وبسایت ارایه دهنده خدمات مدارک جعلی معادل و نشر دهنده اکاذیب علیه دیگران فیلتر شد

به دستور شعبه محترم شانزدهم بازپرسی اصفهان و همچنین ریاست محترم کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه و شکایت آقای میثم شکری ساز وبسایت msrt.com فیلتر شد. این وبسایت بدون مجوز و به صورت غیرقانونی مدارک جعلی معادل دانشگاهی ارایه میکرد و برای فریب مردم با سواستفاده از آدرس وبسایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری (www.msrt.ir) اقدام به تبلیغات گسترده کرده بود همچنین اخیرا اکاذیبی پیرامون فعالیتهای علمی برخی از کارآفرینان برجسته آموزشی کشور نیز توسط این وبسایت منتشر شده بود که به تشخیص مقا... خواندن ادامه

میثم شکری ساز کارآفرین برتر

کارآفرینی از آن دسته واژه هایی است که از ورود آن به واژه های روزمره سال های زیادی نمی گذرد. شاید اگر از یک نفر پرسیده شود که کارآفرینی چیست و دقیقا به چه کسی کارآفرین گفته می شود تعداد زیادی از افراد نتوانند معنی دقیق آن را توضیح دهند. راه اندازی یک کسب و کار نو با استفاده از فرصت های موجود را شاید بتوان به عنوان تعریف ساده ای از کارآفرینی در نظر گرفت. یکی از این ایده های نو راه اندازی آموزش مجازی بود که میثم شکری ساز آن را پیاده کرد و در حال حاضر صاحب بزرگترین مرکز آموزش مجازی در ایران است. خواندن ادامه