مدیریت برنامه ریزی تحصیلی

دوره مدیریت برنامه ریزی تحصیلی


دوره آموزشی مدیریت برنامه ریزی تحصیلی تعریف روانشناسی تربیتی روان‌شناسی تربیتی، علمی است كه به هستی و چگونگی یادگیری، متدهای آموزشی، سنجش و ارزشیابی آموخته‌های یادگیرندگان می‌پردازد. می‌توان بیان كرد این علم با استفاده معلومات حاصل از موضوعات و میدان‌های مورد مطالعه علوم دیگر، معلومات دیگری به وجود می‌آورد كه در زمینه آموزش و مسائل آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. موسسه آموزش عالی فن پردازان در راستای آموزش استادان و مدیران و علاقه مندان به حوزه مدیریت برنامه ر...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

دوره آموزشی مدیریت برنامه ریزی تحصیلی

تعریف روانشناسی تربیتی
روان‌شناسی تربیتی، علمی است كه به هستی و چگونگی یادگیری، متدهای آموزشی، سنجش و ارزشیابی آموخته‌های یادگیرندگان می‌پردازد. می‌توان بیان كرد این علم با استفاده معلومات حاصل از موضوعات و میدان‌های مورد مطالعه علوم دیگر، معلومات دیگری به وجود می‌آورد كه در زمینه آموزش و مسائل آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

موسسه آموزش عالی فن پردازان در راستای آموزش استادان و مدیران و علاقه مندان به حوزه مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی اقدام به ارائه دوره ی آموزشی مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی نموده است. دوره موجود روش¬ها و تکنیک¬های نوین برنامه ریزی و مدیریت را به صورت کاملا علمی مورد بررسی قرار می¬دهد و شما را در یادگیری برنامه ریزی و مشاوره یاری می کند. ضمنا دانشپذیران با گذراندن این دوره آموزشی امکان اخذ مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی دارای مهر وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دارا می باشند.

مدیریت برنامه ریزی آموزشی
ضرورت و اهمیت این رشته تحصیلی با نگاهی ژرف به نیازهای مملکتی در زمینه کمبود مدیران و برنامه ریزان آموزشی متعهد در مقاطع مختلف تحصیلی مشخص می شود. باتوجه مختصر به سطوح مختلف آموزش و پرورش، کمبود مدیران آموزشی متخصص روشن می شود که تربیت اینگونه افراد را لازم می باشد. قدرت تشخیص مسائل و تصمیم گیری برای حل مسائل و مشکلات آموزشی، مدیران آموزشی باید ویژگی های زیر را دارا باشند:
•    روابط انسانی
•    نحوه برنامه ریزی
•    اصول مدیریت آموزشی

برنامه ریزی آموزشی مفهومی منطقی و عملی برای حل مسائل آموزشی می باشد.برنامه ریزی راهبردی در حال حاضر به عنوان رویکردی موفق شناخته شده است. از موارد ضروری که باید طراحان و برنامه ریزان آموزشی به آن توجه کنند نقش برنامه ریزی آموزشی در توسعه م و الگوهای گوناگون می باشد. در علوم تربيتي، برنامه ريزي آموزشي در مفهوم جدید شاخه ای از این علم محسوب می شود.در چند دهه ی اخیر این شاخه از علم جدید کاربرد گسترده ایی در آموزش و پرورش یافته ؛ به گونه ایی که جزء جدایی ناپذیر و لازم از مديريت آموزشي و پرورش می باشد.

دوره آموزشی مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی 
برنامه ریزی ابزاری است برای فعالیت‌های منظم انسانی در رسیدن به اهداف و مقاصد مشخص، به عبارت دیگر برنامه دستیابی به اهداف و جهت گیری مستدل برای فعالیت‌ها می باشد.برای این کار نیاز به جمع آوری نیازها، شرایط و امکانات، منابع و همچنین موانع و محدودیت‌ها با اطلاعات جامع و دقیق می باشد. اهداف برنامه ریزی با پیش‌بینی مناسب‌‌‌ترین و مؤثرترین راهبردها تحقق می یابد. مدیر یعنی ، در یک موقعیت سازمان یافته مدیریت امور برای هماهنگی و هدایت فعالیت ها در جهت اهداف معین فعالیت کند.

برنامه درسی
یک برنامه ریزی است شامل سامان دهی فعالیت های آموزش ویادگیری برای ایجاد تغییرات مناسب در رفتار فراگیران و یادگیرنده ها و ارزشیابی میزان تحقق این تغییرات می باشد. به سلسله فرایند برنامه ریزی درسی، برنامه ی درسی می گویند. رد واقع برنامه درسی به فاصله یا میزان راهی است که یادگیرنده ها باید طی کنند تا به هدف مورد نظر دست یابند.

ابعاد برنامه ریزی آموزشی
برنامه ی آموزشی شامل دو بُعد درونی و بیرونی می باشد:
بُعد درونی: مقصود از تأمین نیازهای آموزش و پرورش در بُعد درونی پیش بینی و آنالیز انجام می گیرد.
بُعد بیرونی: در بُعد بیرونی برنامه ریزی آموزشی یک اتصال بین آموزش و تأمین نیروی انسانی بخش اجتماعی و فرهنگی جامعه است.    
4 وظیفه ی اصلی برنامه ریزی آموزشی
•         توسعه ی اقتصادی
•         توسعه ی سیاسی
•         توسعه ی اجتماعی
•         توسعه ی فرهنگی

اهداف برنامه ریزی آموزشی
هدف های برنامه ریزی آموزشی از بخش های اجتماعی، فرهنگی و ساختار سیاسی هر جامعه نشات می گیرد. برای اهداف برنامه ریزی آموزشی بخش ها و اجزای مختلفی در نظر می گیرند. دو عامل اساسی در تعیین اهداف برنامه ریزی جامع آموزشی در عرصه ملی نقش اساسی دارند:
الف) در اهداف برنامه ریزی آموزشی موارد زیر اثر تعیین کننده دارد:
مجموعه نیازهای کمی و کیفی سازمانهای مختلف سیاسی، اقتصادی، نظام فرهنگی، اداری ، نظام علمی – فنی و فرهنگی و بخصوص نیازهای امروز به تحولات جمعیتی کشور بستگی دارد.
ب) برای تعیین چارچوب اهداف برنامه ریزی آموزشی باید مجموعه ضرورت ها ، کمبودها و نیازهای درونی نظام آموزش و پرورش شناسایی شود. نگرشی کلی به کمبودها و نیازها در عرصه یک جامعه و تنظیم و هماهنگی کلیه پارامترها و ضرورت ها و نیازهای یاد شده،شیوه و سبک علمی دقیق برای تعیین این چارچوب می باشد.

تعریف عملیاتی از برنامه ریزی درسی
در نگرش کلی به برنامه ریزی درسی در حوزه علمی شامل موارد زیر می باشد:
1-    مبانی برنامه ریزی درسی : مبانی برنامه ریزی درسی از نیروهای بنیادی و اساسی می باشد که اثر گذار بر برنامه های درسی ، اهداف و محتوای آنها می باشد.به بیان دیگر برنامه ریزی درسی جز عوامل تعیین کننده برنامه درسی می باشد. مبانی برنامه ریزی درسی به سه زیر شاخه ی اصلی تقسیم می شود:
الف) مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی: منظور از آن نیروهای فلسفی می باشد که اثر گذار بر فرآیند تدوین اهداف برنامه درسی و تعیین وسایل و ملزومات است.
ب) مفاهیم اجتماعی و فرهنگی برنامه ریزی درسی : در اصل فلسفه ی تأسیس مدارس و پاگرفتن سیستم  آموزش مدرسه ای با انتقال،توسعه و بهسازی میراث فرهنگی در گسترده ترین برداشت خود می باشد.از این رو ارزش های اجتماعی و فرهنگی جامعه تاثیر مستقیمی در برنامه های درسی و روند تدوین آنها دارد. در اصل ارزش های اجتماعی و فرهنگی نقش مهمی را به عنوان یک پالایشگر اهداف و مقاصد درسی ایفا می کنند.به همین علت مبانی اجتماعی و فرهنگی برنامه ریزی درسی از زیر شاخه های مهم این رشته به حساب می آید.

ج) مبانی روانشناختی برنامه درسی: روانشناسی یک رشته ی علمی است که در بردارنده ی رهنمودهای بسیاری برای برنامه ریزان می باشد. روند تدوین طرح و اجرای برنامه ها نیازمند روانشناسی می باشد از این رو اهداف و محتوای برنامه درسی را می توان با توجه به میزان رشد ذهنی یادگیرندگان، قابلیت ها و محدودیت های افراد انسانی، مدت زمان لازم برای یادگیری و متناسب با تفاوت های فردی تنظیم کرد.

2-    مهندسی برنامه ی درسی: مهندسی درسی یا فعالیت های فنی برنامه ریزی درسی مجموعه ای از فعالیت های مستمر طراحی برنامه ی درسی، ساخت برنامه ی درسی، و تدوین برنامه ی درسی می باشد.

الف)تدوین برنامه ی درسی: به فرایند نظم و ترتیب دادن و تعیین توالی و تقدم و تأخر عناصر برنامه ی درسی را تدوین برنامه ی درسی می گویند.دراین زمینه ی این فعالیت سؤالاتی مانند : چه کسی باید دربرنامه ریزی درسی مشارکت کند(معلم، دانش آموز و...)، از چه روش هایی باید برای ساخت برنامه ی درسی استفاده نمود و... مطرح می شود.

ب)طراحی برنامه ی درسی: به فرایند مشخص کردن عناصر برنامه ی درسی و جای دادن آن ها در برنامه، طراحی برنامه ی درسی می گویند. عناصری که  دربرنامه ی درسی قرار می گیرند شودعبارتند از: 
•    اهداف و مقاصد
•    محتوا یا موضوعات درسی
•    فعالیت ها و تجربیات یادگیری
•    روش تدریس

. ج)ساخت برنامه ی درسی:به فرایند نظارت بر تعیین ماهیت مؤلفه ها و عناصر برنامه ی درسی می گویند، به عبارت دیگر تصمیم گیری درباره ی ایجاد عناصر برنامه ی درسی را ساخت برنامه ی درسی می نامیم.


اهداف این دوره
•    آشنایی با مدیرت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی 
•    آشنایی با اهداف آموزشی
•    شناخت قوانین و نظام آموزشی

مخاطبینی که میتوانند از این دوره استفاده کنند شامل موارد زیر است:
•    مدیران آموزشی
•    معاونان آموزشی
•    برنامه ریزان آموزشی
•    مشاوران تحصیلی و دانشجویان حوزه مشاوره
•    تمامی علاقمندان

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

    فصل اول

 •     تعریف روانشناسی تربیتی
 •     تعریف یادگیری
 •     ویژگی‌های یادگیری
 •     تعریف آموزش
 •     كاربرد روان‌شناسی تربیتی
 •     مکاتب روانشناسی
 •     مراحل رشد از نظر ایکسون

    فصل دوم

 •     اهداف اموزشی و انواع ان
 •     حیطه شناختی
 •     حیطه روانی حرکتی  psychomotor
 •     حیطه عاطفی
 •     ویژگی های مخاطب
 •     مختصری درباره الگوهای طراحی آموزش

    فصل سوم

 •     مدیریت برنامه ریزی آموزشی
 •     برنامه درسی چیست؟
 •     تاریخچه
 •     تحول برنامه ریزی آموزشی
 •     برنامه ريزي آموزشي در اسلام
 •     ابعاد برنامه ریزی آموزشی
 •     اهداف برنامه ریزی آموزشی
 •     تعریف عملیاتی ا زبرنامه ریزی درسی(قلمروهای برنامه ریزی درسی)
 •     مفهوم برنامه ی درسی ، برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی

    فصل چهارم

 •     رابطه ی فلسفه و برنامه ریزی درسی
 •     ضرورت توجه به برنامه ریزی درسی
 •     اصول برنامه ریزی آموزشی
 •     چطور برنامه ریزی خوبی داشته باشیم؟

    فصل پنجم

 •     مشاوره تحصیلی
 •     مشاوره تحصیلی چیست؟
 •     تاریخچه مشاوره تحصیلی در ایران
 •     مشاوره تحصیلی در زمینه انتخاب رشته و راهنمایی شغلی
 •     مشاوره تحصیلی در زمینه بررسی افت تحصیلی
 •     مشاوره تحصیلی در زمینه کاهش اضطراب امتحان
 •     شرایط انجام مشاوره تحصیلی
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان