مدیریت نفت و گاز و پتروشیمی (MBA)

مدیریت نفت و گاز و پتروشیمی (MBA)

 • person مدرس دوره
    حسین میسمی
 • cast_for_educationنوع برگزاری دوره حضوری
 • scheduleمدت دوره ۴۰۰ ساعت
 • verifiedگواهینامه پایان دوره
 • attach_moneyشهریه ۱۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • categoryدسته بندی مدیریت کسب و کار

ثبت نام

دوره مدیریت نفت و گاز و پتروشیمی (MBA)

درباره دوره

با توجه به گفته ها، توسعه اقتصادی طولانی مدت در جهان وابسته به وجود صنایع انرژی و منابع کارآمد، نوآورانه و خلاق است. لذا، دوره های آموزشی زیاد و کارآمدی برای مدیریت این صنایع به وجود آمده است که از مهم ترین آن ها می توان به دوره های MBA اشاره داشت. یکی از این دوره های محبوب بین مهندسان و مدیران م...
مشاهده بیشتر
خدماتی که شما در این دوره دریافت میکنید
 • بسته آموزشی مالتی مدیا
  بسته آموزشی مالتی مدیا
 • گواهینامه پایان دوره معتبر
  گواهینامه پایان دوره معتبر
 • لوح ویژه گواهینامه
  لوح ویژه گواهینامه
 • کتاب کامل محتوای دوره
  کتاب کامل محتوای دوره
 • کیف مدیریتی چرم
  کیف مدیریتی چرم
مدرس دوره
(Oil, Gas and Petrochemical Industry Management (MBA
حسین میسمی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مهندسی آب و فاضلاب از دانشکده صنعت آب و برق مشاهده رزومه keyboard_backspace

امکان پرداخت اقساطی این دوره:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.


تمام جلسات این دوره به صورت محتوای ویدئویی آموزشی در اختیار شما قرار میگیرد

 • 1 (MBA قسمت عمومی) مدیریت منابع انسانی ویژه mba  (8 ساعت)

  • تئوری مدیریت و منابع انسانی 
  • تکامل و اهداف مدیریت منابع انسانی
  • وظایف مدیریت منابع انسانی
  • سیستم های اطلاعات مدیریت
  • برنامه‌ريزي استراتژيك
  • ارزيابي و مديريت عملكرد     
  • تاثیر فناوری اطلاعات برمدیریت منابع انسانی      
  • سطوح و الگوهای شایستگی 
 • 2 (MBA قسمت عمومی) فلسفه علم و روش‌های پژوهشی نوین (13 ساعت)

  • انواع تحقیق                 
  • روش تحقیق در مدیریت    
  • مقایسه مورد‌ کاوی با مورد پژوهی    
  • نظریه‌ پردازی هدف نهایی مورد پژوهی    
  • روش‌شناسی استنباط و استنتاج آموزه‌ها    
  • نظریه‌ پردازی از طریق مورد پژوهی    
  • وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ                                                            
  • نگارش مناسب فرضیه    
  • معیار «بطلان‌ پذیری» فرضیه            
  • دو ﻧﻮع اﺻﻠﻲ ﻃﺮح ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري    
  • تحلیل داده‌های تحقیق    
  • مراحل آﻣﺎده ﺳﺎزي داده‌ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ    
  • اﻫﺪاف اﺳﺎسی در ﺗﺤﻠﻴﻞ داده‌ﻫﺎ    
  • نقش تحلیل داده‌ها در یک تحقیق    
  • طبقه‌بندی و کدگذاری داده‌ها    
  • نمایش و تحلیل داد‌ه‌ها    
  • فهرست‌ها، نوع‌شناسی و شبکه‌ها        
  • تشخیص و کشف زمینه‌ها و الگوهای کلیدی    
  • تطابق الگو و ساختن نظریه    
  • استفاده از نرم‌افزار برای تحلیل داده‌های کیفی    
  • انواع‌ گزارش پژوهش            
  • شیوه‌های استناد درون‌ متنی        
 • 3 (MBA قسمت عمومی) نظریه سازمان و مدیریت  (8 ساعت)

  • مطالعه تئوری سازمان
  • سطوح و لایه‌هاي نظريه‌پردازي و تئوري‌سازي
  • تئوریزه کردن سازمان‌ها
  •  سیر تاریخی نظریه سازمان
  • مراحل سه‌گانه صنعت‌گرايي
  • نظریه سیستم‌های اجتماعی-فنی
  • تأثير ديدگاه پست مدرن بر تئوري سازمان
  • سازمان و محیط
  • نظریه اقتضایی: سازمان‌های ماشینی و ارگانیکی
  • نظریه نهادی
  • ساختار اجتماعی سازمان
  • چرخه‌ی حیات سازمانی
  • فرهنگ سازمانی
  • فرهنگ از نظر مدرنيست‌ها
  • ساختار فیزیکی سازمان‌ها
  • فن‌آوری و سازمان
  • نگاه پويا به فناوري
  • امیتای اتزیونی و ساختار كنترل سازمانی
 • 4 (MBA قسمت عمومی) زبان تخصصی مدیریت (12 ساعت)

  • MARKS QUESTION AND ANSWERS
  • Define Management and what do you mean by Business Management
  • Discuss various functions of management
  • Distinguish between administration and management
  • What is Planning and State the components of planning
  • Explain the purpose or importance of planning
  • Explain the types of planning
  • Elucidate and discuss importance or benefits or advantages of Planning
  • Define Organization
  • Define authority
  • Explain the importance of organizing
  • Explain the role of money as a motivational tool
  • Explain the different Channels of communication in an organization
  • Explain the different training methods
 • 5 منابع رفتارسازمانی (7 ساعت)

  • احساس و ادراک
  • تفاوت بین مدیریت و رهبری
  • شخصیت و هویت
  • فرهنگ سازمانی
  • انگیزش و یادگیری
  • رهبری
  • قدرت در سازمان‌ها
  • سطوح عمل سیاسی
 • 6 مدیریت و برنامه ریز استراتژیک (12 ساعت)

  • آشنایی با تفکر استراتژیک
  • کلیات مدیریت استراتژیک
  • آشنایی با مدل های فرایند استراتژیک
  • تحلیل گام به گام عناصر سازمانی
  • برنامه‌ریزی استراتژیک    
  • فرایند یا عملیات اجرایی
  • اجری استرتتژی
  • چرخه‌ی تغییر استراتژی: تئوری در برابر عمل    
  • چرخه‌ی فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک    
  • دیدگاه مدیریت پروژه    
  • مزایای برنامه‌ریزی استراتژیک    
  • توجیهات ضعیف برای استفاده نکردن از برنامه‌ریزی استراتژیک    
  • چرخه‌ی تغییر استراتژی    
  • مزیت رقابتی پایدار
  • مفهوم استراتژی    
  • نقش استراتژی در موفقیت
  • استراتژی شرکت و کسب و کار    
  • چارچوب گُست    
  • مدل کسب و کار    
  • مرحله‌ی اول مدل کسب و کار: خلق ارزش    
  • مرحل دوم مدل کسب و کار: ارائه ارزش    
  • استراتژی و نوآوری    
  • انواع نوآوری    
  • نوآوری از نوع ناحیه‌ی رهبری محصول    
  • تدوین استراتژی    
  • نقش‌های چندگانه استراتژی        
  • چارچوب اساسی تحلیل استراتژی    
  • تاریخچه‌ی مختصری از استراتژی کسب و کار
  • تفکر استراتژیک    
  • تفکر استراتژیک چیست؟    
  • تفکر استراتژیک چگونه ایجاد می‌شود
  • اهداف، ارزش‌ها و عملکرد    
  • استراتژی به منزله جستجوی ارزش    
  • استراتژی و آپشن‌های واقعی    
  • استراتژی به منزله مدیریت آپشن‌‌ها    
  • ارزیابی عملکرد کنونی و گذشته    
  • سنجه‌های پیش‌نگر عملکرد: ارزش بازار سهام    
  • عارضه یابی عملکرد    
  • توسعه منابع و قابلیت‌ها توسعه منابع    
  • چالش توسعه قابلیت    
  • وابستگی مسیر و نقش تجربیات آغازین    
  • پیوند میان منابع و قابلیت‌ها
  • مسئولیت اجتماعی شرکت    
  • حکمرانی شرکت: نقش هیئت‌مدیره    
  • مسئولیت‌های هیئت‌ مدیره    
  • نقش هیئت‌ مدیره در مدیریت استراتژیک    
  • کاربرد تئوری    
  • تئوری نمایندگی در برابر تئوری مباشرت در اداره‌‌‌‌ی شرکت    
  • تئوری نمایندگی    
  • تئوری مباشرت    
  • تجزیه و تحلیل محیط بیرونی    
  • تشخیص فرصت‌ها و تهدیدها    
  • تعریف محیط بیرونی و تجزیه و تحلیل محیط 
 • 7 (قسمت تخصصی) دوره آموزشی نفت، گاز و پتروشیمی (18 ساعت)

  • کسب‌و‌کار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
  • فرایندهای پالایش نفت
  • اقتصاد نفتی ایران
  •  بازاریابی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
  • مزیت رقابتی در بخش میان‌دستی نفت و گاز
  • فعالیت شرکت‌های بین المللی
  • کیفی‌سازی فرآورده‌ها
  • توسعه کسب‌و‌کار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
  • صنعت پالایش نفت و مزیت رقابتی
  • مزیت جهانی در صنعت پتروشیمی
  • قابلیت فناورانه
  • مدیریت فناوری یا استراتژی فناوری
  • تغییر و تحول گرایش بازار و حفظ بازار
  • عملکردی کارا در کسب و کار
  • تحقیقات بازار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
  • اهمیت تحقیقات بازار در صنایع پتروشیمی
  • مزیت‌های توسعه صنایع پایین دستی
  •  ابتکارات و روش‌های بازاریابی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی
  • توسعه بازار در صنعت نفت
  • روش‌های بازاریابی شرکت‌های نفت
  • اشتغال نیروی انسانی ایرانی

با توجه به گفته ها، توسعه اقتصادی طولانی مدت در جهان وابسته به وجود صنایع انرژی و منابع کارآمد، نوآورانه و خلاق است. لذا، دوره های آموزشی زیاد و کارآمدی برای مدیریت این صنایع به وجود آمده است که از مهم ترین آن ها می توان به دوره های MBA اشاره داشت.

یکی از این دوره های محبوب بین مهندسان و مدیران مربوط به حیطه صنایع، دوره یکساله MBA نفت و گاز و پتروشیمی یا مدیریت حرفه ای کسب و کار نفت و گاز و پتروشیمی، دوره ای است که دانش عمیق و مسائل کاربردی و تخصصی درباره موضوعات مدیریتی حوزه نفت و گاز مانند مدیریت انرژی، مدیریت مالی، مدیریت نفت و گاز، قانون قرار نفت و گاز و مدیریت دارایی و اقتصاد پترولیوم را بررسی می کند.

حال در ادامه این مطالب به بررسی دوره آموزش MBA  نفت و گاز، مدرک، هزینه ها و بازارکار این دوره خواهیم پرداخت.

 

مباحث دوره MBA گرایش نفت و گاز، درک عملی از ساختارهای انرژی که امروزه در تجارت، بازاریابی و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می گیرند و همچنین مکانیسم ها و ابزارهای کاربردی در تجارت نفت گاز و بازار آن را به شما می دهد.

 

کلاس MBA نفت و گاز و پتروشیمی موسسه آموزش عالی فن پردازان

در کلاس آموزش نفت و گاز، شما اطلاعاتی درباره فرآوری و انتقال گاز، تکنولوژی مدرن در استخراج نفت، مباحث مربوط به مدیریت انرژی و مدیریت صنعت نفت و ... را خواهید آموخت. به طور کلی می توان گفت، MBA نفت و گاز افراد را آماده می کند تا در پُست های مدیریتی و اجرایی صنعت نفت و گاز به مدیری موفق تبدیل شوند.

 

چالش های مدیریتی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را با مهارت هایی که از MBA نفت و گاز بدست می آورید، به راحتی و با موفقیت بگذرانید.

دوره MBA مدیریت نفت و گاز و پتروشیمی

همین حالا در دوره mba نفت و گاز شرکت کنید

 

 

مدرک MBA نفت و گاز موسسه آموزش عالی فن پردازان

اخد مدرک MBA نفت و گاز معتبر بر جایگاه شغلی تاثیر مستقیم داشته و نشان دهنده مهارت و دانش متقاضی تحت نظر یک موسسه معتبر است. مؤسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان یکی از مؤسسات معتبر است که با بیش از یک دهه سابقه در برگزاری دوره های آموزشی، اقدام به ارائه دوره MBA  گرایش نفت و گاز زیر نظر کارشناسان برتر و مجرب نموده است. گواهینامه MBA نفت و گاز و پتروشیمی این موسسه از ارزش بالایی برخودار است. چرا که به هنگام استخدام قابل استعلام است و اگر متقاضی قصد مهاجرت داشته باشد، مدرک وی قابلیت ترجمه دارد.

 

هزینه MBA نفت و گاز و پتروشیمی

حوزه نفت و گاز یکی از زمینه های تحصیلی است که علاقه مندان بسیار زیادی را به سوی خود جذب می کند. لذا، می توان گفت نسب به مزایایی که این دوره فوق العاده کاربردی برای دانش پذیر به همراه می آورد در قیاس با هزینه آن کاملا ارزشمند است. از طرف دیگری، در موسسه آموزش عالی فن پردازان ، این امکان برای متقاضی فراهم شده است که هزینه دوره یکساله MBA نفت و گاز به صورت 50 درصد پیش پرداخت و مابقی طی 2 مرحله چک تا قبل از اتمام دوره پرداخت شود.

هنگامی که فرد تجربه و سابقه کار در این زمینه پیدا می کند، به مراتب به پُست های مدیریتی بالا تر منصوب می شود.

 

بازار کار دوره MBA گرایش نفت و گاز و پتروشیمی

صنعت نفت و گاز یکی از صنایع مورد نیاز جامعه است. لذا، موقعیت های شغلی MBA نفت و گاز را می توان به راحتی و تنها با داشتن مدرک معتبر در این زمینه از آن خود کرد. به عنوان مثال مدیر فروش محصولات پلیمری، مدیر انرژی، سرپرست آزمایشگاه، مدیر توسعه کسب و کار و ... .

از طرف دیگر، مدیر MBA نفت و گاز فردی است که با مجموعه ای از مهارت های مدیریتی و اطلاعات مختلف آشنا است و  درک کاملی در زمینه صنعت و گاز دارد. مدیران مذکور نه تنها با جوانب فنی صنعت نفت و گاز آشنا هستند بلکه بر مهارت های مورد نیاز مدیریت منابع انسانی هم تسلط کامل دارند.

 

سوالات متداول:

 • دوره MBA نفت و گاز پتروشیمی بر چه موضوعاتی تمرکز دارد؟

  به طور کلی این دوره بر موضوعاتی نظیر اصطلاحات اولیه نفت و گاز  و پتروشیمی، حفاری، اکتشاف،  پالایش نفت وگاز، اوپک و نقش آن، اصول  و مبانی مدیریت، مدیریت پروژه های صنعت نفت و گاز، مدیریت ریسک  و مدیریت HSE در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، مدیریت حقوقی و قراردادهای نفت وگاز، مدیریت اقتصادی در صنایع نفت وگاز و پتروشیمی تمرکز دارد.

 • مخاطبین دوره MBA نفت و گاز پتروشیمی چه کسانی هستند؟

  این دوره به منظور افزایش توان مدیریتی مهندسین نفت و گاز، مهندسین صنایع، مدیر های مرتبط با حوزه پتروشیمی و نفت گاز، مهندس های شیمی و پالایشگاه ها و همچنین دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط ارائه گردیده است.

 • چطور به آموزش های شما در این دوره اعتماد کنیم؟

  مدرک معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و البته مجوزهای قانونی این موسسه همگی دال بر حرفه ای بودن و استاندارد بودن آموزش های این دوره است. ضمن اینکه مدارحک این دوره، قابل استعلام نیز می باشند.

 • طول مدت برگزاری این دوره چقدر است؟

  این دوره در طول مدت 400 ساعت برگزار می شود و توسط تیمی از مدرسین مختلف مباحث متنوعی به دانشپذیران آموزش داده می شود.

  این دوره دارای 46 ساعت فیلم آموزشی و 161 صفحه محتوی متنی می باشد.

  این دوره شامل 45 ساعت فیلم آموزشی و 161 صفحه محتوی متنی می باشد.

دوره های مرتبط
 • (Oil, Gas and Petrochemical Industry Management (MBA
 • (Oil, Gas and Petrochemical Industry Management (MBA
 • (Oil, Gas and Petrochemical Industry Management (MBA
 • (Oil, Gas and Petrochemical Industry Management (MBA
 • (Oil, Gas and Petrochemical Industry Management (MBA
 • (Oil, Gas and Petrochemical Industry Management (MBA
نظر شما

کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است

close