آموزش مجازی مدرک مدرک معتبر آموزش الکترونیکی آموزش آنلاین آموزش اینترنتی

مجوزهای موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان

موسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان با مجوز قطعی به شماره 22/6074  مورخ 1388/04/14 در شهر تهران به ثبت رسید. این موسسه پس از آن موفق به اخذ مجوزات برگزاری دوره های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد ، دکتری و همچنین فراگیر پیام نور گردید.

در زیر تعدادی از مجوزات آموزش عالی آزاد فن پردازان وجود دارد که با کلیک بر روی مشاهده تصویر بزرگتر هر کدام قابل مشاهده هستند.

mojavez-small
مشاهده تصویر بزرگتر

m1-small

 مشاهده تصویر بزرگتر

m2-small

مشاهده تصویر بزرگتر

13

مشاهده تصویر بزرگتر

m2-small

مشاهده تصویر بزرگتر 

m3-s

مشاهده تصویر بزرگتر

mojavez1-1

مشاهده تصویر بزرگتر

mojavez2-2

مشاهده تصویر بزرگتر

 

آموزش ضمن خدمت

مشاهده تصویر بزرگتر