دوره مدیریت کسب و کار معماری بیونیک DBA

دوره مدیریت کسب و کار معماری بیونیک DBA

 • person مدرسین دوره
    فرزانه شفیعیون
    نسیم دهقانی
 • cast_for_education نوع برگزاری دوره حضوری
 • scheduleمدت دوره ۴۰۰ ساعت
 • verifiedگواهینامه پایان دوره سازمان وزارت علوم
 • attach_moneyشهریه ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • categoryدسته بندی مدیریت کسب و کار

ثبت نام

دوره مدیریت کسب و کار معماری بیونیک DBA

درباره دوره

دوست دارید در خانه ای زندگی کنید که انرژی های آن از طبیعت تامین شوند؟ مثلا با انرژی خورشیدی گرما دریافت کنید با انرژی باد برق داشته باشید و به طور کلی ساختارهای طبیعی در ساخت خانه تان بکار رفته باشد؟  دوست دارید بدون اینکه آسیبی به محیط زیست وارد کنید، بتوانید به شکلی سازگار همراه با طبیعت ز...
مشاهده بیشتر
خدماتی که شما در این دوره دریافت میکنید
 • بسته آموزشی مالتی مدیا
  بسته آموزشی مالتی مدیا
 • گواهینامه پایان دوره معتبر
  گواهینامه پایان دوره معتبر
 • لوح ویژه گواهینامه
  لوح ویژه گواهینامه
 • کتاب کامل محتوای دوره
  کتاب کامل محتوای دوره
مدرسین دوره
dba in bionic architecture
فرزانه شفیعیون کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مشاهده رزومه keyboard_backspace
dba in bionic architecture
نسیم دهقانی کارشناسی ارشد مهندسی معماری از دانشگاه اصفهان مشاهده رزومه keyboard_backspace

امکان پرداخت اقساطی این دوره:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.


تمام جلسات این دوره به صورت محتوای ویدئویی آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد

 • 1 DBA عمومی (منابع انسانی) (20 ساعت)

  • مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  • مدل‌های استراتژیک منابع انسانی
  • مفاهیمی نو در مدیریت ‌منابع‌ انسانی
  • معماری منابع انسانی  معماری سازمانی
  • تحلیل، طراحی، ارزشیابی و طبقه‌بندی مشاغل
  • پرورش شغلی
  • برنامه‌ریزی منابع انسانی
 • 2 DBA عمومی (رفتارسازمانی) (15 ساعت)

  • احساس و ادراک
  • تفاوت بین مدیریت و رهبری
  • شخصیت و هویت
  • فرهنگ سازمانی
  • انگیزش و یادگیری
  • رهبری
  • قدرت در سازمان‌ها
  • سطوح عمل سیاسی
 • 3 DBA عمومی (فلسفه علم و روش‌های پژوهشی نوین) (15 ساعت)

  • انواع تحقیق                 
  • روش تحقیق در مدیریت    
  • مقایسه مورد‌کاوی با موردپژوهی    
  • نظریه‌پردازی هدف نهایی موردپژوهی    
  • روش‌شناسی استنباط و استنتاج آموزه‌ها    
  • نظریه‌پردازی از طریق موردپژوهی    
  • وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی تحقیق                                                          
  • نگارش مناسب فرضیه    
  • معیار «بطلان‌پذیری» فرضیه            
  • دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري    
  • تحلیل داده‌های تحقیق    
  • مراحل آﻣﺎده ﺳﺎزي داده‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ    
  • اﻫﺪاف اﺳﺎسی در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌ﻫﺎ    
  • نقش تحلیل داده‌ها در یک تحقیق    
  • طبقه‌بندی و کدگذاری داده‌ها    
  • نمایش و تحلیل داد‌ه‌ها    
  • فهرست‌ها، نوع‌شناسی و شبکه‌ها 
  • تشخیص و کشف زمینه‌ها و الگوهای کلیدی    
  • تطابق الگو و ساختن نظریه    
  • استفاده از نرم‌افزار برای تحلیل داده‌های کیفی    
  • انواع‌ گزارش پژوهش            
  • شیوه‌های استناد درون‌ متنی    
 • 4 DBA عمومی (زبان تخصصی مدیریت) (20 ساعت)

  • MARKS QUESTION AND ANSWERS
  • Define Management and what do you mean by Business Management
  • Discuss various functions of management
  • Distinguish between administration and management
  • What is Planning and State the components of planning
  • Explain the purpose or importance of planning
  • Explain the types of planning
  • Elucidate and discuss importance or benefits or advantages of Planning
  • Define Organization
  • Define authority
  • Explain the importance of organizing
  • Explain the role of money as a motivational tool
  • Explain the different Channels of communication in an organization
  • Explain the different training methods
 • 5 بخش تخصصی (30 ساعت)

  • مبانی شکل گیری معماری بایونیک 
  • معماری بر طبیعت
  • الودگی آب ها 
  • نقش معماری در کاهش اثرات زیان بار بر محیط طبیعی
  • تعاریف بایونیک و بایوممتیک
  • بررسی خصوصیات موجود در طبیعت 
  • بایونیک در علوم مختلف
  • بررسی حیواناتی که از آنها در علوم مختلف استفاده شده است
  • بایونیک در معماری
  • کاربرد بایونیک در تکنولوزی و معماری
  • بیان نگرش های جدید و کاربرد معیارهای زیست شناسی در معماری
  • شباهت بین تکنولوژی و معماری
  • هندسه در طبیعت
  • تناسبات طلایی
  • تقارن رشد و تناسب
  • نظریه آشوب و معماری
  • ساختارهای طبیعی
  • بررسی سازه پنوماتیک با نمای شنی
  • تنوع فرمی
  • بررسی ساختار حیواناتی که منبع الهام معماران است
  • خانه اکولوژیک
  • الهام از حیوانات
  • ساختار سامانه های حیوانی
  • برداشت ازویژگی تعادل حرکتی در سازه های معماری
  • ذکر نمونه های موردی 
  • گیاهان منبع الهام
  • معرفی اجمالی ساختار تعدادی از گیاهان
  • استفاده از انشعابات گیاهان در سازه های معماری
  • مقایسه بین درخت و ساختمان
  • انسان منبع الهام
  • ساختار سامانه های انسانی
  • بررسی مولکول های شیشه شور
  • بررسی برج مسکونی پیکره پیچان
  • سازه های تنسگریتی 
  • ورق های تاشو
  • سیستم سازه های ژئودزیک
  • سازه های پنوماتیک
  • سازه های کابلی
  • شیشه های خود تمیز شونده
  • خود ترمیم شوندگی
  • چسب های دایمی
  • مصالح تغییر رنگ دهنده 
  • کامپوزیت ها

دوست دارید در خانه ای زندگی کنید که انرژی های آن از طبیعت تامین شوند؟ مثلا با انرژی خورشیدی گرما دریافت کنید با انرژی باد برق داشته باشید و به طور کلی ساختارهای طبیعی در ساخت خانه تان بکار رفته باشد؟ 

دوست دارید بدون اینکه آسیبی به محیط زیست وارد کنید، بتوانید به شکلی سازگار همراه با طبیعت زندگی کنید؟ می خواهید دیگر شاهد آلودگی ناشی از دود کارخانه ها و صنایع شیمیایی نباشید؟ همه این ها به لطف دوره DBA معماری بیونیک (یکساله) می تواند اتفاق بیفتد...

سبک معماری بیونیک را اولین بار دانشمند امریکایی جک.ای.استیل در سال 1959 ابداع کرد. معماری بیونیک در واقع سبکی از معماری است که پایه و اساس آن مبتنی بر طبیعت و موجودات زنده‌ است. به عبارت بهتر باید بگوییم که در این نوع معماری با توجه به ساختارهای موجود در طبیعت و با الهام گرفتن از سیستم بدن موجودات زنده و انرژی های طبیعی کار ساخت یک پروژه انجام می گیرد. بیونیک از ترکیب واژه «بیولوژی» و «تکنیک» به وجود آمده است و دانشی است که راه های زیستی را در مباحث و مسائل فنی دخیل می کند.

 

باDBA آموزش معماری بیونیک ، شاهد هماهنگی میان ساختمان ها و محیط طبیعی، دستیابی به توسعه پایدار و حفظ تعادل در محیط زیست خواهید بود. برای یادگیری دانش معماری بیونیک (معماری سبز یا زیست فنی) همین امروز اقدام کنید.

همه سبک های معماری موجود در جهان به نوعی از طبیعت الهام گرفته اند. در عصری که زندگی ماشینی انسان ها را کلافه کرده و همه چیز مکانیزه شده است، دیدن عناصر طبیعی می تواند برایتان روح نواز باشد و شما را از اینهمه ازدحام و زندگی خشک و نخراشیده ماشینی خارج کند. 

اغلب دانشمندان به دنبال اطلاع رسانی و آگاه کردن جامعه از آسیب های محیط زیست هستند. بنابراین معماری بیونیک را می توان کلید رهایی دانست. دنیا اشباع شده از ساختمان های مستطیل شکل و یکنواخت که این شرایط را معماری بیونیک به کلی دگرگون کرده و باعث به وجود آمدن ساختمانهای خیره کننده ای می شود. معماری بیونیک را می توان معماری آینده دانست، چرا روش های سنتی طراحی ساختمان را کنار گذاشته و معماران را با طراحی های بی نظیری آشنا می سازد.

توسعه فن آوری های بیونیک باعث می شود که عملکردهای جدیدی برای بنای ساختمان های هر منطقه به وجود بیاید و ساخت سازه ها، مبتنی بر اصل همزیستی محیط طبیعی و سبز ترویج پیدا کند. جالب است بدانید که در این نوع معماری مصالح ساختمانی و همه فعالیت های ساخت و ساز، مطابق با قوانین طبیعی پیش می روند.
 

آموزش DBA معماری بیونیک

 

آموزش معماری بیونیک DBA را تجربه کنید

آموزش DBA معماری بیونیک ، فرصتی است تا بتوانید مهارت های لازم برای این سبک معماری را یاد بگیرید و در کنار برنامه های روزانه خود زمانی را برای آموزش معماری با سبکی جدید و چشمگیر اختصاص دهید.

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان با برگزاری دوره DBA معماری بیونیک قصد دارد تا علاقه مندان به این زمینه را با موضوعاتی از قبیل اصول اولیه معماری، معماری سبز و ارگانیک، سبک های معماری جهان، علم بیونیک، اصول طراحی بیونیک و ... آشنا کند. این دوره افراد علاقه مند به مبحث معماری بیونیک را آماده می کند تا در حوزه کاری خود، بدرخشند و به معماری موفق با دانش کافی تبدیل شوند.

با آموزش معماری بیونیک  می توانید به خوبی شیوه ساخت ساختمان های مجلل و زیبا با استفاده از خلاقیت و الهام از منابع طبیعی را یاد بگیرید. در واقع آموزش یکساله معماری بیونیک محدودیت ها را کنار می زند و باعث می شود همه دوستداران علم معماری از دانش مورد نظرشان بهره مند شوند.

 

 

با پرداخت هزینه دوره DBA معماری بیونیک، جزو برترین معماران باشید

شرکت در دوره یکساله مدیریت حرفه ای کسب و کار معماری بیونیک شما را با شاخه ای از معماری آشنا می کند که هدف از آن ایجاد مدل هایی با منشأ طراحی طبیعی و بر اساس ساختار بدن موجودات زنده است. به عنوان مثال آسمان نما کالاتراوا در اسپانیا شبیه چشم انسان ساخته شده و نیمی از آن بالای آب قرار گرفته است. همچنین برج پیچنده در شهر مالمو سوئد به صورت چندین مکعب روی هم ساخته شده که الگوی آن بر اساس ستون فقرات بدن پیاده سازی شده است. با شنیدن چنین چیزهای شگفت انگیزی مسلما نیاز است که بهای یادگیری این سبک معماری خاص و جدید را پرداخت نمایید. قیمت دوره های DBA معماری بیونیک با توجه به مهارت های تخصصی که به متقاضیان می آموزد، کاملا بصرفه بوده و رضایت دانش پذیران را به همراه دارد.

قیمت دوره معماری معمولی مسلما کمتر از هزینه دوره DBA  معماری بیونیک خواهد بود. چرا که شما به نوعی مدرک دکترای ویژه ای را در معماری بدست می آورید که هر کسی به آن دست پیدا نمی کند. طراحی بیونیک یک شیوه جالب توجه در معماری معاصر بوده و علاقه مندان با حضور در دوره آموزشی معماری بیونیک  به خوبی متوجه می شوند که چطور می توان به واسطه اشکال مختلف همچون مکعب، هشت وجهی، پنج ضلعی و ... به صورت مشابه با موجودات زنده، پروژه ای را پیاده سازی نموده و اقدام به ساختن ساختمان های فوق العاده کنید. 
دوره مدیریت DBA معماری بیونیک، سطح عالی از هنر معماری را به شما معرفی می کند و کسانی که در دوره معماری بیونیک ثبت نام می کنند با پرداخت هزینه دوره معماری برای تمام عمر خود، پیشرفت در مسیر شغلی معماری را تضمین می کنند.
 

دانش پذیران در دوره معماری بیونیک

 

مدرک معماری بیونیک DBA خود را مطابق با استانداردهای جهانی دریافت کنید   

گذراندان این دوره آموزشی باعث می شود تا بتوانید گواهینامه DBA معماری بیونیک خود را دریافت کنید. جالب است بدانید که در دست داشتن مدرک معتبر معماری بیونیک مانند یک گنجینه است. گنجینه ای که روزهای خوب شغلی و جایگاه های فوق العاده ای را برایتان به همراه می آورد. 

مدرک DBA معماری بیونیک تنها یک مدرک معماری معمولی نیست و افرادی که آن را کسب می کنند، جزو افراد شایسته و برجسته جامعه به شمار می روند. آن ها به واسطه کارشناس شدن و حرفه ای بودنشان موفق به اخذ گواهینامه معماری بیونیک شده اند. هر کارفرمایی که با دارندگان مدرک معماری بیونیک ملاقات کند و یا قصد استخدام یک مدیر، کارشناس و یا یک فرد خبره در زمینه معماری را داشته باشد قطعا افراد دارای مدرک DBA را در اولویت خود قرار می دهد. ضرورت اخذ مدرک DBA معماری بیونیک به دلایل زیر است:

•  رشد زمینه معماری بیونیک

•  مدیر کسب وکار خود باشید

•  تنوع موقعیت های شغلی

•  تنوع موضوعات درسی

•  کار در خارج از کشور

 

در موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان:

•  مدرکی که برای شما در انتهای دوره صادر می شود مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور است.

•  گواهینامه DBA معماری بیونیک شما ترجمه شده به دو زبان فارسی و لاتین است.

ارتباط با مشاوران فن پردازان

هدف از این دوره ارائه مفاهیم و اصول مربوط به معماری بیونیک است. هم چنین با برگزاری این دوره، تربیت معمارانی کار کشته و آشنا با اصول معماری و ساخت و ساز سبز به خوبی انجام می گیرد و به حفظ محیط زیست نیز کمک می شود. 

 

•  نحوه برگزاری این دوره: به صورت حضوری.

•  مدت دوره: ۴۰۰ ساعت.

•  مدرس دوره از تیم مدرسین حرفه ای و فرهیخته فن پردازان.

•  گواهینامه پایان دوره: مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور

 

ثبت نام در دوره DBA آموزش معماری بیونیک

 

بازار کار معماری بیونیک و چشم انداز شغلی آن چگونه است؟

از آنجایی که معماری بیونیک زمینه ای نو در شاخه معماری است، آموزش DBA معماری بیونیک افراد علاقه مند به زمینه معماری را با این حوزه تخصصی آشنا می سازد. از طرفی بازار کار DBA معماری بیونیک بسیار مناسب  بوده و در شرایط رو به رشدی قرار دارد. اگر فردی هستید که تفکر خلاق و ذائقه هنری دارید و می خواهید وارد بازار کار معماری شوید، باید بگوییم که درآمد معماری به خصوص در شاخه بیونیک بسیار بالا بوده و موقعیت های شغلی خوبی در زمینه DBA معماری بیونیک وجود دارد. بنابراین برای آگاهی از آینده شغلی معماری بیونیک خوب است بدانید که برخی مشاغل پیش روی شما عبارتند از: 

•  معمار طراح

•  معمار بهسازی و ساختمان سبز

•  برنامه ریز شهری

•  بازرس ساختمان های تاریخی

•  طراحی داخلی و فضایی

 

انتخاب معماری به عنوان شغل آینده، انتخاب معقولانه و خوبی است زیرا درآمد و پیشرفت شغلی خوبی دارد. پس اگر می خواهید در این شغل موفق باشید باید دارای مهارت های ذیل باشید:

•  مهارت های عددی و مهندسی

•  قوانین و آیین نامه های ساختمان

•  مهارت های طراحی

•  قدرت تجسم بالا

•  اعتماد به نفس

•  سازماندهی

 

سوالات متداول:

 • آیا برای شرکت در دوره DBA معماری بیونیک، باید مدرک تحصیلی خاصی داشته باشیم؟

  یکی از ویژگی های اصلی دوره های موسسه آموزش عالی فن پردازان این است که تمام آموزش ها از صفر آغاز می شود و برای شرکت در این دوره ها نیازی به پیش زمینه و مدرک تحصیلی خاصی ندارید.

 • آیا می توانیم از مدرک این دوره برای استخدام در نهادهای دولتی استفاده کنیم؟

  از آنجایی که تمامی مدارک موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور است، با خیال راحت می توانید از اعتبار آن مدرک استفاده کنید.

 • چطور به آموزش های شما در این دوره اعتماد کنیم؟

  مدرک معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و البته مجوزهای قانونی این موسسه همگی دال بر حرفه ای بودن و استاندارد بودن آموزش های این دوره است. ضمن اینکه مدارک این دوره، قابل استعلام نیز می باشند.

 • طول مدت برگزاری این دوره چقدر است؟

  این دوره در طول مدت 400 ساعت برگزار می شود و توسط تیمی از مدرسین مختلف مباحث متنوعی به دانشپذیران آموزش داده می شود.

  این دوره دارای 49 ساعت فیلم آموزشی و 285 صفحه محتوی متنی می باشد

دوره های مرتبط
 • dba in bionic architecture
 • dba in bionic architecture
 • dba in bionic architecture
 • dba in bionic architecture
 • dba in bionic architecture
 • dba in bionic architecture
نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close