دوره مدیریت کسب وکار ویژه باشگاه ها و سالن های ورزشی DBA

دوره مدیریت کسب وکار ویژه باشگاه ها و سالن های ورزشی DBA

 • person مدرس دوره
    مهدی شکروی
 • cast_for_educationنوع برگزاری دوره حضوری
 • scheduleمدت دوره ۳۵۰ ساعت
 • verifiedگواهینامه پایان دوره
 • attach_moneyشهریه ۱۴,۶۲۵,۰۰۰ تومان
 • categoryدسته بندی مدیریت کسب و کار

ثبت نام

دوره مدیریت کسب وکار ویژه باشگاه ها و سالن های ورزشی DBA

درباره دوره

اگر شما هم از افراد علاقمند به ورزش هستید و می خواهید باشگاه ورزشی خودتان را داشته باشید، اولین قدم برای تحقق این رویا آموزش DBA باشگاه ها و سالن های ورزشی است. دوره شش ماهه مدیریت DBA باشگاه ها و سالن های ورزشی، به معنی یادگیری عالی ترین سطح مدیریت در حوزه ورزش است. با شرکت در این دوره طی 350 ساعت،...
مشاهده بیشتر
خدماتی که شما در این دوره دریافت میکنید
 • بسته آموزشی مالتی مدیا
  بسته آموزشی مالتی مدیا
 • گواهینامه پایان دوره معتبر
  گواهینامه پایان دوره معتبر
 • لوح ویژه گواهینامه
  لوح ویژه گواهینامه
 • کتاب کامل محتوای دوره
  کتاب کامل محتوای دوره
مدرس دوره
DBA in Business Management for sports club and halls
مهدی شکروی کارشناس ارشد تربیت بدنی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان مشاهده رزومه keyboard_backspace

امکان پرداخت اقساطی این دوره:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.


تمام جلسات این دوره به صورت محتوای ویدئویی آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد

 • 1 دروس عمومی (25 ساعت)

  منابع انسانی 

  • مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  • مدل‌های استراتژیک منابع انسانی
  • مفاهیمی نو در مدیریت ‌منابع‌ انسانی
  • معماری منابع انسانی  معماری سازمانی
  • تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه‌بندی مشاغل
  • پرورش شغلی
  • برنامه‌ریزی منابع انسانی

  منابع رفتارسازمانی

  • احساس و ادراک
  • تفاوت بین مدیریت و رهبری
  • شخصیت و هویت
  • فرهنگ سازمانی
  • انگیزش و یادگیری
  • رهبری
  • قدرت در سازمان‌ها
  • سطوح عمل سیاسی
  • فلسفه علم و روش‌های پژوهشی نوین
  • انواع تحقیق                 
  • روش تحقیق در مدیریت    
  • مقایسه مورد‌کاوی با موردپژوهی    
  • نظریه‌پردازی هدف نهایی موردپژوهی    
  • روش‌شناسی استنباط و استنتاج آموزه‌ها    
  • نظریه‌پردازی از طریق موردپژوهی    
  • وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی تحقیق                                                          
  • نگارش مناسب فرضیه    
  • معیار «بطلان‌پذیری» فرضیه            
  • دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري    
  • تحلیل داده‌های تحقیق    
  • مراحل آﻣﺎده ﺳﺎزي داده‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ    
  • اﻫﺪاف اﺳﺎسی در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌ﻫﺎ    
  • نقش تحلیل داده‌ها در یک تحقیق    
  • طبقه‌بندی و کدگذاری داده‌ها    
  • نمایش و تحلیل داد‌ه‌ها    
  • فهرست‌ها، نوع‌شناسی و شبکه‌ها        
  • تشخیص و کشف زمینه‌ها و الگوهای کلیدی    
  • تطابق الگو و ساختن نظریه    
  • استفاده از نرم‌افزار برای تحلیل داده‌های کیفی    
  • انواع‌ گزارش پژوهش            
  • شیوه‌های استناد درون‌ متنی         

  زبان تخصصی مدیریت

  • MARKS QUESTION AND ANSWERS
  • Define Management and what do you mean by Business Management
  • Discuss various functions of management
  • Distinguish between administration and management
  • What is Planning and State the components of planning
  • Explain the purpose or importance of planning
  • Explain the types of planning
  • Elucidate and discuss importance or benefits or advantages of Planning
  • Define Organization
  • Define authority
  • Explain the importance of organizing
  • Explain the role of money as a motivational tool
  • Explain the different Channels of communication in an organization
  • Explain the different training methods
 • 2 دروس تخصصی (25 ساعت)

  • استخدام و آموزش کارکنان
  • ملاقات و گفتگو برای انعقاد قراردادها با حمایت کنندگان
  • اجازه امکانات مورد نیاز
  • مدیریت و برنامه ریزی برای ارائه خدمات پزشکی و اورژانس
  • مدیریت خطرها
  • حفظ و نگهداری ساختمان ها
  • مدیریت دفتر صندوق و امور مربوط به بلیط
  • حفظ و نگهداری درست اجازه نامه ها و گواهی ها
  • مدیریت پارکینگ جمعیت
  • مدیرت جمعیت
  • بازرگانی تبلیغ و ارتباط عمومی
  • بازاریابی و فروش اقدام تازه
  • مدیریت خدمات غذایی
  • مدیرت آموزش و چگونگی استفاده از نوشیدنی ها
  • ارزشیابی نتیجه نهایی
  • مدیریت و برنامه ریزی ورزشی       
  • صفر تا صد باشگاه ورزشی    
  • جزئیات مکان مجموعه    
  • وظایف مدیر باشگاه     
  • نظارت بر سالم بودن دستگاه های باشگاه    
  • آگاهی و مشاوره در امور باشگاهی     
  • مواردی که تاخیر در شروع به کار میشود     
  • نحوه خدمت رسانی در مجموعه    
  • شناختن رقیبانتان در حوزه ورزشی    
  • نحوه مدیریت یک مجموعه ورزشی    
  • یک مدیر ورزشکار    
  • تبلیغات حرف اول را می‌زند    
  • ضرورت زمانبندی دقیق    
  • مهارتهای مدیریت ورزشی    
  • سبکهای مدیریت و رهبری        
  • اهمیت و ضرورت برنامه ریزی                
  • برنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش    
  • پيش فرض هايي برنامه ريزي در تربيت بدني و ورزش    
  • سازماندهي نظام برنامه ريزي    
  • فعاليت هاي مرتبط با تدوين برنامه هاي بخشي    
  • شاخص هاي كلي بخش تربيت بدني و ورزش    
  • اهداف كمي بخش در تربيت بدني    
  • لغات پر کاربرد مدیریت ورزشی      
  • اماکن و سالن های ورزشی                
  • مشخصات و شرایط محیطی و فضاهای اماکن ورزشی    
  • ممدیریت امکانات و فضاهای ورزشی    
  • اصول ارزشي و اخلاقي در ورزش    
  • درباره اخلاق ورزشي    
  • لزوم نهادينه سازي اخلاق در ورزش    
  • ورزش و هنجارهاي اخلاقي    
  • اخلاق ورزشي در دنياي امروز    
  • پهلوانان نمي ميرند    
  • اخلاق پهلواني در ورزش    
  • اهميت ورزش در اسلام    
  • ورزش پهلواني    
  • خصوصيات اخلاقي يک پهلوان    
  • وقتي اخلاق در ورزشگاه رنگ مي بازد    
  • مسابقه ورزشي يا نبرد بين خير و شر    
  • خشونت در ورزشگاه ها; معظلي اجتماعي    
  • تاثير سن تماشاگران در انجام رفتارهاي خشونت آميز    
  • نقش ايرانيان در تعديل خشونت در ورزش    
  • خشونت در چين    
  • خشونت در ورزش آمريکا    
  • جوانمردي در ايران باستان    
  • پورياي ولي    
  • هولگانيسم (آشوبگري ورزشي )    
  • تعريف آشوبگري ورزشي     
  • داروهاي نيرو زا و دوپينگ و عوارض آنها    
  • تاريخچه -  تعريف    
  • داروهاي دوپينگي    
  • روش انتخاب ورزشكاران براي آزمايش دوپينگ    
  • دوپينگ با داروهاي معمولي    
  • دليل استفاده از داروهاي ادرار آور در ورزشكاران    
  • دوپينگ خوني    
  • نمونه گيري براي آزمايش دوپينگ    
  • دوپينگ با چاي وقهوه و كوكاكولا    
  • مديريت برگزاري مسابقات ورزشي    
  • نحوه برگزاري يك دوره مسابقه    
  • كارهاي قبل و بعد از تقاضاي ميزباني يك دوره مسابقه    
  • وظايف كميته هاي برگزار كننده مسابقات
  • مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
  • اهمیت و ضرورت برنامه ریزی
  • اماکن و سالن های ورزشی
  • اصول ارزشی و اخالقی در ورزش
  • داروهای نیرو زا و دوپینگ و عوارض آن ها
  • مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی
  • بودجه و امور مالی

  حرکت شناسی پیشرفته

  • اصول اساسی حرکت
  • اصول مکانیکی ورزش
  • اصول و مبانی حرکت شناسی
  • کمربند شانه
  • مفصل شانه 
  • تجزیه و تحلیل عضلات اندام فوقانی
  • مفصل ران و کمربند لگنی
  • مفصل زانو
  • مچ پا 
  • ستون فقرات

  اصول ومبانی بازاریابی ورزشی

  • اصول و مفاهيم بازاريابي جهاني
  • محيط هاي اقتصادي در بازارهاي جهاني ورزشي
  • نظام اطلاعات بازاريابي جهاني و تحقيقات ورزش
  • تعيين بازارهاي هدف و تثبيت موقعيت در محيط هاي اقتصادي
  • عوامل احتیاطی بیرونی و درونی
  • چشم انداز و مأموریت
  • گرایش های فرهنگی و اجتماعی
  • محیط سیاسی، قانونی و مقرراتی
  • ویژگی های جمعیت شناختی
  • نظارت بر امور احتیاطی بیرونی
  • ارزشیابی امور احتیاطی درونی و بیرونی

  مدیریت کسب و کار ورزشی

  • مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
  • مهارت های مدیریت ورزشی
  • سبک های مدیریت و رهبری
  • اهمیت و ضرورت برنامه ریزی
  • برنامه ریزی موثر
  • آشنایی با تعاریف ورزشی
  • زیرمجموعه های رشته ورزش
  • عوامل موثر در توسعه ورزش
  • بازاریابی ورزشی
  • انواع فعالیت ها در بازاریابی
  • مشاوره بازاریابی ورزشی
  • تجزیه و تحلیل محیط بازاریا بی ورزشی
  • عوامل موثر بر محیط بازاریا بی ورزشی
  • برنامه ریزی استراتژیك بازاریا بی ورزشی
  • رفتار مصرف کنندگان ورزشی
  • وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت
  • طراحی دکوراسیون مغازه لوازم ورزشی
  • آشنایی با حقوق ورشی
  • اختیار قانونی مدیران ورزش در تنبیه ورزشکاران
  • حقوق ورزشی در اسلام
  • قواعد عمومی حقوق و کاربرد آن در حقوق ورزش
  • مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی
  • وظایف کمیته داوری
  • وظایف کمیته روابط عمومی و تبلیغات
  • وظایف کمیته نظارت و ارزشیابی
  • آشنایی با مکمل ها و تغذیه ورزشی
  • مزیت اصلی مکمل بدنسازی
  • فرق مکمل غذایی با غذا
  • دلیل استفاده از مکمل غذایی به جای غذا یا در کنار آن
  • کراتین چیست؟
  • اثرات جانبی کراتین
  • کاربرد کراتین در ورزش

  روش تحقيق در علوم ورزشي

  • مروری بر فرآیند تحقیق
  • مفاهیم و روش های نمونه گیری آماری
  • روش های تحقیق بر اساس هدف
  • تعاریف جامعه و نمونه
  • کاربرد پیشینه تحقیق
  • بیان مسئله تحقیق 
  • روش تحقیق
  • ویژگی های یک ابزار یا آزمون مناسب
  • نگارش و تدوین پروپوزال تحقیق
  • تدوین و نگارش رساله و پایان نامه
  • مقالات علمی پژوهشی و نحوه نگارش آن ها
  • روش ارزیابی پایان نامه ها، رساله ها و گزارش های تحقیقی
  • معرفی دستورالعمل

اگر شما هم از افراد علاقمند به ورزش هستید و می خواهید باشگاه ورزشی خودتان را داشته باشید، اولین قدم برای تحقق این رویا آموزش DBA باشگاه ها و سالن های ورزشی است. دوره شش ماهه مدیریت DBA باشگاه ها و سالن های ورزشی، به معنی یادگیری عالی ترین سطح مدیریت در حوزه ورزش است. با شرکت در این دوره طی 350 ساعت، یاد می گیرید که چطور دانش مدیریت در بالاترین سطح را در خدمت کسب و کار خود گرفته و به درآمد و موفقیت بیشتری برسید.

این دوره در حال تشکیل شدن است. همین الان ثبت نام کنید.

 

آموزش DBA باشگاه ها و سالن های ورزشی

با شرکت در دوره های DBA موسسه فن پردازان فرصت های شغلی زیادی پیش روی شماست. اما چطور؟


با شرکت در دوره DBA باشگاه ها و سالن های ورزشی، هر آنچه را که باید درباره مدیریت عالی کسب و کار باشگاه ها و سالن های ورزشی بدانید، آموزش خواهید دید. مدیرانی که در حوزه مدیریت باشگاه فعالیت می کنند، وظایف مختلفی به عهده دارند. برخی از این وظایف عبارتند از:

 • · رعایت کلیه استانداردها
 • · نظارت بر روند ارایه خدمات به مشتریان
 • · بررسی نیاز به تجهیزات جدید و بهبود دیگر امکانات بر مبنای شرایط موجود
 • · ارایه خدمات به روز  به مشتریان
 • · تنظیم و ارائه گزارش به مدیران ارشد، سهامداران و سازمان ها ذیربط
 • · شناسایی و تجزیه و تحلیل مشکلات و بررسی راه حل های احتمالی

این موارد در حقیقت از جمله موضوعاتی است که در دوره مدیریت باشگاه ها و سالن های ورزشی به شما آموزش داده می شود.

DBA باشگاه های ورزشی


آیا مدرک DBA باشگاه ها و سالن های ورزشی معتبر است؟

اگر بخواهید یک باشگاه یا سالن ورزشی راه اندازی کنید، و کسب و کار موفقی داشته باشید اولین و بهترین اقدامی است که می توانید انجام دهید، گذراندن دوره تخصصی و گرفتن مدرک DBA باشگاه ها و سالن های ورزشی است. مهمترین ویژگی گواهینامه DBA باشگاه ها و سالن های ورزشی، موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان، اعتبار آن است. گواهینامه مدیریت باشگاه ها و سالن های ورزشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری است که بالاترین اعتبار برای یک مدرک محسوب می شود. 

 

اولین قدم برای موفقیت یک کسب و کار، آموزش دیدن اصول آن کسب و کار است.

 

هزینه دوره DBA مدیریت باشگاه ها و سالن های ورزشی چقدر است؟

هزینه دوره مدیریت باشگاه ها و سالن های ورزشی با توجه به سر فصل های جامع این دوره و بکارگیری بهترین اساتید تعیین شده است. اما قبل از هر چیز، این موضوع را در نظر داشته باشید که شما برای آموزش هزینه نمی کنید بلکه در حقیقت برای آینده کسب و کار خود سرمایه گذاری می کنید.

علاوه بر مواردی که به آنها اشاره شد، هزینه دوره DBA باشگاه ها و سالن های ورزشی با توجه به اینکه دوره های موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان زیر نظر وزارت علوم و با تاییدیه این وزارتخانه برگزار می شود، مطابق با استانداردهای وجود برای برگزاری این دوره تعیین می شود.

 

سوالات متداول 
 

 • آیا برای شرکت در دوره DBA سالن های ورزشی باید مدرک تحصیلی خاصی داشته باشیم؟

  یکی از ویژگی های اصلی دوره های موسسه آموزش عالی فن پردازان این است که تمام آموزش ها از صفر آغاز می شود و برای شرکت در این دوره ها نیازی به پیش زمینه و مدرک تحصیلی خاصی ندارید.

 • آیا می توانیم از مدرک این دوره برای استخدام در نهادهای دولتی استفاده کنیم؟

  از آنجایی که تمامی مدارک موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور است، با خیال راحت می توانید از اعتبار آن مدرک استفاده کنید.

 • چطور به آموزش های شما در این دوره اعتماد کنیم؟

  مدرک معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و البته مجوزهای قانونی این موسسه همگی دال بر حرفه ای بودن و استاندارد بودن آموزش های این دوره است. ضمن اینکه مدرک این دوره، قابل استعلام نیز می باشند.

 • آیا امکان پرداخت هزینه بصورت اقساطی هم وجود دارد؟

  بله این امکان وجود دارد که ۵۰٪ درصد از هزینه دوره را به صورت پیش پرداخت و مابقی را طی ۲ مرحله بصورت چک پرداخت کنید.

  این دوره دارای 6 ساعت فیلم آموزشی و 0 صفحه محتوی متنی می باشد.

دوره های مرتبط
 • DBA in Business Management for sports club and halls
 • DBA in Business Management for sports club and halls
 • DBA in Business Management for sports club and halls
 • DBA in Business Management for sports club and halls
 • DBA in Business Management for sports club and halls
 • DBA in Business Management for sports club and halls
نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close