آموزش مجازی مدرک مدرک معتبر آموزش الکترونیکی آموزش آنلاین آموزش اینترنتی

دوره بازاریابی اینترنتی و فروش و حسابداری

نام دوره :دوره بازاریابی اینترنتی و فروش و حسابداری

مدت دوره :380 ساعت

گواهینامه پایان دوره :مورد تایید وزارت علوم

شهریه دوره :2200000 تومان

ثبت نام و افزودن به سبد
توضیحات دوره :

دوره بازاریابی اینترنتی و فروش و حسابداری

این دوره شامل آیتم های اساسی جهت آشنایی با مباحث بازاریابی اینترنتی، فروش و حسابداری جهت مدیرت هر چه بهتر فرآیند فروش و در نتیجه آن نظم سازمانی میباشد.
با پیشرفت تکنولوژی آشنایی با مباحث بازاریابی اینترنتی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است که اصول آن نیز در این دوره مطرح خواهد شد و به شما در جهت شناخت هرچه بیشتر مبانی بازاریابی اینترنتی و نظام سازمانی کمک خواهد کرد.

اهداف دوره:

 • آشنایی با مباحث بازاریابی
 • آشنایی با اصول فروش
 • شناخت مبانی حسابداری
 • آشنایی با مبانی نظام سازمانی
 • شناخت مبانی بازاریابی اینترنتی
 • آشنایی با تهیه صورت های مالی

مخاطبین دوره:

 • بازاریابان
 • فروشندگان
 • حسابداران
 • مدیران سازمان
 • مدیران مالی
 • دانشجویان مدیریت و حسابداری
 • کلیه علاقه مندان به این حوزه

با ثبت نام در دوره بازاریابی اینترنتی و فروش و حسابداری موارد زیر را به رایگان دریافت کنید

سرفصل های دوره
کتاب اول  
 • فصل اول
 • تشخیص و کاربرد مفاهیم نظری حسابداری
 • صورت‌های مالی
 • اجزاي‌ صورت‌های‌ مالي‌
 • مفاهیم حسابداری
 • الف) مفروضات حسابداری
 • ب) اصول حسابداری
 • ج) اصول یا میثاق های محدود کننده
 • ارائه‌ مطلوب‌ و رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌
 • خصوصیات کیفی محتوای اطلاعات مالی خصوصیات کیفی مربوط به محتوای اطلاعات
 • خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با چگونگی ارائـه‌ اطلاعات‌
 • اصطلاحات حسابداری
 • صورت حساب سرمایه:
 • اثر رویداد مالی روی حسابها:
 • ماهیت حسابها:
 • انواع موسسات اقتصادی
 • انواع  شاخه های حسابداری
 • حسابداري صنعتي
 • حسابداري مالي
 • حسابداري دولتي
 • حسابداري مديريت
 • حسابداري منابع انساني
 • حسابداری سیستمها
 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی
 • حسابداری اجتماعی
 • استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری
 • استفاده كنندگان درون سازمانی :
 • استفاده كنندگان برون سازمانی :
 • دوره مالی:
 • چرخه حسابداری (Accounting  cycle)
 • محاسبه سود یا زیان خالص:
 • روش کلی بستن حساب :
 • فصل دوم
 • حسابداری و انواع آن
 • آشنایی با حسابداری
 • وظایف حسابداران
 • حسابدار سرپرست
 • آشنایی با دفترداری
 • شباهت و تفاوت حسابداری و دفترداری اصول حسابداری
 • حسابداری مالی(عمومی)
 • هزینه یابی برمبنای فعالیت
 • ارزیابی متوازن
 • حسابداري مالياتي
 • هدف وصول ماليات
 • نرخ تصاعدي ماليات
 • قراين مالياتي
 • حسابداری دولتی
 • آشنایی با اصول و موازین حسابداری دولتی
 • حسابداری اجتماعی
 • حسابرسی
 • انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی:
 • فصل سوم
 • آشنایی با حسابداری مدیریت
 • معرفی حسابداری مدیریت
 • تاریخچه حسابداری مدیریت
 • مباحث اصلی حسابداری مدیریت
 • نقش حسابداری مدیریت در کسب اهداف سازمانی
 • محدوده‌های حسابداری مدیریت
 • هدف حسابداری مدیریت‌ـ مثلث استراتژیک
 • طبیعت حسابداری مدیریت
 • هزینه یابی برمبنای فعالیت در حسابداری
 • ارزیابی متوازن در حسابداری
 • ارزش افزوده اقتصادی
 • فصل چهارم
 • پیش بینی مالی و برنامه ریزی و بودجه بندی
 • بودجه یا برنامه مالی
 • بودجه عملیاتی
 • اهداف و مزایای بودجه ریزی عملیاتی
 • چالشهای بودجه ریزی عملیاتی
 • الزامات بودجه ریزی عملیاتی در ایران
 • عناصر و مولفه های استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
 • روش مناسب بودجه ریزی عملیاتی
 • روش تهیه بودجه
 • روشهای برآورد هزینه‌ها ( طرف دیگر بودجه )
 • بودجه برنامه ای
 • بودجه عملیاتی
 • مقایسه بودجه برنامه‌ای و بودجه عملیاتی
 • روشهای برآورد هزینه در بودجه عملیاتی
 • نظام بودجه بندی طرح و برنامه
 • فصل پنجم
 • بودجه بندی سرمایه‌ای
 • طبقه بندي بودجه
 • نظام آمارهاي مالي دولت
 •  طبقه بندي بودجه در ايران
 • روشهای ارزیابی پروژه های سرمایه ایی
 • دوره برگشت سرمایه
 • خالص ارزش فعلی
 • نرخ بازده داخلی
 • شاخص نرخ سودآوری
 • اجاره بلند مدت
 • فصل ششم
 • توانایی تشخیص حسابها درحسابداری  دولتی
 • آشنایی با تعریف حسابداری
 • آشنایی با تعریف دفترداری
 • آشنایی با خصوصیات حسابداری دولتی
 • آشنایی با اصول و موازین حسابداری دولتی
 • اصول و موازین حسابداری بطور اعم
 • اصول و موازین حسابداری دولتی بطور اخص
 • آشنایی با روش های حسابداری دولتی
 • شناسایی اصول تشخیص حساب ها و تنظیم سند حسابداری
 • صورت حساب سود و زیان ( Income Statement)
 • صورت حساب سود و زیان به روش تک مرحله ای
 • طبقه بندی اقلام صورت حساب سود وزیان
 • صورت حساب سرمایه
 • صورت وضعیت مالی(ترازنامه)
 • . طبقه بندی اقلام ترازنامه
 • تهیۀ گزارش از مانده حساب ها در پایان دورۀ مالی
 • ماهیت ماندۀ حساب ها
 • فصل هفتم
 • توانايي عمليات حسابداري بانك
 • آشنايي با حسابهاي بانكي سازمانهاي مالي و انواع آن
 • آشنايي با موارد اختلاف صورت حساب بانك با دفاتر سازمان
 • برداشت هاي بانك
 • وجوه بين راهي
 • چكهاي معوق
 • چكهاي لاوصول
 • آشنايي با تعريف صورت مغايرت بانك
 • آشنايي با فرم صورت مغايرت بانك با تعيين مانده واقعي
 • آشنايي با اشتباهات بانك و سازمان
 • آشنايي با تعريف درآمد و هزينه اختصاصي
 • شناسايي اصول ثبت فعاليت هاي مالي مربوط به درآمد و هزینه از درآمد اختصاصي دردفاتر
 • آشنايي با موازنه حساب درآمد اختصاصي
 • شناسايي اصول بستن حساب درآمد اختصاصي در پايان سال
 • فصل هشتم
 • معرفی حسابداری مالی
 • آشنایی با حسابداري مالي
 • تعریف مدیریت مالی
 • هدف مدیریت مالی
 • نقش مدیر مالی
 • تاریخچه مدیریت مالی
 • هزینه یابی برمبنای فعالیت
 • نسبت هاي مالي
 • چارچوب مفهومی
 • تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری
 • انگیزه هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای تدوین چارچوب مفهومی
 • رفتارشناسی مالی
 • صورت حساب سود و زیان ( Income Statement) طبقه بندی اقلام صورتحساب سود وزیان
 • صورت حساب سرمایه
 • صورت وضعیت مالی(ترازنامه)
 • تهیۀ گزارش از مانده حساب ها در پایان دورۀ مالی
 • ماهیت ماندۀ حساب ها
 • فصل نهم
 • توانايي انجام عمليات مالي طرحهاي عمراني
 • آشنايي با تعريف طرحهاي عمراني
 • آشنايي با ضمانت نامه هاي بانكي
 • آشنايي با سپرده حسن انجام كار
 • آشنايي با تحويل موقت و قطعي
 • آشنايي با كسور قانوني
 • آشنايي با سرفصل هاي استاندارد و كاربرد آنها
 • هدف‌ صورتهای‌ مالی‌
 • اجزای‌ صورتهای‌ مالی‌
 • ارائه‌ مطلوب‌ و رعایت‌ استانداردهای‌ حسابداری‌
 • شناسايي اصول بستن حسابهاي طرحهاي عمراني در پايان دوره مالي
 • شناسايي اصول تنظيم اسناد هزينه هاي قطعي
 • شناسايي اصول عمليات مالي طرحهاي عمراني
 • فصل دهم
 • به کارگیری رایانه در حسابداری
 • نرم افزارهاي حسابداري
 • زمينه هاي استفاده از نرم افزارهاي برنامه حسابداري
 • انواع سيستم ها و نرم افزارهاي حسابداري
 • اصول نصب سيستم هاي مالي
 • ويژگي هاي کاربردي يك نرم افزار حسابداري
 • آشنايي با کدبندي حساب ها و کالاها
 • گروه حساب
 • ثبت اسناد حسابداري
 • اصول ايجاد شماره سند موقت و دائم
 • وارد کردن کد در ثبت اسناد حسابداري
 • اصول تهيه گزارش هاي حسابداري
 • رمزگذاري در سيستم
 • ايجاد قفل سخت افزاري
 • اصول چاپ گزارشات
 • فصل یازدهم
 • به كارگيري نرم افزار Excel در عمليات حسابداري
 • آشنایی با محیط برنامه و شروع کار با برنامهExcel
 • ایجاد سند کاری جدید (Create a Workbook)
 • باز کردن اسناد کاری (Open)
 • ذخیره کردن اسناد کاری (Save-Save As)
 • وارد کردن داده ها (Entering Data)
 • تغییر اندازه سلول ها (Cells Size) 216
 • محاسبه با عملگرهای ریاضی (Calculate with Operators)
 • محاسبات با توابع (Calculate with Functions)
 • آدرس دهی نسبی، مطلق، و ترکیبی (Relative, Absolute, & Mixed Functions)
 • لینک کردن برگه (Linking Worksheets)
 • تغییر ارتفاع سطر و عرض ستون در اکسل
 • کنترل اعتبار داده‌های ورودی
 • تابع SUM
 • تابع Average
 • تابع Count
 • تابع IF 246
 • فصل دوازدهم
 • اصلاح حساب ها
 • اصلاح حساب ها
 • حساب های دائمی
 • حساب های موقت
 • حساب های مختلط
 • اصلاح حساب ها در طول دوره ي مالی
 • اصلاح حساب ها در پايان دوره ي مالی
 • سایر اصلاحات
 • بستن حساب ها
 • مراحل بستن حساب موقت
 • تراز آزمایشی اختتامی
 • بستن حساب های دائمی
کتاب دوم  
 • فصل اول : برند سازی
 • مقدمه
 • برندسازی
 • نام تجاری چیست؟
 • مدیریت برند
 • تدوين راهبرد نام تجاري
 • ابعاد نام تجاري
 • استفاده از جستجوگرها برای شهرت و مدیریت نام تجاری
 • اصول مدیریت تبلیغات
 • تعریف تبلیغات
 • پیدایش تبلیغات
 • بررسی مفهوم اثر بخشی
 • اثر بخشی در تبلیغات
 • مزایای هدف گذاری تبلیغات
 • اهداف مدیریت تبلیغات
 • توسعه هدفهای تبلیغات
 • کارآیی تبلیغات
 • روش‌های کاهش هزینه تبلیغات
 • اشتباهات رایج در تبلیغات
 • استفادهء نامناسب از رسانه‌های غیرنافذ و محرک
 • بها دادن بیش از اندازه به هدف‌گذاری‌های کیفی
 • نحوه انتخاب برندهای بزرگ دنیا
 • فصل دوم: مدیریت برند و نام تجاری
 • تعاریف مدیریت برند
 • دیدگاه ها یا روش های مختلف مدیریت برند
 • مدیریت و ارزش گذاری هویت برند به شیوه BAV
 • مدیریت برند و اشتباهات برندسازی
 • عوامل اثربخشی مدیر برند
 • مدیریت نام تجاری
 • ایجاد و مدیریت یک برند موفق
 • ارزش نام تجاری
 • مدیریت بر نام تجاری
 • فصل سوم: استراتژی نام تجاری
 • استراتژی چیست؟
 • ماتريس استراتژي هاي نام تجاري
 • ارزش مارک گذاری محصولات
 • استراتژی های نامگذاری
 • نام تجاری مناسب
 • مدیریت آرم تجاری
 • نکات مهم جهت انتخاب نام تجاری
 • استراتژی های برند تجاری
 • نام تجاری و ارزش
 • استراتژی نام تجاری
 • کاربردهای استراتژیکی نام تجاری
 • استراتژی نام تجاری فراتر از موضع‌یابی
 • استراتژی نام تجاری استراتژی کسب‌وکار
 • استراتژی و تاکتیک
 • فصل چهارم: اصول ساخت و طراحی برند و نام و نشان تجاری
 • اصول طراحی برند
 • اصول اساسی برای طراحی نام تجاری
 • طراحی برند مجدد
 • باید و نبایدهای نام گذاری برند
 • راهنمای برندسازی مکانی
 • برنامه طراحی برند تبلیغاتی
 • طراحی هویت برند
 • طراحی برند و لوگو
 • چالش های نام گذاری در برندهای مقلد
 • طراحی اگهی تبلیغاتی و برند
 • گام های معلق خلق برند در ایران
 • فصل پنجم: برندسازی اینترنتی
 • برندسازی اینترنتی و اصول آن
 • برندسازی دیجیتال در دنیای کسب‌وکارهای B2B
 • دورنمایی کلی از وب برندینگ یا دیجیتال برندینگ
 • معنای واقعی وب برندینگ
 • کالا ها در جدال برندینگ
 • مدیریت موثر برند در وب
 • تقویت یک برند در فضای مجازی
 • برند سازی اینترنتی برای روزنامه ها و سایت های خبری
 • تبدیل وب سایت به یک برند
 • فصل ششم:بازاریابی تجاری
 • بازاریابی تجاری چیست؟
 • روشها، اصول و استراتژیهای نوین در بازاریابی تجاری
 • ایده های بازاریابی برای تجارت سودآور
 • کارگزاران تبلیغات و بازاریابی
 • ضروری‌ترین مهارت یک بازاریاب
 • اتیکت مکالمات تجاری و شغلی
 • ساختار و ابزار روابط عمومی تجاری
 • قدرت شبکه سازی تجاری
 • بازاریابی b2b
کتاب سوم  
 • فصل اول آشنایی با تجارت
 • انواع تجارت
 • تجارتBTOC
 • تجارتCTOB
 • تجارتPTOP
 • تجارتBTOA
 • تجارت CTOA
 • تجارت الکترونیک در ایران
 • اصول تجارت موفق
 • نکته هایی عملی و کاربردی برای مدیریت شروع یک تجارت موفق
 • حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن
 • توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور
 • رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران
 • راه میانبر برای تسریع کسب درآمد در تجارت
 • آشنایی با مفاهیم و تعاریف بنیادین خدمات الکترونیک
 • تجارت الكترونیكی در برابر تجارت سنتی
 • معیار‌های آمادگی تجارت الکترونیک
 • تجارت الکترونیک و بازار
 • چارچوب ارزش تجاری تجارت الکترونیکی
 • ارتقای سطح تولیدات
 • آشنایی با قانون تجارت ایران
 • آشنایی با اصطلاحات تجارت بین الملل - تجاری بازرگانی و گمرکی
 • فصل دوم معرفی تجارت الکترونیکی
 • تاریخچه تجارت الکترونیک
 • تاريخچه اينترنت
 • تعریف تجارت الکترونیک
 • چارچوب تجارت الکترونیک
 • مراحل تجارت الکترونیک
 • تجارت الکترونیک و زنجیره‌های تأمین
 • ابزارهای تجارت الکترونیک
 • کاتالوگ‌های شبکه‌ای
 • تجارت الکترونیک و سوءاستفاده از آن
 • تجارت الکترونیک در ایران
 • تجارت الکترونیک از دیدگاه داخلی
 • موانع توسعه تجارت الکترونیک در ایران
 • جنبه‌های خارجی تجارت الکترونیک
 • عزم ملی برای توسعه تجارت الکترونیک
 • چارت الکترونیکى پاره اى
 • مدل هاى تجارت الکترونیک
 • اهمیت وب سایت در تجارت الکترونیکى
 • استراتژی ها و برنامه های جامع کسب و کار
 • مسائل حقوقی و اخلاقی تجارت الکترونیک
 • فصل سوم آشنایی با انواع تجارت
 • اهميت تجارت الکترونيک
 • انواع تجارت الکترونیکی
 • تجارت بنگاه با بنگاه ( B B )
 • تجارت بنگاه با مشتری ( B C )
 • تجارت مشتری با مشتری ( C C )
 • تجارت مشتری با بنگاه ( C B )
 • تعریف عام تجارت
 • تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه clarke:
 • تجارت الکترونیک از دیدگاه ارتباطات:
 • تجارت الکترونیک از دیدگاه فن آوری اطلاعات :
 • تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری
 • تجارت الکترونیک :
 • سطوح تجارت الکترونیک (e - commerce levels )
 • تاثیر گزاری تجارت الکترونیک در تمام سطوح مختلف تجارت (the impact of e– commerc)
 • مدلهای مختلف تجارت الکترونیک (e-commerce models)
 • راهکارهای تجارت الکترونیک e-commerce solutions
 • نشر الکترونیکی و حقوق مالکیت معنوی :
 • قانون کپی رایت (copyright) :
 • کسب اجازه از صاحب اثر (licensing) :
 • ويژگى های اصلى تجارت الکترونیکی
 • تفاوت تجارت الکترونیک با مبادله الکترونیکی داده
 • مزایای تجارت الکترونیک:
 • ویژگی‌های کلی تجارت الکترونیکی(EC):
 • واژه‌ها و اصطلاحات مرتبط با تجارت الکترونیک:
 • زیر ساخت های تجارت الکترونیکی:
 • پرداخت‌های الکترونیکی در تجارت الکترونیکی:
 • سایت‌های مهم در ارتباط با تجارت الکترونیکی:
 • تجارت موفق در تجارت الکترونیک
 • محدودیت‌های تجارت الکترونیک
 • مشکلات عدم گسترش تجارت الکترونیکی در ایران:
 • بخشی از پروژه‌های انجام شده در کشور جهت استقرار تجارت الکترونیکی:
 • موانع تجارت الكترونيكى
 • فصل چهارم تجارت الکترونیک و بازار
 • اثر تجارت الکترونیکی بر استراتژیهای بازار
 • چارچوب ارزش تجاری تجارت الکترونیکی
 • مدل های مختلف تجارت الکترونیک
 • آشنایی با حقوق تجارت الکترونیکی
 • حقوق تجارت الكترونیك
 • امضای الكترونیكی
 • مسئولیت مدنی در تجارت الكترونیك
 • ارزیابی خدمات الکترونیکی
 • کیفیت بالای خدمت الکترونیک
 • الزامات و ضرورت‏های تجارت الکترونیک در ایران
 • الگوهای تجارت الکترونیک
 • تعریف مدل کسب و کار
 • مدل های کسب و کار الکترونیکی
 • مدل های کسب و کار موفق در ایران
 • بازارهای الکترونیکی؛ راهکاری مناسب برای خروج از بحران
 • فناوری اطلاعات در صنایع کوچک
 • راهکارهای گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات
 • بازاریابی الکترونیک: برقراری ارتباط با مشتریان
 • عوامل موفقیت در بازاریابی الكترونیك(BONI):
 • تعریف هوشمندی کسب‌ و کار
 • اهداف اصلی هوشمندی کسب و کار
 • نتایج فنی سیستمهای هوشمندی کسب و کار
 • فرآیند هوشمندی کسب و کار در سازمان‌ها و شرکت‌ها
 • هوشمندی کسب و کار ۲.۰
 • امنیت تجارت الکترونیک
 • فصل پنجم استراتژی های الکترونیکی
 • استراتژی تجارت الکترونیک
 • موارد قانونی در تجارت الکترونیکی
 • مدیریت تجارت الکترونیک(E-Commerce )در سازمان
 • گریزناپذیری تجارت الکترونیک
 • کشورهای اسلامی ، عربی و تجارت الکترونیک
 • قوانین بازاریابی الکترونیکی
 • افزایش فروش با پشتیبانی از مشتری
 • محافظت از داده ها واطلاعات در تجارت الکترونیک
 • جایگاه تحقیقات بازار در بازاریابی الکترونیکی
 • فصل ششم مدیریت اجرایی گرایش تجارت
 • معرفی مدیریت اجرایی گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات
 • نظارت بر فعالیت تجاری
 • جهانی شدن، مدیریت و تجارت الکترونیکی
 • مدیریت و تجارت الکترونیک
 • مسائل بازاریابی بین المللی
 • استراتژی‌های ورود به بازار
 • مشارکت مستقیم
 • سرمایه‌گذاری مستقیم
 • محیط سیاسی و حقوقی
 • شرایط اقتصادی
 • مدیریت سازمان های پیچیده
 • پنج رهنمود اساسی در تجارت
 • بازرگانی بین الملل
 • روش های پرداخت در معاملات بازرگانی
 • تعاریف و اصطلاحات گمرکی
 • فصل هفتم مدیریت فرآیندهای تجاری
 • مدیریت فرایندهای تجاری (BPM)
 • چرخه حیات فرایندهای تجاری
 • مزایای مدیریت فرایندهای تجاری
 • تجاری سازی
 • روش های تجاری سازی
 • تعریف مدیریت فرآیندهای تجاری
 • نقش های سازمانی در مدیریت فرایند تجاری
 • مزایای مدیریت فرآیندهای تجاری
کتاب چهارم  
 • فصل اول :ماهیت و مبانی فروش
 • مفهوم فروش:
 • اهمیت فروش:
 • آمیخته بازاریابی
 • آثار نوسانات اقتصادی در فروش کالا و خدمات
 • مدیریت زمان در فروش
 • وظایف مدیر فروش
 • فرایند مدیریت فروش
 • اصول اخلاقی مدیر فروش
 • مدیریت زمان
 • جایگاه مدیر فروش در سازمان
 • فرایند خرید در سازمان
 • ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 • مشخصات اصلی خریدهای سازمانی
 • اعضای مراکز خرید سازمانی
 • فرآیند ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﺧﺮﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
 • انواع خرید سازمانی
 • فرایند خرید در سازمان
 • فصل دوم: فرایند فروش سازمانی
 • خرده فروشی
 • فروش B2B
 • انواع مشاغل در فروش
 • شناخت انواع مشتری
 • انواع مشتری
 • مشتریان وفادار
 • برقرای ارتباط با مشتری
 • مدیریت اعتراض مشتریان
 • تفاوت در رفتار با انواع مشتریان شاکی
 • فصل سوم: برنامه ریزی فروش
 • اهمیت و ماهیت برنامه ریزی فروش
 • انواع استراتژی های فروش
 • طراحی برنامه های پیشبرد فروش
 • برنامه ریزی فروش
 • برنامه ریزی فروش روی خط زمان
 • فصل چهارم: پیش بینی فروش
 • اهمیت پیش بینی فروش
 • توان بالقوه بازار در پیش بینی فروش
 • اصول انجام پیش بینی فروش
 • روش ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮوش
 • روش ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮوش
 • روﺷﻬﺎي ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮوش
 • ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
 • فصل پنجم:بودجه بندی فروش
 • بودجه عملیاتی :
 • بودجه فروش :
 • روشهای اجراي بودجه ريزي عملياتي
 • اهداف بودجه ریزي عملیاتی
 • مزایاي بودجه ریزي عملیاتی
 • مــعایب بــودجه عملیاتی :
 • مراحل بودجه ریزي عملیاتی
 • الزامات بودجه عملیاتی
 • فصل ششم: سازماندهی و استخدام نیروی فروش
 • معیار انتخاب نیروی فروش
 • کارکنان فروش:
 • انتخاب کارکنان مناسب برای فروش
 • فرآیند انتخاب
 • روایی و پایایی
 • آموزش نیروی فروش
 • روش های آموزش نیروی فروش
 • برنامه هاي سازماني براي ايجاد انگيزش در کارکنان
 • انگیزش نیروی فروش
 • فصل هفتم: ارزیابی عملکرد نیروی فروش
 • اهمیت ارزیابی عملکرد نیروی فروش
 • نظارت و رهبری مدیریت فروش
 • مدیریت زمان در ارزیابی عملکرد نیروی فروش
 • معیار ارزیابی نیروی فروش
 • روشهاي مختلف ارزيابي عملکرد
 • فصل هشتم: کنترل فرایند فروش
 • کنترل فروش
 • هزینه فروش
 • ممیزی بازاریابی
 • فرآیند ممیزی‌ بازاریابی‌
 • فصل نهم: استراتژی قیمت گذاری و عقد قراردادهای فروش
 • برنامه ریزی فروش روی خط زمان
 • پیش بینی فروش
 • توان بالقوه بازار در پیش بینی فروش
 • اصول انجام پیش بینی فروش
 • روش ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮوش
 • روش ﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮوش
 • روﺷﻬﺎي ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻓﺮوش
 • ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
 • قیمت گذاری محصول
 • تعريف قرارداد
 • اجزای قرارداد
 • مذاکره و مشاوره با واحد تولید
 • سفارشی سازی و شخصی سازی
 • انتخاب شركت ها در خصوص قيمت گذاري شخصي شده
 • چگونگي طراحي محصول
 • پذيرش سفارشي سازي محصول توسط مصرف كننده
 • تبدل ويژگي ها به مزايا
 • سطوح شخصي سازي
 • نمونه ای از فرایند های رسیدگی به شکایت مشتریان
 • تعهدات شرکت در مقابل محصولات فروش
 • گارانتی
 • وارانتی
 • فصل دهم: تبلیغات شرکت و راهنمایی مشتریان
 • نام تجاری
 • تبلیغات
 • بررسی مفهوم اثر بخشی
 • اثر بخشی در تبلیغات
 • سبک های تبلیغات
 • تصمیمات اساسی در حوزه تبلیغ
 • فصل یازدهم:شرکت های همسو داخلی و خارجی
 • سازمان
 • سازمان‌های تولیدی:
 • سازمان های خدماتی
 • استراتژی سازمانها در بازار رقابتی
 • ارتباط با شرکتهای رقیب
 • شناسايى رقباى شرکت
 • ديدگاه بازار
 • ديدگاه صنعت
 • استراتژی رقابتی در بازار
 • استراتژي هاي مشاركتي
 • مشارکت انتفاعی
 • مذاکره با رقیبان
 • اعطاي مجوز ساخت يا فروش
 • استراتژي سطح وظيفه اي
 • سوات (SWOT)
 • سازمانهای مالی و حسابداری
روند برگزاری دوره:
گواهینامه پایان دوره رایگان :

مورد تایید وزارت علوم

مشاهده نمونه
شرایط اقساطی دوره :
شما میتوانید در صورت تمایل مبلغ دوره را به صورت اقساطی پرداخت نمایید .
 • قسط اول (بصورت نقدی ) 1,100,000 تومان
 • الباقی بصورت دو فقره چک 550,000 تومانی به تاریخ 1 و 2 ماهه
برای ثبت نام اقساطی دوره بازاریابی اینترنتی و فروش و حسابداری اینجا کلیک کنید.
همین الان ثبت نام کنید
 • ثبت نام دردوره بازاریابی اینترنتی و فروش و حسابداری2200000 تومان
افزودن به سبد