مدیریت کسب و کار EDBA اجرایی

دوره EDBA


طبقه بندی های تاریخی نظریه های سازمان و مدیریت در شروع سال های قرن بیستم، در مبحث مدیریت و سازمان،طرح های آنها آغاز گردید.این فرآیند به این شکل آغاز شد که در ابتدا وبر نظریه بوروکراسی را بیان کرد و بعد از آن تیلور و فایول نظریه ی مدیریت علمی و اداری را مطرح کردند. سپس در دهه 30 نهضت روابط انسانی و مدیریت رفتار صورت گرفت و در آخر نظریه سیستمی و اقتضایی وارد عرصه شد و در حال حاضر این نظریه،تفکر برتر در مدیریت و سازمان ها می باشد.در مبحث دیدگاه تاریخی به موضوع سازمان و مدیریت، افزون بر مطرح کردن م...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

طبقه بندی های تاریخی نظریه های سازمان و مدیریت
در شروع سال های قرن بیستم، در مبحث مدیریت و سازمان،طرح های آنها آغاز گردید.این فرآیند به این شکل آغاز شد که در ابتدا وبر نظریه بوروکراسی را بیان کرد و بعد از آن تیلور و فایول نظریه ی مدیریت علمی و اداری را مطرح کردند. سپس در دهه 30 نهضت روابط انسانی و مدیریت رفتار صورت گرفت و در آخر نظریه سیستمی و اقتضایی وارد عرصه شد و در حال حاضر این نظریه،تفکر برتر در مدیریت و سازمان ها می باشد.در مبحث دیدگاه تاریخی به موضوع سازمان و مدیریت، افزون بر مطرح کردن مسیر تغییر و تحولات مدیریت، مکتب های گوناگون و نظریه های اختصاصی هر مکتب بیان و ارزیابی های تاریخی و مبحثی نیز مطرح می گردد. به همین جهت تعداد کثیری از گردآورندگان این دسته از طبقه را در نظر می گیرند و با این دیدگاه تقسیم بندی های زیادی صورت گرفت که عمدتا دارای سه مکتب اصلی: مدیریت علمی، مدیریت روابط انسانی و مدیریت سیستم‌ها در همه ی آنها در نظر گرفته می شود.
هارولد کونتز در دسته بندی ابتدایی خود شش مکتب زیر را در نظر گرفت:
1-    مکتب فرآیندی یا وظیفه اجتماعی
2-    مکتب تجربی مدیریت
3-    مکتب رفتار انسانی در مدیریت
4-    مکتب نظام اجتماعی در مدیریت
5-    مکتب نظریه تصمیم گیری
6-    مکتب کمی و مقداری مدیریت
و پس از 19 سال آن را به یازده دسته افزایش داد که به دلیل درهم شدن طبقات و با جزئیات شدن آنها زیاد مورد استقبال قرار نگرفت.

تعاریف مدیریت
مدیریت تعاریف مختلفی دارد که هر یک از نظریه پردازان برای آن تعریف کرده اند.
هربرت سایمون: مهم ترین مسئولیت یک مدیر را مدیریت دانسته است . از دیدگاه او مدیریت روند تصمیم گیری در امور می باشد.
مری پارکر فالت: از نظر او مدیریت به معنای انجام دادن امور بوسیله ی دیگران می باشد که تاکید برنقش دیگران و پذیرش هدف از طرف آنها نیز دارد.
کونتز: او مدیریت را به معنای روند برنامه ریزی و بررسی امور در محیطی که در آن افراد به شکل گروهی برای رسیدن به اهداف انتخاب شده اند.
به طور کلی مدیریت به معنی به کارگیری اثرگذار و کارآزموده و با تدبیر نیروی انسانی و منابع مادی برای برنامه ریزی ساماندهی شده از امکانات و منابع، به منظور راهنمایی و بررسی برای رسیدن به اهداف سازمانی براساس نظام ارزشی مورد قبول می باشد.اغلب مدیران افرادی با تخصص در عرصه ی کسب و کار سازمان و یا شرکت می باشد که فعالیت هایی مانند مدیریت،بررسی و هدایت از دیگر افراد سازمان را انجام می دهند.

مدیریت کسب و کار EDBA اجرایی
در واقع مجموعه مدیریت اجرایی به مقصود پرورش و با هدف تعلیم مديراني کاردان و توانا که قابلیت افزایش مداوم بهره جویی  سازماني را داشته باشند برنامه ریزی شده است و در جمع انتخاب های فعلی براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد قرار گرفته است. اين مجموعه 3 گرايش«مديريت اجرايي» ، « DBA » و «مديريت شهري» را دارا می باشد که فرق بین این گرایش ها را می توان در نگرش هر کدام از آنها در موفقیت سازمان دانست.با چشم پوشی از گرايش «مديريت شهري» که باید 5 سال سابقه کار مدیریتی داشته باشند و با هدف افزایش سطح آموزش بالاتر براي مديران فعلی تشکیل شده است.دو گرایش دیگر تفاوت آنها در شیوه ی كمي و كيفي آنها به موضوعات بزرگ مديريتي در سازمانها می باشد.
مدیریت ارشد کسب و کار دانش پذیران را در مقاطع کارشناسی رشته های فنی به سوی خود می کشاند و با اصرار بر موضوعات كمي در مقطع كارشناسي ارشد تلاش بر آن دارد تا راه حل های جدید برای ترکیب بازاريابي بين الملل ، تجارت الكترونيك و شیوه های رو به پیشرفت کسب و کار برای افزایش سطح سازمان ارائه می نمايد. مديريت اجرايي با نگرش کیفی و با به کارگیری ابزارهاي مالي و اقتصادي، سيستم هاي اطلاعات مديريت و توسعه نوآوري ، تلاش بر آن دارد تا سازمان را در مسیر رسیدن به اهداف خود یاری کند.
به وجود آمدن رشته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و DBA یکی از عرصه های برجسته گسترش و آموزش مدیریت در کشور های گوناگون دنیا می باشد.رشته ی مدیریت به سرعت در ابتدا در آمریکا و کشورهای صنعتی و بعد از آن در کشورهای در حال توسعه در حال گسترش می باشد.مدیریت اجرایی(E DBA) برای آموزش و ‌پرورش مدیران کاردان و کارآزموده برای مدیریت و اداره ی سازمان های اقتصادی- اجتماعی، تولیدی و خدماتی برنامه ریزی و طراحی شده است.

اهداف مدیریت کسب و کار EDBA اجرایی
به طور کلی هدف از این دوره رشد و پرورش افرادی می باشد که قابلیت انجام وظیفه های زیر را دارا باشند:
1-    اداره و رهبری اثرگذار و فعال سازمان یا یک قسمت تخصصی اعم از قسمت های اطلاعات و مالی،تولیدی، بازاریابی و فروش.
2-    انجام خدمات مشاوره و مطالعاتی در عرصه های نامبرده شده به مدیران سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی.
3-    کارآفرینی با شیوه ی تشکیل یک سازمان جدید و یا به وجود آوردن یک فعالیت جدید در داخل سازمان.
4-    ارائه  ی فعالیت‌های آموزشی و تحقیقاتی در دانشگاه‌ها و سازمان‌های پژوهشی،ارائه ی خدماتی برای سمینارها و برپایی دوره‌های آموزشی در شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی

تفاوت رشته DBA و مدیریت کسب و کار EDBA اجرایی
سوال مهمی که برای تمام دانشپذیران مطرح است تفاوت مدیریت اجرایی و DBA می باشد.برای پاسخگویی با این سوال در ابتدا به بیان فلسفه رشته DBA می پردازیم.به طور کلی هدف از DBA یادگیری توانایی لازم در جهت ایجاد یک فعالیت اقتصادی به افرادی که در یک صنعت و یا یک رشته تحصیلی مهارت و تخصص لازم را داشته باشند.برای مثال افرادی که در رشته مهندسی عمران تحصیل کرده و قصد ایجاد شرکت و فعالیت اقتصادی برای خود دارند،مشغول به تحصیل در رشته می شوند که با تحصیل در این رشته توانایی و مهارت مورد نیاز خود را مانند: روشهای جذب و استخدام نیروی انسانی ، نحوه جذب سرمایه، نحوه ثبت شرکت، ، روشهای بازاریابی و تبلیغات را فرا می گیرند. از همین رو افرادی که مشغول به تحصیل در این رشته هستند می بایستی خلقیات و آمادگی به منظور انجام کارهای مدیریتی و اجرایی، گفت وگو ، مهارتهای ارتباطی و همچنین تصمیم گیری سریع در هنگام شرایط بحرانی را داشته باشد.
مدیریت اجرایی (Executive DBA) برای افرادی است که در یک سازمان وظیفه اجرایی دارند و یا سالها تجربه مدیریتی دارند و قصد دارند که به فعالیت در در یک دوره کاربردی و فشرده در سطح های بالاتر از مدیریت مشغول شوند.بنابراین تفاوت اصلی این دو رشته در کمتر بودن تعداد دروس و گرایش های مدیریت اجرایی بازمیگردد.تفاوت دیگر آنها در سابقه بودن یادگیرندگان رشته مدیریت اجرایی می باشد.به هر حال صحبت درباره مدیریت اجرایی بسیار گسترده و پیچیده است و برای دانستن آن می توان در دوره های موسسه آموزش عالی فن پردازان شرکت کرد. موسسه آموزش عالی فن پردازان همواره در تلاش است تا در جهت استانداردهای جهانی آموزشی گام بردارد. این موسسه در راستای آموزش مدیران و علاقه مندان به حوزه مدیرت اقدام به ارائه دوره مدیریت اجرایی نموده است. 


اهداف دوره مدیریت کسب و کار EDBA اجرایی
•    آشنایی با نظریه های مدیریتی
•    تعاریف مدیریت
•    آشنایی با مدیریت اجرایی
•    اهداف مدیریت اجرایی
•    تفاوت رشته DBA و مدیریت اجرایی

مخاطبینی که می توانند از این دوره استفاده کنند شامل موارد زیر است:
•    مدیر تولید
•    مدیر فروش
•    مدیر مالی
•    مدیر عاملان
•    دانشجویان رشته های مرتبط
•    کلیه علاقه مندان به این حوزه
 

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

کتاب اول: 

فصل اول    

 • تئوری سازمان و مدیریت و اصول مدیریت    
 • مدیریت    
 • سطوح مدیریت    
 • نقش های مدیریت    
 • نقش های اطلاعاتی    
 • کارآیی و اثر بخشی    
 • وظایف مدیران    
 • انگيزش    
 • نظریه های محتوایی انگیزش    
 • انگیزش در عمل    
 • الگوی اقتضایی انگیزش    
 • رهبری    
 • رابطه رهبری و مدیریت    
 • ویژگیهای رهبر    
 • عمده صفات رهبری    
 • سبک رهبری    
 • سبکهای عمده رهبری    
 • شبکه مدیریت    
 • سبک های عمده شبکه مدیریت    
 • ارتباطات    
 • ارتباطات چیست؟    
 • فرآیند ارتباط    
 • موانع ارتباطی    
 • نقش ادراک در ارتباطات    
 • ارتباطات در سازمان    
 • ارتباطات عمودی در سازمان    
 • الگوهای ارتباط غیرررسمی    
 • تجزیه و تحلیل تعاملی یا مراودهای    

فصل دوم    

 • مدیریت مالی و اقتصاد مدیریت      
 • تعریف مدیریت مالی    
 • هدف مدیریت مالی   
 • نقش مدیر مالی    
 • مدیریت اقتصادی    
 • ارتباط اقتصاد مديريت با نظريه اقتصادي:    
 • ارتباط اقتصاد مديريت با رشته هاي کاربردي مديريت بازرگاني    
 • تئوري يا نظريه بنگاه    
 • انواع بنگاه ها و واحدهاي اقتصادي    
 • دليل وجود بنگاه ها و عملکرد آنها    
 • محدوديت هاي نظريه بنگاه    
 • بهينه يابي مقيد  
 • وضعيت بنگاه ها در ايران    
 • نقش بنگاههاي اقتصادي کوچک در توسعه اقتصادي    
 • نظريه هاي سود    
 • نقش بنگاههاي اقتصادي در جامعه    
 • قيود دولتي (به عنوان نماينده جامعه )جهت بنگاهها اقتصادي    

فصل سوم    

 • مدیریت تکنولوژی و نوآوری    
 • تکنولوژی محوری    
 • كاربرد تكنولوژي و فنآوری اطلاعات در سازمان    
 • انتقال تكنولوژي و فنآوری اطلاعات    
 • فرآيند انتخاب و كسب تكنولوژي و فنآوری اطلاعات    
 • انطباق، كاربرد و جذب تكنولوژي و فنآوری اطلاعات    
 • توسعه و انتشار تكنولوژي و فنآوری اطلاعات    
 • تعریف و مفهوم نوآوری    
 • انواع نوآوري    
 • انواع نوآوري از ديدگاه سازمان و به صورت كاربردي    
 • اصول نوآوري    
 • عوامل موثر در افزايش نوآوری    
 • ضرورت واهميت  نوآوري در سازمان    
 • موانع خلاقيت ونوآوري سازماني    

فصل چهارم    

 • مدیریت منابع انسانی    
 • ماهیت مدیریت منابع انسانی    
 • وظایف مدیریت منابع انسانی    
 • مراحل بر نامه¬ریزی نیروی انسانی    
 • مرحله اول: مطالعه و بررسی اهداف و استراتژی های سازمان    
 • مرحله دوم. برآورد نیروی انسانی مورد نیاز    
 • مرحله سوم. برآورد عرضه نیروی انسانی    
 • مرحله چهارم. مقایسه عرضه وتقاضا    
 • جايگزين هاي كارمنديابي    
 • عوامل مؤثر بر انتخاب روش هاي كارمندیابی    
 • روش های کارمند یابی    
 • آموزش    
 • آموزش ضمن خدمت    
 • دلایل نیاز به آموزش کارکنان:    
 • اهداف آموزش    
 • مزایای آموزش    

فصل پنجم    

 • سیستم‌های اطلاعات مدیریت    
 • تعریف و مفهوم سیستم های اطلاعاتی    
 • تاریخچه ی سیستم های اطلاعاتی    
 • رویکرد  استفاده از  سيستم‌هاي اطلاعاتی    
 • انواع سيستم‌هاي اطلاعاتی    
 • سيستم‌هاي پردازش عملیات    
 • سيستم‌هاي پشتيبان تصميم‌گيري    
 • سیستم هاي اطلاعاتی پشتیبانی گروه کاري    
 • سيستم‌هاي خبره    
 • عناصر تأثيرگذار بر سيستم‌هاي اطلاعاتی    
 • چرخه حیات سیستم هاي اطلاعاتی    
 • عوامل موثر بر موفقيت سيستم های اطلاعاتي   
 • موانع استقرار سيستم های اطلاعاتی در سازمان    

فصل ششم    

 • مدیریت تولید و عملیات    
 • مفهوم مدیریت تولید و عملیات    
 • ارزیابی های تاریخی از مدیریت تولید و عملیات    
 • مفهوم تولید    
 • سیستم تولید    
 • طبقه بندی سیستم های تولید    
 • تولید کار فروشگاهی    
 • تولید مجموعه ای    
 • تولید انبوه    
 • تولید پیوسته    
 • مدیریت تولید    
 • اهداف مربوط به مدیریت تولید    
 • سیستم عملیاتی    
 • مفهوم عملیات    
 • تمایز میان عمیات های تولید و عملیات های خدماتی    
 • مدیریت عملیاتها    
 • اهداف مربوط به مدیریت عملیات ها    
 • مدیریت عمیات های جهانی    
 • رویه ی مربوط به مدیریت تولید و عملیات    

کتاب دوم :

فصل اول    

 • مدیریت بازاریابی    
 • مفهوم بازاریابی    
 • ارزش بازاریابی    
 • تفاوت بازاریابی با فروش    
 • سیر تکاملی مفهوم بازاریابی    
 • بازاریابی پست مدرن    
 • نگاهي بر ويژگيهاي مدرنيسم و پست مدرنيسم در بازاريابي    
 • ريشه های فكري بازاريابي پست مدرن    
 • مصرف كننده مدرن و پست مدرن    
 • خصوصيات مصرف كننده پست مدرن را ميتوان در اين موارد خلاصه كرد:    
 • آميخته بازاريابي و پست مدرنيسم    
 • چالشهاي فلسفي بازاريابي مدرن    
 • ابعاد بازاریابی    
 • فرایند بازاریابی    
 • الگوها و دیدگاههای مختلف فرایند بازاریابی    
 • برنامهریزی بازاریابی    
 • لزوم برنامه ریزی بازاریابی: چرا برنامه‌ریزى در بازاریابی لازم است    
 • شیوه‌هاى برنامه‌ریزى در بازاریابی    
 • مراحل فرایند برنامه بازاریابی    
 • الگوها و دیدگاههای مختلف فرایند برنامه ریزی بازاریابی    

فصل دوم    

 • استراتژیهای بازاریابی    
 • بازاریابی و نقش آن در استراتژی    
 • استراتژی بازاریابی    
 • تحلیل استراتژیک    
 • مدل STP    
 • برنامهریزی استراتژیک بازاریابی    
 • تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژیهای بازاریابی    
 • استراتژیهای  بازاریابی در شرایط رکود اقتصادی    
 • تدوین برنامه بازاریابی    
 • اجرای استراتژیهای بازاریابی    
 • عوامل موثر بر توان اجرای استراتژی    
 • تدوین استراتژی بازاریابی    
 • هماهنگ کردن استراتژی بازاریابی با دیگر استراتژیها و منابع شرکت    
 • آماده سازی مبانی استراتژیهای بازاریابی: فرایند موقعیت یابی    
 • گونه های اصلی استراتژی بازاریابی    
 • استراتژیهای رشد آنسوف    
 • استراتژیهای بازاریابی مایکل پورتر    
 • استراتژي‌هاي بازاريابي در چرخه عمر محصول    
 • طراحی استراتژیهای بازاریابی شرکت برای موقعیتهای خاص    
 • چالشهای استراتژی بازاریابی    
 • راهكارهايي براي افزايش اثربخشي اجراي استراتژيهاي بازاريابي    
 • مدیریت استراتژیک بازار    
 • مدیریت استراتژیک بازار-اهداف    

فصل سوم    

 • تکنیکهای بازاریابی نوین    
 • بازاریابی اخلاقی    
 • مسئولیت اجتماعی    
 • تاثیر مسئوليت اجتماعي بر موفقیت سازمانها    
 • - افزايش مشروعيت سازمان و اقدامات آن    
 • - التزام اخلاقي در توجه به اهميت ذينفعان    
 • شیوههای ارتقاء تعهد سازمانها نسبت به انجام مسئوليت اجتماعي    
 • - آموزش مديران    
 • موافقان و مخالفان  مسئولیت اجتماعی    
 • موانع اجرای مسئولیت اجتماعی سازمان    
 • بازاریابی پارتیزانی    
 • اصول اساسی بازاریابی پارتیزانی    
 • بازاریابی پارتیزانی و ابزار آن در ارتباطات بازاریابی    
 • نقش خلاقیت در بازاریابی پارتیزانی    
 • استراتژاتژیهای بازاریابی پارتیزانی    
 • چهارمسئله اساسی در استراتژی فروش    
 • بازاریابی مستقیم    
 • ضرورت استفاده از بازاریابی مستقیم    
 • رشد بازاریابی مستقیم    
 • مزایایی بازاریابی مستقیم    
 • شیوههای بازاریابی مستقیم    
 • قوتها وضعفهای بازاریابی مستقیم    
 • مسائل عمومی و اخلاقی در استفاده از بازاریابی مستقیم    
 • انواع بازاریابی تلفنی    
 • بازاریابی شرکت به شرکت    
 • بازاریابی مصرفی    
 • بازاریابی تلفنی به روش درونی    
 • بازاریابی تلفنی به روش بیرونی    
 • تفاوت بازاریابی تلفنی با فروش تلفنی    
 • بازاریابی اینترنتی    
 • آميخته بازاريابي و تاثير اينترنت    
 • مهارتهای الزامی بازاریابی اینترنتی    
 • مدل ارتباط بازاریابی سنتی و اینترنتی    
 • مزایا بازاریابی اینترنتی    
 • معایب بازاریابی اینترنتی    
 • روشهای اجرایی بازاریابی دهان به دهان    
 • عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی بازاریابی دهان به دهان    
 • بازاریابی ویروسی    
 • دلیل محبوبیت بازاریابی ویروسی    
 • کارهای شرکتها برای ایجاد انگیزه در مشتریان    
 • انواع بازاريابي ويروسي    
 • مشکلات بازاريابي ويروسي    
 • برخی راهکارهای غلبه بر مشکلات بازاریابی ویروسی    
 • بازاريابي محتوا    
 • تفاوت بين تبليغات و بازاريابي محتوايي    
 • بازاريابي حسي    
 • ويژگي بازاريابي حسي    
 • مزاياي بازاريابي حسي    
 • عملكرد بازاريابي حسي    
 • اجراي موفق بازاريابي حسي    

فصل چهارم    

 • آمیخته بازاریابی(P)    
 • آمیخته بازاریابی    
 • عوامل نوین در آمیخته بازاریابی    
 • عناصر آمیخته بازاریابی    
 • محصول    
 • اجزاء و عناصر محصول    
 • آمیخته محصول    
 • تعیین کنندگان آمیزه محصول    
 • دلایل شکست بعضی از محصولات    
 • محصول جدید    
 • توسعه محصول جدید    
 • عوامل کلیدی موفقیت در توسعه محصول جدید    
 • دلایل عمده توجه روزافزون به مقوله توسعه محصول جدید    
 • فرایند توسعه محصول جدید    
 • راهبردهایی برای بهبود فرایند توسعه محصول جدید    
 • مراحل اصلی ایجاد و عرضه محصولات جدید    
 • طراحی محصول جدید    
 • رویکردهای توسعه محصول جدید    
 • سرعت پذیرش محصول جدید    
 • مراحل فرایند پذیرش    
 • ريسك توسعه محصول جديد    
 • نوآوری و توسعه محصول جدید    
 • قیمت    
 • اهمیت قیمت گذاری    
 • اهداف قیمت گذاری    
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان