مدیریت امور اداری

دوره مدیریت امور اداری


معرفي پست سازماني مديريت امور اداري  مديريت امور اداري يک پست سازماني بسيار حساس و مهم است و در صورتي که مديريت اين حوزه به دست افراد متخصص و متبحرسپرده شود مي تواند تاثيرات مثبت به سزايي در روند انجام کليه امور سازمان و در نهايت افزايش راندمان کاري سازمان داشته باشد . مديريت امور اداري در يک سازمان وظيفه ايجاد هماهنگي و هدايت کليه خدمات اداري سازمان و پشتيبان آن را عهده دار مي باشد. اين شرح وظايف و مسئوليت ها در سازمان ها  و ارگان هاي کوچک مي تواند توسط يک فرد مديريت شود اما در س...

توضیحات بیشتر...


معرفي پست سازماني مديريت امور اداري 

مديريت امور اداري يک پست سازماني بسيار حساس و مهم است و در صورتي که مديريت اين حوزه به دست افراد متخصص و متبحرسپرده شود مي تواند تاثيرات مثبت به سزايي در روند انجام کليه امور سازمان و در نهايت افزايش راندمان کاري سازمان داشته باشد . مديريت امور اداري در يک سازمان وظيفه ايجاد هماهنگي و هدايت کليه خدمات اداري سازمان و پشتيبان آن را عهده دار مي باشد. اين شرح وظايف و مسئوليت ها در سازمان ها  و ارگان هاي کوچک مي تواند توسط يک فرد مديريت شود اما در سازمان ها و ارگان هاي بزرگ و پر تردد و با حجم کاري بسيار زياد به دليل حجم  بسيارزياد کار و اهميت سرعت در روند انجام امور مديريت امور اداري با تفويض اختيار به کارمندان شاغل در حوزه امور اداري انجام مي شود و مدير امور اداري به نحوه عملکرد و نتايج کار پرسنل اين واحد نظارت خواهد کرد و در مواقع لازم براي راهنمايي و اصلاح روند کاري آن ها اقدام خواهد کرد . 
کنترل و نظارت بر مجموعه فعاليت هاي مرتبط با حوزه مديريت امور اداري در نهايت منجر به ايجاد نظم ، هماهنگي در سازمان خواهد شد و اين پروسه در نهايت منجر به افزايش چشمگير راندمان کاري در ارگان يا سازمان مورد نظر خواهد شد . 
يکي  ديگر وظايف بسيار مهم ، حائز اهميت و تاثير گذاردر حوزه مديريت امور اداري نظارت بر رعايت و اجرا ي کليه قوانين و مصوبات تعيين شده  در سازمان يا ارگان مورد نظر مي باشد که اين مورد نيز به نوبه خود تاثيرات مثبت بسياري بر بهبود کيفيت و افزايش راندمان کاري سازمان ها و ارگان ها خواهد داشت . در ادامه به ليست برخي از وظايف و مسئوليت هاي کليدي مدير امور اداري در سازمان ها و ارگان ها اشاره خواهيم کرد . 
شرح وظايف و مسئوليت هاي مديرامور اداري در سازمان ها و ارگان هاي مختلف بر اساس آئين نامه و مصوبات اين سازمان ها تا حدودي متفاوت است اما عمده ترين و مهم ترين وظايف مشترک مديران امور اداري به شرح زير مي باشد .
نظارت کردن  بر نحوه عملکرد پرسنل شاغل در واحد امور اداري کنترل و هدايت اين واحد . 
نظارت کردن بر کليه قراردادهاي منعقد شده در سازمان يا ارگان مورد نظر ، کنترل و نظارت بر تجهيزات و موجودي هاي سازمان يا ارگان مورد نظر .
ارزيابي  ميزان تجهيزات و لوازم اداري مورد نياز پرسنل ، تعريف روند توزيع و مصرف آن ها در بازه هاي زماني مشخص .
نظارات کردن بر رويه  انبارش و نگهداري ماشين آلات و تجهيزاتي که در انبارهاي سازمان يا ارگان مربوطه نگهداري مي شوند .
نظارت کردن بر رعايت کليه قوانين و مقررات مصوب درون سازماني و استانداردهاي بين المللي  در محيط کار به منظور افزايش ضريب ايمني در محيط کار . 
نظارت کردن بر انجام کليه امور پرسنلي اعم ازامور مربوط به استخدام پرسنل ، امور داخلي سازمان  از قبيل  ترفيع ، جابجايي، پاداش ، تنبيه ، مرخصي وغيره و همچنين   ارزيابي کردن عملکرد پرسنل واحد هاي مختلف و مقايسه با شاخص استاندار تعيين شده براي آن واحد ، رسيدگي به امور بيمه، وام وغيره . 
آنچه ذکر کرديم تنها اهم شرح وظايف و مسئوليت هاي مديران اموراداري در سازمان ها و ارگان ها مي باشد . 

اهميت مديريت امور اداري 

با در نظر گرفتن به حوزه بسيار وسيع و گسترده وظايف و مسئوليت هاي مديران امور اداري در يک سازمان يا ارگان مي توان ادعا کرد پست مديريت امور اداري  يکي از مهم ترين ، حساس ترين ، تاثير گذار ترين و پرکاربرد ترين پست هاي سازماني به شمار آورد .پست کليدي مديريت امور اداري را مي توان به نوعي پل ارتباطي ميان بخش ها و واحدهاي مختلف سازمان ها و ارگان ها به شمار آورد . 
با توجه به اهميت و حساسيت بسيار زياد  مديريت امور اداري ، انتخاب يک فرد متخصص و متبحربراي احراز اين پست سازماني  يکي از بزرگترين تصميم گيري ها براي هر سازمان يا ارگان محسوب مي شود . 
با توجه به تاثيرات قابل توجه وچشمگير پست سازماني مديريت امور اداري در روند کاري سازمان ها و ارگان ها کليه صاحبان صنايع و مشاغل ، کليه سازمان هاي خصوصي ، نيمه خصوصي و حتي دولتي در زمينه انتخاب يک مدير امور اداري حساسيت زيادي به خرج مي دهند . 

دوره هاي آموزش مديريت امور اداري

 باتوجه به دامنه گسترده شرح وظايف و مسئوليت هاي مديران امور اداري پر واضح است که احراز پت سازماني مديريت امور اداري نيازمند شرکت دردوره هاي آموزشي ، کسب مهارت و شايستگي هاي مورد نياز براي ورود به اين عرصه مي باشد . 
دوره هاي آموزش مديريت امور اداري دوره هايي هستند که فراگيران با صفر تا صد آنچه که افراد در روند مديريت امور اداري يک سازمان به آن نياز دارند را در اختيار آن ها قرار خواهد داد . اين دوره هاي آموزشي که به واسطه اهميت اين پست سازماني و گرايش صاحبان صنايع و مشاغل به همکاري با افراد متخصص دراين حوزه که منجر به افزايش فرصت هاي شغلي براي افرادي با اين تخصص شده است مورد استقبال قابل توجه علاقه مندان حوزه مديريت و متقاضيان ورود به بازار کار قرار گرفته است . 
موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان يکي از مراکز آموزشي بسيار معتبري است که با اخذ کليه مجوز هاي مورد نياز از سوي سازمان ها و مراکز ذيصلاح اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت امور اداري و ارائه مدرک مديريت امور اداري معتبر کرده است .  اين مرکز با همکاري اساتيد برتر و به نام حوزه مديريت اموري اداري موفق به برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت امور اداري در سطح استانداردهاي بين المللي شده است . 
فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت امور اداري موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان علاوه بر مي توانند علاوه بر کسب دانش ، تخصص ، توانايي ، مهارت و قابليت هاي مورد نيازبراي ورود به اين حوزه کاري در پايان دوره موفق به اخذ مدرک مديريت امور اداري معتبر مورد تائيد سازمان علوم ، تحقيقات و فن آوري کشور شوند . 
با توجه به اعتبار بالاي مدرک مديريت اموري اداري صادر شده از سوي موسسه آموزش عالي آزاد فن پردازان فراگيران با اخذ اين مدرک مي توانند شانس ورود خود به بازار کار را به ميزان قابل توجهي افزايش دهند و همچنين افراد شاغل نيز مي توانند زمينه ارتقاي شغلي خود را فراهم آورند . 


 

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

فصل اول : آشنایی با امور اداری

 • مدیر امور اداری
 • وظایف مدیر امور اداری
 • مدیریت اداری
 • تحول اداری
 • مفهوم تحول اداری
 • ساختار اداری و تحول اداری
 • برنامه تحول در نظامهای مدیریتی
 • تحول در نظامهای استخدامی
 • برنامه های آموزش و بهسازی نیروهای انسانی
 • برنامه اصلاح فرایندها و روشهای انجام کار و توسعه فناوری اداری
 • برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری
 • شرح وظایف مدیریت امور اداری
 • فرایند اجرای امور کارگزینی کارکنان

فصل دوم : آشنایی با دبیر خانه 

 • تعریف دبیرخانه و وظایف آن
 • نامه های اداری
 • یادداشت اداری
 • انواع نامه های اداری از نظر امور دفتری
 • تفکیک نامه ها در مدیریت امور دفتری
 • وظایف اساسی دبیرخانه در سازمان ها
 • انواع سیستم‌های گردش مکاتبات اداری
 • سیستم متمرکز
 • سیستم نیمه متمرکز
 • سیستم غیرمتمرکز
 • موارد استفاده از روش غیرمتمرکز
 • مراحل دریافت، ارجاع و تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی
 • تحویل پرونده‌ها به مقامات مافوق
 • ارسال نامه‌های تایپ شده به نامه رسان و ارجاع به قسمت‌های مربوطه
 • کنترل نامه‌ها از نظر تایپ
 • کنترل دفتر اندیکاتور

فصل سوم : معرفی اتوماسیون اداری

 • سیستم اتوماسیون اداری
 • اهداف پیاده سازی وبکارگیری سیستم اتوماسیون اداری
 • ویژگی های اصلی سیستم اتوماسیون اداری
 • معایب استفاده ازاتوماسیون اداری
 • کاربردسیستم اتوماسیون اداری
 • اتوماسیون اداری وارتباطات سازمانی
 • مشکلات استفاده ازسیستم اتوماسیون اداری
 • تاثیرسیستم مکاتبات اداری«اتوماسیون»درایجادسازمانی یادگیرنده
 • آشنایی با واژه پرداز MS-WORD
 • مزیت اتوماسیون اداری نگاه در ارتباط با MS WORD
 • آشنایی با تعریف واژه پرداز و انواع آن
 • آشنایی با محیط اصلی WORD
 • فونت (Font )
 • معرفی میانبرهای صفحه کلید سیستم عامل ویندوز
 • نوار ابزار استاندارد
 • نوار ابزار قالب بندی
 • توانایی کار با GALLERY STYLE و قالب بندی
 • خط کشی
 • ویراستاری (ویرایش) متن در ورد
 • چگونه یک متن تایپ شده ورد را ویرایش کنیم
 • نمایش متن ویرایش شده توسط ویراستار
 • قبول و یا رد کردن تغییرات پیشنهادی در متن
 • کار با صفحه کلید و موس
 • نمایش یا عدم نمایش نوارهای ابزار
 • شناسایی اصول شناخت واژه پرداز MS-WORD
 • توانایی ایجاد یک متن ساده فارسی-لاتین
 • توانایی کار با کاراکترهای ویژه
 • توانایی کار با جداول و نمودارها
 • شناسایی اصول کار با جدول نظیر تعمیم ،ادغام و امثال آنها
 • توانایی کار با TAB
 • توانایی کار با پاکت نامه و برچسب ها

فصل چهارم : مدیریت منابع انسانی

 • کارمند یابی
 • جایگزین های کارمندیابی
 • عوامل موثر بر انتخاب روش های کارمندیابی
 • روش های کارمند یابی
 • آگهی
 • موسسات کاریابی
 • موسسات جایابی
 • موسسات فرد یابی
 • انجمن های حرفه ای
 • مراکز آموزشی
 • معرفی و توصیه افراد درون سازمانی
 • مراجعه مستقیم اشخاص
 • انتخاب کارکنان
 • فرایند انتخاب
 • مصاحبه مقدماتی( غربال اولیه )
 • فرم تقاضای کار
 • آزمون توانایی های شناختی
 • آزمون توانایی فیزیکی و حرکتی
 • آزمون معلومات
 • آزمون شخصیت ( روانشناختی)
 • پایایی (قابلیت اطمینان)
 • روش های مصاحبه
 • خطای مصاحبه گران
 • بررسی سوابق متقاضی
 • معاینه پزشکی
 • ارزیابی جامع به جای ارزیابی مرحله ای
 • کارمندان پرانرژی و با انگیزه
 • هدف گذاری مهم تر از انگیزه
 • نکته منفی اعطای پاداش ها
 • اهمیت مدیریت انتظارات
 • ترفیع به کارمندان
 • نقش مدیر در برقراری روابط انسانی
 • وظیفه آموزش پرسنل
 • ریشه یابی بروز تعارض در سازمان
 • جوانب ارتباطی تعارض
 • جوانب رفتاری تعارض
 • جوانب ساختاری تعارض
 • شرح وظایف واحدهای مدیریت نیروی انسانی
 • شرح وظایف اداره رفاه
 • شرح وظایف رئیس اداره کارگزینی
 • شرح وظایف کارشناس ارزشیابی
 • شرح وظایف کارشناس بررسی اسناد و مدارک
 • شرح وظایف کارشناس آمار

فصل پنجم : مباحث تکمیلی مدیریت امور اداری

 • اصول برنامه ریزی
 • اهمیت و ضرورت برنامه ریزی
 • تعریف برنامه ریزی
 • هدف از برنامه ریزی
 • انواع برنامه ریزی
 • مراحل عمده برنامه ریزی
 • اصول سازماندهی
 • وظایف سازمان‌دهی
 • سازمان و وظایف انبارها
 • مدارک کالا در انبار
 • اهمیت و سازمان انبارها
 • حقوق اداری و استخدامی
 • تکالیف و وظائف اداری مستخدمین دولت
 • مکاتبات اداری و اداره امور دفتری
 • نقش و آثار ارتباطات در انجام امور
 • نامه های اداری
 • مشخصات نامه های اداری
 • اجزای نامه های اداری
 • انواع نامه های اداری
 • مراحل تهیه نامه اداری
 • سایر نوشته های اداری
 • بخشنامه
 • ارکان صورت جلسه
 • انواع صورت جلسه
 • دستورالعمل
 • کاربرد و فایده دستورالعمل
 • انواع دستور العمل
 • ارکان دستورالعمل
 • دفاتر اداری
 • شیوه نگارش نامه های اداری
 • نشانه گذاری و صفحه آرایی
 • آماده نمودن نوشته برای ارائه
 • خدمات رفاهی کارگران‌
 • مراجع حل اختلاف
 • شورای عالی کار
 • جرائم و مجازاتها
 • قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌
 • نظام های حقوق و دستمزد
 • کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد
 • دایره حقوق و دستمزد
 • سیاستهای کلی حقوق و دستمزد
 • طبقه بندی مشاغل
 • آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی(داده)
 • بایگانی و اداره امور اسنادی
 • اﻧﻮاع اﺳﻨﺎد از ﻧﻈﺮ ارزﺷﻬﺎی ﺳﻨﺪ
 • اﻧﻮاع ﻗﻔﺴﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
   
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان