آموزش مجازی مدرک مدرک معتبر آموزش الکترونیکی آموزش آنلاین آموزش اینترنتی

مجوزهای موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان با مجوز قطعی به شماره 22/6074 مورخ 1388/04/14 در شهر تهران به ثبت رسید. این موسسه پس از آن موفق به اخذ مجوزات برگزاری دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ، دکتری و همچنین فراگیر پیام نور گردید.

در زیر تعدادی از مجوزات آموزش عالی آزاد فن پردازان وجود دارد که با کلیک بر روی مشاهده تصویر بزرگتر هر کدام قابل مشاهده هستند.