علاقه مند هستند که با استفاده از خلاقيت هاي ذهني خود مشکلات و مصائب پيش آمده را حل و فصل نمايند. افراد با تيپ شخصيتي EFNJ به دليل ويژگي هاي ذکر شده مي توانند گزينه هاي بسيار مناسبي براي احراز پست سازماني مديريت منابع انساني محسوب شوند . 
 • تيپ شخصيتي INFJ : از بارز ترين ويژگي هاي رفتاري افراد با اين تيپ شخصيتي مي توان به مواردي از قبيل اعتماد به نفس بالا ، انگيزه بالا ، ايده پردازي ، قاطعيت ، توانايي رهبري ، مهربان ، مردم شناس هستند. افراد با تيپ شخصيتي INFJ   بسيار علاقه مند هستند که  از دانش خود در جهت حل و فصل مشکلات و  کمک به ديگران استفاده نمايند. افراد با تيپ شخصيتي IFNJ به دليل ويژگي هاي ذکر شده مي توانند گزينه هاي بسيار مناسبي براي احراز پست سازماني مديريت منابع انساني محسوب شوند .

 • تيپ شخصيتي ENFP : از بارز ترين ويژگي هاي رفتاري افراد با اين تيپ شخصيتي مي توان به مواردي از قبيل خوش رويي ، شورو اشتياق زياد ، خلاقيت ، کنجکاوي ، ايده پردازي و ارائه ايده هاي جديد ، نو آوري ، اهميت به رشد و پيشرفت ديگران اشاره کرد. افراد با تيپ شخصيتي ENFP از ارائه مشاوره  به ديگران بسيار لذت مي برند و از کمک به  حل و فصل اختلافات و افزايش اثربخشي در سازمان ها لذت مي برند . در عين حال به

     شدت به  استقلال کاري خود اهميت مي دهند و در تصميم گيريهاي خود به اندازه لازم  انعطاف پذير هستند. افراد      با تيپ شخصيتي ENFP به دليل ويژگي هاي ذکر شده مي توانند گزينه هاي بسيار مناسبي براي احراز پست                 سازمانی مديريت منابع انساني محسوب شوند.

 • تيپ شخصيتي INFP : از بارز ترين ويژگي هاي رفتاري افراد با اين تيپ شخصيتي مي توان به مواردي از قبيل آرمان گرايي ، فداکاري ، کنجکاوي ، انعطاف پذيري ، متعهد و توانايي زياد در تاثير گذاري بر ديگران و متقاعد کردن آن ها اشاره کرد. افراد با تيپ شخصيتي INFP از کمک کردن به افراد ديگر بسيار لذت مي برند و به همين دليل  اين افراد  در واحدهاي بهسازي و توسعه نيروي انساني عملکرد بسيار خوبي از خود نشان خواهند داد.

 • تيپ شخصيتي ENTJ: از بارز ترين ويژگي هاي رفتاري افراد با اين تيپ شخصيتي مي توان به مواردي از قبيل منطق گرايي ، کمک به ديگران ، نتيجه گرايي و آينده نگري اشاره کرد. افراد با تيپ شخصيتي ENTJ از موقعيت هاي شغلي مقتدر و راهبر استقبال مي کنند . اين افراد در امر برنامه ريزي تبحر خاصي دارند و در روند متقاعد کردن ديگران مهارت بالايي دارند. افراد با تيپ شخصيتي ENTJ به دليل ويژگي هاي ذکر شده مي توانند گزينه هاي بسيار مناسبي براي احراز پست سازماني مديريت منابع انساني محسوب شوند.

 • تيپ شخصيتي ENTP: از بارز ترين ويژگي هاي رفتاري افراد با اين تيپ شخصيتي مي توان به مواردي از قبيل عمل گرايي ، ابتکار و خلاقيت ، نوآوري ، سخنوري اشاره کرد ، همچنين اين افراد تبحر خاصي در متقاعد کردن ديگران دارند و از قدرت درک بالايي برخوردار هستند. افراد با تيپ شخصيتي ENTP تبحر خاصي در ارائه و اجراي روش هاي جديد در سيستم هاي مختلف دارند. افراد با تيپ شخصيتي ENTP به دليل ويژگي هاي ذکر شده مي توانند گزينه هاي بسيار مناسبي براي احراز پست سازماني مديريت منابع انساني محسوب شوند.


فرصت هاي شغلي و بازار کار مديريت منابع انساني چگونه است ؟
با توجه به تاثيرات و نتايج قابل توجه برخورداري از مديريت منابع انساني متخصص ، متبحر و متعهد در سازمان ها و ارگان ها و باز با توجه به افزايش ميزان آگاهي صاحبان صنايع و مشاغل ، مديران ارشد سازمان هاي دولتي و خصوصي نسبت به مزاياي برخورداري از مديريت منابع انساني در سال هاي اخير فرصت هاي شغلي متعدد و متنوعي براي مديران منابع انساني به وجود آمده است . همچنين با توجه به نقش مهم و کليدي مديران منابع انساني در سازمان ها ، ارگان ها ، شرکت هاي دولتي و خصوصي و افزايش چشمگير راندمان کاري اين مراکز به واسطه خدمات مديران منابع انساني شاغلان اين حوزه از حقوق و مزاياي مطلوبي برخوردار خواهند بود . 
با توجه فرصت هاي شغلي موجود در حوزه مديريت منابع انساني شرکت در اين دوره آموزشي و کسب مدرک مديريت منابع انساني به کليه متقاضيان ورود به بازار کار توصيه مي شود . همچنين شاغلاني که به واسطه شرايط شغلي و مسئوليت هاي حرفه اي خود با جمع کثيري از پرسنل در ارتباط هستند نيز مي توانند با شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت منابع انساني و کسب مدرک مديريت منابع انساني معتبر براي افزايش کيفيت عملکرد خود و ارتقاي موقعيت شغلي خود اقدام نمايند . 

مدرک مدیریت منابع انسانی از طرف وزارت علوم و تحقیقات و فناوری اعطا می گردد

 

چرا دوره هاي آموزش مديريت منابع انساني موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان ؟

در پاسخ دادن به پرسش چرا دوره هاي آموزشي مديريت منابع انساني مي توان به مزايا و منافع اين دوره هاي آموزشي ، دانش و تخصصي که فراگيران به واسطه شرکت در اين دوره آموزشي کسب مي کنند و همچنين فرصت هاي شغلي و موقعيت هاي موجود و همچنين حقوق و مزاياي مطلوب اين پست سازماني اشاره کرد . اما در پاسخ به پرسش چرا دوره آموزشي مديريت منابع انساني موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان مي توان به موارد زير اشاره کرد:

 • موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان به واسطه کسب کليه مجوزهاي مورد نياز مجاز به صدور مدرک مديريت منابع انساني است و فراگيران در پايان دوره علاوه بر کسب دانش ، توانايي ، مهارت و قابليت هاي مورد نياز براي ورود و فعاليت در اين حوزه موفق به اخذ مدرک مديريت منابع انساني معتبر از  سوي اين مرکز نيز خواهند شد.
 • دوره هاي آموزش مديريت منابع انساني موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان به واسطه همکاري با اساتيد برتر و به نام حوزه مديريت منابع انساني در مقايسه با ساير دوره هاي آموزشي از سطح علمي و کيفيت بسيار مطلوبي برخوردار است.
 • موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان با اخذ کليه مجوزهاي مورد نياز از سوي سازمان ها و مراکز ذيصلاح به صورت کاملا رسمي و قانوني اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت منابع انساني کرده است.
 • با توجه به اين که کليه مدارک صادر شده از سوي موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان مورد تائيد مستقيم وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري کشور مي باشد و مدرک مديريت منابع انساني نيز از اين قاعده مستثني نمي باشد مدرک مديريت منابع انساني اعطا شده به فراگيران از درجه اعتبار بسيار بالايي برخوردار است که مي تواند منجر به افزايش شانس فراگيران براي ورود به بازار کار اين حوزه شود.

متقاضيان شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت منابع انساني مي توانند با مشاوران آنلاين موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان تماس حاصل نمايند و در اسرع وقت  از شرايط ثبت نام ، هزينه هاي دوره هاي آموزشي ، نحوه برگزاري دوره مديريت منابع انساني ، نحوه برگزاري آزمون ها و درنهايت نحوه اخذ مدرک مديريت منابع انساني و ميزان اعتبار و مزاياي اخذ مدرک مديريت منابع انساني اين مرکز آگاه شوند.

 

همین حالا در دوره مدیریت منابع انسانی شرکت کنید

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

فصل اول    

 • آشنایی با مدیریت منابع انسانی   
 • تاریخچه ی مدیریت منابع انسانی   
 • آشنایی با مدیریت  
 • آشنایی با مدیریت منابع انسانی   
 • تکامل مدیریت منابع انسانی   
 • اهداف مديريت منابع انساني    
 • وظایف مدیریت منابع انسانی   
 • نقش های مدیریت منابع انسانی  
 • مدیر منابع انسانی کیست؟   
 • ممتاز ترین ویژگی مدیران منابع انسانی   
 • مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان    
 • ویژگی فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی   
 • مدیریت منابع انسانی در قالب یک سیستم   
 • سیستم اطلاعات منابع انسانی   
 • توسعة مفهوم مديريت منابع انساني   

فصل دوم   

 • برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني    
 • و اهداف استراتژيك سازمان    
 • ارزيابي و مديريت عملكرد 
 • ارتقاء فرهنگ سازماني   
 • پيوند ميان برنامه ريزي استراتژيك و منابع انساني    
 • برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني   
 • موانع موجود    
 • الگوهاي استراتژيك منابع انساني    
 • عناصر الگوي برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني   
 • مفهوم‌ طرح‌ريزي‌ استراتژيك‌ منابع‌ انساني‌  
 • مزاياي‌ طرح‌ريزي‌ استراتژيك‌   
 • انواع‌ مدلها    
 • پيوند استراتژي منابع انساني با استراتژيهاي كلي و كلان سازمان   
 • برنامه ريزي استراتژيک در بخش دولتي    

فصل سوم    

 • تاثیر فناوری اطلاعات برمدیریت منابع انسانی       
 • فناوری اطلاعات    
 • مدیریت منابع انسانی    
 • عملکردها ی مدیریت منابع انسانی    
 • آشنایی با نقش ها    
 • سیر تحول مدیریت منابع انسانی    
 • تاریخچه پیدایش و تحول فناوری اطلاعات    
 • جایگاه فناوری اطلاعات در تکامل و پیشرفت کشورها    
 • نقش فناوری اطلاعات در عملکردها (وظایف)ی مدیریت منابع انسانی    
 • نقش های فناوری اطلاعات در هر یک از عملکردهای مدیریت منابع انسانی:    
 • محیط و نقش در حال تغییر مدیریت منابع انسانی    
 • اثر فناوري اطلاعات و ارتباطات بر سازمان    
 • تغيير در مديريت اطلاعات و بهره برداري از دانش    
 • تاثير فناوري اطلاعات بر سلسله مراتب سازماني    
 • تاثيرات فناوري اطلاعات بر ايجاد واحدهاي ويژه    
 • تاثير فناوري اطلاعات بر تمركز قدرت يا اختيار    
 • تاثير فناوري اطلاعات بر محتواي شغل :    
 • تاثير فناوري اطلاعات بر آموزش :    
 • تاثير فناوري اطلاعات بر جابجايي شغلي :    
 • تاثير فناوري اطلاعات بر رضايت شغلي :    
 • تاثير فناوري اطلاعات بر تشويش اطلاعاتي :    
 • تاثير فناوري اطلاعات بر ايمني و سلامت :    
 • چك ليست اولويت بندي اعمال فناوري اطلاعات بر نيروي انساني در سازمان    
 • مديريت استراتژيك نيروي انساني    

فصل چهارم    

 • نقش شايستگي ها در    
 • مديريت منابع انساني    
 • تعريف شايستگي    
 • تاريخچه شايستگي ها    
 • سطوح شايستگي    
 • ابعاد شايستگي    
 • رويكردهاي مطرح شده نسبت به شايستگي ها    
 • رويكرد استانداردها    
 • رويكرد اقتضايي (موقعيتي)    
 • الگوهاي شايستگي    
 • ويژگيهاي مدل شايستگي    
 • انواع الگوهاي شايستگي    
 • برنامه ريزي منابع انساني    
 • مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی    
 • فرایند کارمندیابی    
 • انتخاب و استخدام    
 • آموزش    
 • ارزيابي و مديريت عملكرد    
 • تعيين و توزيع پاداش كاركنان    
 • توسعه و رشد    
 • برنامه ريزي شغلي، جانشين پروري و انتصاب    

فصل پنجم    

 • نقش آموزش بر مدیریت منابع انسانی    
 • تاريخچه ظهور بحث بهره وري در مدیریت انسانی    
 • تعاريف و مفاهيم بهره وري در مدیریت منابع انسانی    
 • هفت «C» بهره وري    
 • عوامل مؤثر بر بهره وری مدیریت منابع انسانی    
 • تاریخچه آموزش کارکنان    
 • مفهوم آموزش    
 • اهداف آموزش نيروي انساني    
 • اهمیت آموزش    
 • فواید و مزاياي آموزش نیروی انسانی    
 • انواع آموزش    
 • فرآیند آموزش    
 • برنامه های عمده آموزش بهره وری    
 • ویژگی های لازم جهت کارایی آموزش    
 • مهم ترین زمینه های آموزش در ارتقاء بهره وری    
 • رابطه  بین آموزش و بهره وری    
 • نقش آموزش نیروی انسانی بر بهره وری    

فصل ششم    

 • مدیریت منابع انسانی در    
 • سازمان های کوچک    
 • آسيب‌شناسي مديريت منابع انساني در شركتهاي كوچك    
 • موسسات کارآفريني کوچک در اقتصادهاي پيشرفته    
 • فرهنگ موسسات كارآفريني كوچك    
 • الف - موسسات كارآفريني كوچك و اتحاديه هاي تجاري    
 • ب- اندازه سازمان به عنوان عاملي در محدود كردن تغيير    
 • پ - آموزش و فراگيري    
 • ت - پذيرش اندك شيوه هاي جديد استخدامي    
 • ث - رفاه كاركنان    
 • جایگاه برنامه‌ریزی بلند مدت منابع انسانی در شرکتهای کوچک و متوسط    

فصل هفتم    

 • مدیریت منابع انسانی در شرایط جهانی شدن        
 • نقش درحال تغییر منابع انسانی    
 • چالشهای سازمانها در فرایند جهانی شدن    
 • چالشهای منابع انسانی در عرصه جهانی شدن    
 • جهانی شدن و پیامدهای آن بر سازمان‌ها    
 • مشوق‌های جبرانی    
 • عملکرد قابل تغییر منابع انسانی    
 • مدیریت منابع انسانی در لیتوانی    
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان