آموزش مجازی مدرک مدرک معتبر آموزش الکترونیکی آموزش آنلاین آموزش اینترنتی
دوره زبان انگلیسی (ترمیک – فشرده)
دوره زبان انگلیسی (ترمیک – فشرده)

زبان انگلیسی (ترمیک – فشرده) این دوره آموزشی زبان انگلیسی برای دانشجویان و کارآموزان حوزه زبان انگلیسی و همچنین شاغلین این حوزه شغلی پرداخته و مهارتهای موردنیاز برای برقراری ارتباطات موثر و کارآمد در محیطهای کاری را به آنها ارائه میدهد. […]

مشاهده
دوره زبان عمومی و تخصصی فناوری اطلاعات (ترمیک و فشرده)
دوره زبان عمومی و تخصصی فناوری اطلاعات (ترمیک و فشرده)

دوره زبان عمومی و تخصصی فناوری اطلاعات (ترمیک و فشرده) این دوره آموزشی زبان انگلیسی برای دانشجویان و کارآموزان حوزه مخابرات و فن آوری اطلاعات و همچنین شاغلین این حوزه شغلی پرداخته و مهارتهای موردنیاز برای برقراری ارتباطات موثر و […]

مشاهده