اهمیت گردشگری

مدیریت گردشگری (راهنمای تورهای زمین گردشگری ژئوتوریسمی)  گردشگری چیست ؟ گردشگری | Tourism روشی است برای سفر از یک نقطه به نقطه ای دیگر که باید فرد گردشگر از اطلاعات، برنامه ریزی و فراهم سازی ها در شروع سفر و در هنگام جا به جایی به مقصد مورد نظر و محل استراحت ، خرید کردن، برابر شدن میهمان و میزبان، برگشت به مبدا و یادآوری خاطرات سفر با خود و دیگران می شود.  در این روش ، کلیه ای از رفتارها و کارها در میان گردشگران، عرضه دهندگان خدما... خواندن ادامه

بازار کار رشته مدیریت گردشگری

بازار کار مدیریت گردشگری  تاریخچه گردشگری یا سفر : در زمان های بسیار دور مردم برای مهاجرت از یک منطقه به منطقه دیگر نیاز به طی کردن راهی داشتند این یک روش فعالیت از نوع انسان ها است. در زمان های خیلی دور گردشگری در اروپا زیاد بود ، از این رو جوان هایی از شاهزاده ها  برای آن که با دیگر کشورها و حکومت آن ها ارتباط برقرار نمایند سفر می کردند. گردشگری از نوع کارهایی بود که خیلی توسط ثروتمندان انجام می گرفت &... خواندن ادامه