مدیریت نفت و گاز و پتروشیمی (MBA)

دوره MBA نفت و گاز


تعریف مدیریت مدیریت تعاریف مختلفی دارد که هر یک از نظریه پردازان برای آن تعریف کرده اند. •    هربرت سایمون: مهم ترین مسئولیت یک مدیر را مدیریت دانسته است .ازدیدگاه او مدیریت روند تصمیم گیری در امور می باشد. •    مری پارکر فالت: از نظر او مدیریت به معنای انجام دادن امور بوسیله ی دیگران می باشد که تاکید برنقش دیگران و پذیرش هدف از طرف آنها نیز دارد. •    کونتز: او مدیریت را به معنای روند برنامه ریزی و بررسی امور در محیطی که در آن افرا...

توضیحات بیشتر...

امکان پرداخت این دوره بصورت اقساط وجود دارد:

۵۰٪ درصد مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

تعریف مدیریت
مدیریت تعاریف مختلفی دارد که هر یک از نظریه پردازان برای آن تعریف کرده اند.
•    هربرت سایمون: مهم ترین مسئولیت یک مدیر را مدیریت دانسته است .ازدیدگاه او مدیریت روند تصمیم گیری در امور می باشد.
•    مری پارکر فالت: از نظر او مدیریت به معنای انجام دادن امور بوسیله ی دیگران می باشد که تاکید برنقش دیگران و پذیرش هدف از طرف آنها نیز دارد.
•    کونتز: او مدیریت را به معنای روند برنامه ریزی و بررسی امور در محیطی که در آن افراد به شکل گروهی برای رسیدن به اهداف انتخاب شده اند.
به طور کلی مدیریت به معنی به کارگیری اثرگذار و کارآزموده و با تدبیر نیروی انسانی و منابع مادی برای برنامه ریزی ساماندهی شده از امکانات و منابع، به منظور راهنمایی و بررسی برای رسیدن به اهداف سازمانی براساس نظام ارزشی مورد قبول می باشد.

سطوح مدیریت
وظایف مدیران بر اساس سطوح مختلف سازمانی متفاوت است که معمولا به صورت سه سطح زیر می باشد:
1-    مدیران عالی : به مدیرانی گفته می شود که برنامه های بزرگ،طرح های هدف دار،سیاست های کلی و نقشه های استراتژی سازمان را فراهم کرده و به تصویب می رساند و همچنین بر سازمان ساماندهی و هماهنگی اعمال می کند و معمولاً گروه اندکی از مدیران را شامل می شود که مسئولیت کل سازمان را بر عهده دارند. 
2-    مدیران میانی: مدیران میانی به صورت مستقیم باید به مدیران بالاتر از خود گزارش بدهند و  یک رتبه پایین از از مدیران عالی می باشند که در اصل رابط میان مدیران عالی و عملیاتی سازمان را شامل می شوند. وظیفه ی این مدیران تبدیل کردن راهبردها و برنامه های ارائه شده توسط مدیران عالی است برای اجرای مدیران عملیاتی می باشد. کار مدیران میانی برنامه‌ریزی میان‌مدت و مدیریت سرپرستان می باشد.
3-    مدیران عملیاتی(سرپرستان): مدیران عملیاتی به مدیرانی گفته می شود که افرادی را سرپرستی می کنند که هیچ گونه كار مدیریتی انجام نمی‌دهند و در پایین‌ترین رده ی سازمان قرار دارند. به آنها مدیران نخستین سطح سازمان یا سرپرست گویند.


انواع مدیریت
مدیریت انواع مختلفی دارد که به صورت زیر می توان دسته بندی کرد:
1-    مدیریت مالی
2-    مدیریت اقتصادی
3-    مدیریت بازرگانی
4-    مدیریت صنعتی
5-    مدیریت صنعتی نفت
6-    مدیریت رفتار سازمانی
7-    مدیریت انرژی
8-    مدیریت استراتژیک
9-    مدیریت ریسک
10-    مدیریت دانش

نقش های مدیریت
سه نقش عمده و اساسی که هر یک از مدیران در سازمان برعهده دارند به صورت زیر می باشد:
1-    نقش های دوطرفه شخصی(رفتار متقابل بین افراد)
2-    نقش های تصمیم گیری
3-    نقش های اطلاعاتی


مهارت های مدیران
منظور از مهارت یعنی توانایی استفاده ی تاثیر گذار از دانش و تجربه می باشد. از جمله مهارت هایی که برای مدیران مورد نیاز است می توان به موارد زیر اشاره داشت:
•    مهارت های فنی
•    مهارت های انسانی
•    مهارت های ادراكی

انرژی و انواع آن
انرژی به معنای قابلیت و توانای انجام دادن امور می باشد. انرژی قادر به جابجا کردن چیزی یا دگرگون کردن ماده ایی می باشد که می تواند به شکل انرژی  هسته ای، گرمایی، تابشی، الکتریکی، شیمیایی و یا پتانسیلی باشد.

مدیریت مصرف انرژی 
مدیریت انرژی در صنایع به دلایل زیر مورد توجه است:
•    افزایش بازده مصرف بردارهای انرژی و استفاده بهتر از انرژی
•    افزایش بهره جویی تولید
•    کاهش گسترش آلاینده زیست محیطی
•    کاهش هزینه‌های مصرف انرژی و تولید محصول


مدیریت صنعتی نفت
در طی چند دهه ی گذشته، نقش دانش در رقابت بین سازمان ها و بنگاه های اقتصادی بسیار چشمگیر تر شده است.امروزه پارامتر مدیریت دانش به عنوان یک پارامتر موثر و با ارزش می باشد که هنر ایجاد ارزش افزوده را بر عهده دارد. از طرفی صنعت نفت، صنعتی می باشد که تجربه در بسیاری از زمینه ها و تخصص های آن نقش اساسی و مهمی دارد و قوانین و اصول مهندسی حاکم بر آن بر خلاف رشته های مهندسی به دشواری ثبت شدن و کد شدن می باشد.توسعه ی و پیشرفت شرکت های نفت بین المللی در جهان، نوع دانش به کاربرد شده در صنعت نفت و تعداد فراوان کارکنان به همراه نقش برجسته ی سرمایه ی دانش در نگهداری رقابت پذیری شرکت ها، سبب شد که مدیریت دانش توجه ویژه ایی از شرکت های بین المللی در صنعت نفت و گاز را برخوردار شود.

اهمیت نفت و گاز در جهان
از مهم ترین منابع تأمین انرژی نفت و گاز طبیعی برای انسانها می باشد به این صورت که گاز طبیعی ۲۵ و نفت خام ۴۵ درصد انرژی دنیا را فراهم می کند. به همین جهت در معادلات اقتصادی ـ سیاسی در تمام دنیا نفت و گاز از اهمیت ویژه ایی برخوردار است و در روند روابط بین الملل نقش اساسی را برعهده دارد. از نظر برخورداری ذخایر نفت و گاز کشورهای جهان را به دو دسته زیر تقسیم می کنند:
1-    گروه اول که بیشترین انرژی مصرفی در جهان مصرف دارند و کمترین ذخایر نفت و گاز را دارا می باشند.
2-    گروه دوم کشورهای که دارای ذخایر نفت و گاز هستند.اغلب گروه اول برای تأمین انرژی خود نیازمند این گروه می باشند.

فرآورده های نفتی 
فرآورده‌های نفتی از نفت خام پالایش شده و  در پالایشگاه نفت فرآوری می‌شود که مواد بسیار کاربردی برای صنعت می باشد. می توان فرآورده‌های نفتی بر اساس ترکیب نفت خام و نیاز یا درخواست مشتریان برای امور گوناگون فراوری نمود. بیشترین کاربرد فرآورده‌های نفتی در  اکتساب انرژی از آنها می باشد. از طرف دیگر پالایشگاه‌ها مواد شیمیایی را برای فرآوری پلاستیک و دیگر مواد پرکاربرد استفاده می کنند. 

استخراج نفت 
استخراج نفت به  عملیاتی تلقی می شود که در طول آن نفت خام برای دستیابی و استفاده از آن، به روش های مختلف از داخل زمین استخراج شده و قابل استفاده می شود. در حال حاضر زمین‌شناسان با بهره گیری از دستگاه‌های لرزه‌نگاری به شناخت مناطق نفتی موفق شدند و همچنین تیم های حفاری با کاوش کردن چاههای نفت شرایط مطلوب برای استخراج نفت را برای آغاز فعالیت تیمهای استخراج و نصب و راه اندازی ادوات مخصوص آنها مهیا می سازد. یکی از اصلی ترین و مهم ترین قسمت های فعالیت استخراج‌کنندگان نفت جداسازی نفت موجود در مخازن با وجود ناخالصی های گاز طبیعی و آب شور می باشد.
استخراج گاز
گاز خام طبیعی در ایران از دو مدل چاه استخراج می شود :
1-    چاه های نفت مانند : چاه های نفت بی بی حکیمه، مارون، رامشیر، آغاجاری، اهواز
2-    چاه های مستقل گازی مانند : میدان گازى پازنان، نار و کنگان، وراوی، خانگیران، هما، میدان گاز پارس جنوبی و حوزهای شانون


موسسه آموزش عالی فن پردازان در راستای آموزشمدیران و علاقه مندان به حوزه مدیریت اقدام به ارائه دوره آموزشی مدیریت نفت و گاز نموده است. دوره موجود روشها و تکنیک های نوین مدیریت نفت و گاز را به صورت کاملا علمی مورد بررسی قرار میدهد و شما را در توسعه مدیریت در حوزه صنايع نفت و گاز و پتروشيمي یاری می کند.ضمنا دانشپذیران با گذراندن این دوره آموزشی امکان اخذ MBA نفت و گاز دارای مهر وزارت علوم،تحقیقات و فناوری را دارا می باشند.

مخاطبین دوره مدیریت نفت و گاز و پتروشیمی (MBA)
•    مديران و کارشناسان ارشد وزارت نفت، شرکت‏ هاي اصلي زيرمجموعه مانند شرکت ملي نفت، شرکت ملي گاز، شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، شرکت ملي صنايع پتروشيمي) و شرکت‏ها و سازمان‏هاي زيرمجموعه آنان
•    مديران و کارشناسان ارشد سازمان ها و شرکت‏هاي پيمانکار و مشاور صنايع نفت و گاز و پتروشيمي کشور
•    مديران و کارشناسان ارشد فعال در ساير صنايع کشور که تمايل به ورود و فعاليت شغلي در حوزه صنايع نفت و گاز و پتروشيمي کشور دارند.


 

برگزارکننده: موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل دوره ها

فصل اول - اصول و اهداف مدیریت

 • تعاریف مدیریت    
 • سطوح مدیریت    
 • مهارت های مدیران    
 • نقش های مدیریت    
 • وظایف مدیران    
 • انگيزش    
 • انگیزش در عمل    
 • الگوی اقتضایی انگیزش    
 • رهبری    
 • سبک رهبری    
 • شبکه مدیریت    
 • نظریه های اقتضایی (ایجابی)    
 • ارتباطات    
 • فرآیند ارتباط    
 • موانع ارتباطی    
 • ارتباطات در سازمان    

فصل دوم - انواع مدیریت

 • مدیریت مالی
 • مدیریت اقتصادی
 • مدیریت رفتار سازمانی
 • مدیریت دانش
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت انرژی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت صنعت نفت
 • مدیریت بازرگانی

فصل سوم - مدیریت انرژی

 • انواع انرژی
 • تعریف مدیریت انرژی
 • استاندارد مدیریت انرژی
 • نگهداری انرژی
 • شاخص های انرژی
 • پایگاه های مهم انرژی
 • مالیات بر انرژی
 • مدیریت مصرف انرژی

فصل چهارم - صنعت نفت و گاز

 • تاریخچه اکتشاف نفت در ایران
 • اهمیت نفت و گاز در جهان
 • فرآورده های نفتی
 • فنون حفاری، اکتشاف، استخراج و پالایش نفتی
 • آشنایی با صنعت نفت
 • فرآوری و انتقال گاز
 • تکنولوژی مدرن در استخراج نفت

فصل پنجم - مدیریت نفت و گاز

 • خرده فروشی و بازاریابی
 • عملیات خط لوله (Pipeline Operations)
 • مدیریت عملیات
 • مدیریت زنجیره تامین و لجستیک
 • سیاست انرژی و محیط (Energy Policy and the Environment)
 • بهداشت، ایمنی و خطر در یک محیط سازمانی (Health, Safety and Risk in an Organisational Context)
 • رهبری، ارتباط و تغییر (Leadership, Communication and Change)
 • مدیریت تغییرات (Change Management)
 • قانون قرار نفت و گاز (Oil and Gas Contract Law)
 • مدیریت نفت و گاز (Oil and Gas Management)
 • مدیریت عملیات: نفت و گاز (Operations Management: Oil and Gas)
 • مدیریت دارایی و اقتصاد پترولیوم (Petroleum Economics and Asset Management)
 • اصول پروژه (Project Fundamentals)
 • مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در فن پردازان